Skrucha

Niech więc cały dom Izraela
wie z niewzruszoną pewnością,
że tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście,
Bóg uczynił i Panem, i Mesjaszem.
Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca.
Zapytali Piotra i pozostałych apostołów:
Co mamy czynić, bracia?
Piotr odpowiedział:
Nawróćcie się
i niech każdy z was przyjmie chrzest
w imię Jezusa Chrystusa
na odpuszczenie waszych grzechów

(Dz 2,36-38).

Podstawą do nawrócenia jest zrozumienie swojej grzeszności.
Nie tylko intelektualne zrozumienie.
Ale przejęcie się do głębi serca.

Napominanie

W wielu też innych słowach dawał świadectwo
i napominał:
Ratujcie się spośród tego
przewrotnego pokolenia

(Dz 2,40).

Napominanie to nie tylko wskazywanie grzechu.
To przede wszystkim wskazywanie drogi
wyjścia z upadku.

Talenty

Wówczas Piotr powiedział:
Nie mam srebra ani złota,
ale co mam, to ci daję:
W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka,
wstań i chodź!

(Dz 3,6).

Nie możemy dzielić się z innymi tym,
czego nie posiadamy.
Mamy się dzielić tym, co sami posiadamy.

Obraza

Ach, Panie Boże!
Czy Ty chcesz zgładzić całą resztę Izraela,
że wylewasz Twoje oburzenie na Jerozolimę?
I powiedział do mnie:
Grzech domu Izraela i Judy jest bardzo, bardzo wielki.
Kraj napełnił się krwią,
a miasto wypełnia przewrotność.
Mówią bowiem: Pan opuścił ten kraj. Pan nie widzi.
Ja także nie będę więc patrzył.
Moje oko nie będzie litościwe. Nie przebaczę.
Odpowiedzą za swoje postępowanie

(Ez 9,8-10).

Koniec czasu łaski, to koniec litości. Koniec miłosierdzia.
Zniewagą jest uważać, że Bóg nie widzi i nie działa.
Kto tak uważa, doświadczy faktycznie takiej sytuacji.

Kamienne serce

Dam im jedno serce.
Nowego ducha włożę w ich wnętrze.
Usunę z ich ciała serce kamienne,
a dam im serce cielesne

(Ez 11,19).

Kamienne serce miał Adam przed daniem w niego
Bożego tchnienia.
Po otrzymaniu tego tchnienia jego serce stało się cielesne.

aby postępowali według Moich nakazów,
strzegli Moich wyroków, wypełniali je
i byli dla Mnie ludem,
a Ja będę dla nich Bogiem

(Ez 11,20).

Bóg stworzył człowieka, żeby był Mu posłuszny.
Człowiek nieposłuszny jest duchowo martwy.

Dary

Synu człowieczy, mieszkasz w domu przekornym,
gdzie mają oczy, żeby widzieć, a nie widzą.
Mają uszy, żeby słyszeć, a nie słyszą,
bo oni są domem buntowniczym

(Ez 12,2).

Czy wykorzystujesz swoje zmysły, talenty, umiejętności, ciało
do tego, do czego zostało przeznaczone przez Boga?

Czujność

Ty zaś, synu człowieczy, słuchaj,
co Ja mówię do ciebie
i nie bądź buntownikiem,
jak dom buntowniczy

(Ez 2,8).

Każdy może przesiąknąć otoczeniem.
Nawet prorok.
Dlatego wciąż musisz być czujnym.
Musisz być czujnym w modlitwie,
w poddaniu się Bogu.