Powody posłuszeństwa

Będziecie pilnie przestrzegać wszystkim tym przykazań,
które ja wam dałem,
abyście je spełniali i miłowali Pana, waszego Boga,
i szli wszystkimi Jego drogami
i lgnęli do Niego

(Pwt 11,22).

Pan Bóg dał nam przykazania z wielu powodów.
Abyśmy je przestrzegali.
Abyśmy kochali Boga.
Abyśmy chodzili tam, dokąd On chce nas prowadzić.
Abyśmy mieli z Nim głębokie relacje, mocne więzi i ciągły kontakt.

Ozdoba

Weźcie sobie moje słowa do serca i do swojej duszy;
przywiążcie je jako znak na swoim ręku
i niech będą wam jako ozdoba między oczami

(Pwt 11,18).

Nasze zachowanie ma wypływać ze Słowa Bożego.
Z pełnienia woli Pana Boga.
Nasze myśli będą piękne, gdy będą wynikały ze studiowania
Jego obietnic.

Miłość i posłuszeństwo

Będziesz miłował Pana, twego Boga,
będziesz pilnie przestrzegał Jego ustaw, nakazów i przykazań
przez wszystkie dni

(Pwt 11,1).

Posłuszeństwo, przestrzeganie Bożego prawa,
nie wyklucza kochania Go. Wręcz przeciwnie.
Są to dwie rzeczy nierozerwalnie ze sobą połączone.
Jeśli naprawdę miłujesz Pana Boga,
to będziesz przestrzegał Jego przykazania.
Jeśli natomiast łamiesz Jego zasady, to znaczy
że buntujesz się przeciw Niemu.
Czyli Go nie kochasz.

Doświadczenia

Będziecie kochali przybysza,
gdyż byliście przybyszami w ziemi egipskiej

(Pwt 10,19).

Nasze doświadczenia życiowe mają wpływ
na nasze zrozumienie innych ludzi.
Na dobre traktowanie ich.

Twardy kark

Wiedz zatem, że nie przez wzgląd na twoją sprawiedliwość Pan,
twój Bóg, daje ci tę piękną ziemię w posiadanie,
bo jesteś ludem o twardym karku

(Pwt 9,6).

Nie dzięki mojej sprawiedliwości Pan Bóg chce mnie zbawić.
Bo jestem tylko grzesznikiem.
Jak każdy człowiek.
Ani dzięki twojej sprawiedliwości chce On ciebie ocalić.
Bo jesteś takim grzesznikiem jak inni.
Jeśli kiedyś zamieszkamy w Królestwie Boga
to tylko dzięki Jego łasce.

Nauka

Wyprowadził cię z ziemi egipskiej, z domu niewoli,
i prowadził cię przez tę wielką i straszną pustynię,
pełną wężów, żmij i skorpionów, przez suchą ziemię,
na której nie ma wody.
Wyprowadził ci wodę ze skały krzemiennej,
i karmił cię na pustyni manną, której nie znali wasi ojcowie,
aby cię nauczyć pokory i doświadczyć,
a w przyszłości wyświadczyć ci dobro

(Pwt 8,14-16).

Pan Bóg wyprowadza z niewoli grzechu.
Jednak musi nas najpierw przeprowadzić przez „pustynię”.
Musi nas nauczyć pokory.
Musi nauczyć żyć zgodnie z Jego wolą.
Musi nauczyć zauważać Jego błogosławieństwa
wśród trudów codziennego życia.
Dopiero wtedy doświadczymy pełni Jego dobra.
W Królestwie Niebios.

Wdzięczność

Najesz się, nasycisz i będziesz błogosławił Pana, twego Boga,
za tę piękną ziemię, którą tobie daje

(Pwt 8,10).

Przyjdzie czas, gdy będziemy mogli wreszcie dziękować Panu Bogu
za to, że już spełnił wszystkie swoje obietnice.

W drodze

Będziesz więc przestrzegał przykazań Pana, twego Boga,
abyś postępował Jego drogami i Jego się lękał.
A Pan, twój Bóg, wprowadzi cię do ziemi pięknej

(Pwt 8,6-7).

Nie można wejść do Królestwa Niebios,
gdzie wykonuje się tylko wolę Boga,
jeśli się jej nie wykonuje w drodze do tego Królestwa.

Przeszłość

Pamiętaj o całej twojej drodze, którą wiódł cię Pan, twój Bóg,
przez czterdzieści lat po pustyni, aby cię nauczyć pokory
i wystawić na próbę, i aby poznać, co jest w twoim sercu,
czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie.
Uczył cię pokory i dawał ci odczuć głód,
ale też karmił cię manną, której nie znałeś i nie znali twoi ojcowie,
aby dać ci poznać, że nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz człowiek żyje tym wszystkim, co wychodzi z ust Pana

(Pwt 8,2-3).

Najchętniej byśmy zapomnieli o tych wszystkich trudach,
które przechodziliśmy w przeszłości.
Ale Pan Bóg ma w tym swój cel.
On chce, abyśmy nauczyli się żyć w trudnych warunkach.
Abyśmy z pokorą uznali nasze grzeszne zachowanie, grzeszną naturę.
Byśmy nauczyli się kierować nasze kroki na Boże drogi.
Byśmy nauczyli się, że Boże Słowo zapewnia prawdziwe życie.

Wierność Boga

Dlatego wiedz, że Pan, twój Bóg, jest Bogiem,
Bogiem wiernym, który dochowuje przymierza
i miłosierdzia do tysięcznego pokolenia wobec tych,
którzy Go kochają i przestrzegają Jego przykazań,
a odpłaca temu, który Go nienawidzi

(Pwt 7,9-10).

Pan Bóg jest wierny. Jego wierność polega na tym,
że dotrzymuje danego słowa.
I tym, którzy są Mu wierni, i tym, którzy są Mu niewierni.
Wiernym obiecał wieczne zbawienie od wiecznej śmierci.
Niewiernym – wieczną śmierć bez wiecznego zbawienia.
Tak więc od nas zależy, któremu słowu będzie On wierny.