Owoc

Kto podniósł rękę na tego, który żył z nim w pokoju,
ten złamał przymierze.
Jego mowa jest gładsza niż masło,
lecz ma wrogość w sercu,
jego słowa są łagodniejsze niż oliwa,
lecz ranią jak nagie miecze

(Ps 55,21-22).

Owocem nie są słowa, ale ich skutki. I czyny.

Reklamy

Zbawienie

Dajesz mi swoją tarczę zbawienia,
Twoja prawica mnie wspiera,
a łaska czyni wielkim

(Ps 18,36).

To jest tarcza Bożego zbawienia,
a nie mojego.
To Bóg zapewnia mi zbawienie.
To dzięki Niemu będę zbawiony.

Prześladowania

Gdyby mnie lżył nieprzyjaciel, mógłbym to znosić,
gdyby uderzył na mnie ten, który mnie nienawidzi,
ukryłbym się przed nim,
ale byłeś to ty, człowiek mi równy,
mój przyjaciel i powiernik,
z którym byłem w zażyłej przyjaźni
i w świąt
ecznym orszaku chodziliśmy do domu Bożego

(Ps 55,13-15).

Łatwiej znosić prześladowania od obcego. Bo wiesz, że to wróg.
Wiesz, na co go stać. Jesteś na to przygotowany.
O wiele trudniej, gdy robi to przyjaciel. I to chrześcijanin.
To boli najbardziej.

Tarcza

On jest tarczą wszystkich,
którzy się u Niego chronią

(Ps 18,31).

Bóg nie jest tarczą dla wszystkich bez wyjątku.
On jest tarczą dla tych wszystkich,
którzy nie tylko proszą Go o ochronę.
Nie tylko proszą,
ale faktycznie się u Niego chronią.

Ucieczka

Moje serce drży we mnie i lęk śmiertelny mnie ogarnia.
Zawładnęły mną strach i trwoga,
ogarnęło mnie przerażenie.
Wtedy pomyślałem: Gdybym miał skrzydła gołębicy,
poleciałbym i odpoczął.
Uciekłbym daleko i przenocował na pustyni

(Ps 55,5-8).

Naturalną reakcją na zagrożenie jest ucieczka przed nim.
Ale najlepiej nie uciekać daleko od zagrożenia.
Bo zagrożenia dopadną cię wszędzie.
Jedynym ratunkiem jest uciekać do Boga.

Ja zaś wołam do Boga – i Pan mnie wybawi
(Ps 55,17).

Uniżenie

Ty bowiem wybawiasz lud uniżony,
poniżasz zaś patrzących wyniośle

(Ps 18,28).

Każdy człowiek będzie uniżony przed Bogiem.
Albo z własnej woli, albo wbrew własnej woli.

Przyczyna i skutek

Okrutnicy czyhają na moje życie – nie liczą się z Bogiem
(Ps 54,5).

Ci, którzy nie liczą się z Bogiem, nie liczą się również z ludźmi.
Jeśli liczą się z Bogiem, liczą się też z ludźmi.
Jeśli szanują Boga, szanują też ludzi.
Jeśli kochają Boga, kochają też ludzi.