Definicja świętego

Sprawiedliwy upadnie siedem razy i powstanie
(Prz 24,16).

Sprawiedliwy to nie ten, kto nigdy się nie potyka i nie upada.
To ten, kto z upadku się podnosi.

Owoc pokory

Owocem pokory jest bojaźń Pana, bogactwo i chwała życia
(Prz 22,4).

Nie będziesz szanował Boga, dopóki nie zrozumiesz,
jak wiele ci brakuje.

Bogactwo

Dobre imię jest cenniejsze niż wielkie bogactwo,
życzliwość – lepsza od srebra i złota

(Prz 22,1).

To, jaki jesteś, jest ważniejsze od tego, co posiadasz.
Dlatego najważniejsze jest budowanie swojego charakteru.

Motywacje

Człowiekowi wszystkie jego drogi wydają się właściwe,
lecz Pan osądza serca

(Prz 21,2).

Często nie zdajemy sobie sprawy z naszych prawdziwych motywacji.

Tajemnica

Pan kieruje krokami człowieka
– cóż człowiek rozumie ze swojego życia?

(Prz 20,24).

Gdybyś chciał zrozumieć wszystko, co się dzieje w twoim życiu,
musiałbyś być Bogiem.
Bo to On cię prowadzi.
Bo On chce cię doprowadzić do siebie.

Podejmowanie decyzji

Nawet gorliwość nie jest dobra, gdy brak wiedzy,
błądzi, kto biegnie zbyt szybko

(Prz 19,2).

Nie podejmuj zbyt pochopnych kroków.
Zanim podejmiesz jakąś decyzję,
dobrze się zastanów i dokładnie rozważ wszystkie za i przeciw.
I nie zapomnij zapytać Boga, co o tym On sądzi.