Ostrzeżenia

Obyśmy dziś usłyszeli głos Jego:
Niech wasze serca nie twardnieją

(Ps 95,7-8).

Bóg wciąż nas ostrzega przed grzechem.
Wciąż chce nas chronić przed złem.
Tylko czy słyszysz Jego głos?
Czy poddajesz się Mu?

Łaska

Gdy myślałem: Moje nogi się chwieją,
wtedy Twoja łaska, Panie, mnie wsparła

(Ps 94,18).

Gdy uświadamiasz sobie swoją słabość,
pamiętaj, że Bóg jest twoją mocą!

Radość

Szczęśliwy lud, który umie się radować
i chodzi w blasku Twojego oblicza, Panie!
Cieszy się codziennie Twoim imieniem,
a Twoja sprawiedliwość Go wywyższa

(Ps 89,16-17).

Codziennie ciesz się obecnością Boga w twoim życiu.

Radość

Rozraduj duszę swojego sługi,
bo do Ciebie, Panie, ją wznoszę

(Ps 86,4).

Radość w sercu będziesz miał dopiero wtedy,
gdy będziesz wciąż patrzył w górę.

Upokorzeni

Okryj ich twarze hańbą, aby szukali Twojego imienia, Panie!
(Ps 83,17).

Człowiek wywyższony przez innych rzadko szuka Boga.
Prędzej człowiek poniżony, zhańbiony i upokorzony.