Zaufanie

Niech cieszą się wszyscy ufający Tobie,
niech się weselą na wieki!
Osłonisz ich i będą się radować w Tobie,
ci, którzy kochają Twoje imię

(Ps 5,12).

Zaufanie wypływa z miłości.
Miłość pogłębia zaufanie.

Reklamy

Najważniejsza modlitwa

Panie,
pokieruj mną według swej sprawiedliwości!

(Ps 5,9).

Najważniejszą sprawą
w twoich relacjach z Bogiem
jest poddanie się pod Jego kierownictwo.

Rano

O Panie, rano wysłuchaj mojego głosu,
rano Cię proszę i czekam

(Ps 5,4).

Rano jest najlepszy czas na rozmowę z Bogiem.
Rozmowa to czas na mówienie
i wsłuchiwanie się w odpowiedzi Boga.
Daj Bogu możliwość wypowiedzenia się.

Wołanie

Usłysz moje słowa, Panie,
przejmij się moim westchnieniem!
Wysłuchaj głośnego błagania,
Królu mój i Boże,
kiedy modlę się do Ciebie!

(Ps 5,2-3).

Wcale nie musisz głośno wołać.
Bóg słyszy twoje ciche westchnienia.

Spokojny sen

Spokojny kładę się do snu i zasypiam,
bo tylko Ty, Panie, czuwasz,
bym mieszkał bezpiecznie

(Ps 4,9).

Spokojny sen jest wtedy,
gdy wszystko, co masz,
i całego siebie oddasz pod opiekę Bogu.

Bogactwo

Uradowałeś bardziej moje serce
niż obfitość zboża i młodego wina

(Ps 4,8).

Żadne bogactwo tak nie cieszy,
jak Boża miłość,
którą doświadczysz w swoim życiu.