Daj Bogu szansę

A teraz błagajcie Boga,
aby się zmiłował nad nami.
Skoro z waszej przyczyny tak się stało,
to czy będzie dla was przychylny?
– mówi Pan Zastępów

(Ml 1,9).

Bóg zawsze chce przebaczyć,
ale nie zawsze może.
To człowiek o tym decyduje.
Daj Bogu szansę.

Bez słów

Wy jednak pytacie:
W jaki sposób znieważamy Twoje imię?
Przez to, że przynosicie na Mój ołtarz
chleb nieczysty i pytacie:
W jaki sposób Cię znieważyliśmy?
Przez to, że mówicie:
Stołem Pana można wzgardzić

(Ml 1,6-7).

Czyny mówią tak samo jak słowa.
Nie trzeba otwierać ust, aby wyrażać swoje zdanie.
Nasze postępowanie mówi za nas.
Dlatego będziemy osądzeni
na podstawie naszych czynów.

Zło

Choćby Edom powiedział: Ograbiono nas,
ale powrócimy i odbudujemy ruiny;
to jednak tak mówi Pan Zastępów:
Choć oni odbudują, to Ja zburzę
i będę ich nazywać krainą niegodziwości,
ludem, na który Pan gniewać się będzie zawsze

(Ml 1,4).

Zło zawsze pozostanie złem.
I Bóg nie zmieni zdania co do niego.

Zbawienie z łaski

Uczynię mocnym dom Judy,
wybawię dom Józefa i ich sprowadzę,
ponieważ ulitowałem się nad nimi.
Postąpię tak, jakbym ich nigdy nie odrzucał,
bo Ja jestem Panem, ich Bogiem,
i im odpowiem

(Za 10,6).

Zbawienie jest z łaski. Zawsze było.
Również w czasach Starego Testamentu.
Bóg patrzy na nas tak,
jakbyśmy nigdy nie zgrzeszyli.
Tak, jakbyśmy nigdy nie zostali oskarżeni przez Niego.
A to tylko dzięki ofierze Jezusa.
Bóg ocenia nas przez pryzmat ofiary Jezusa.

Cechy Króla

Oto twój Król przychodzi do ciebie,
sprawiedliwy,
zbawiający,
pokorny!

(Za 9,9).

Gdybyś miał wymienić
cechy charakterystyczne króla,
to jakie byś wymienił?
Na pewno sprawiedliwy.
Świetnie, że zbawiający.
Ale oprócz tego i pokorny?
To raczej mało przydatna cecha dla króla.
Ale Król ma być przykładem dla podwładnych.
Król, który odwiedza swoich podwładnych.
Król, który chce mieć z nimi dobre relacje.

Gniew Boga

Nie chcieli jednak słuchać,
obrócili się plecami i zatkali uszy,
aby nie słyszeć.
Uczynili swe serca twarde jak diament,
nie słuchali Prawa ani słów,
które Pan Zastępów przekazywał przez swego Ducha
za pośrednictwem dawnych proroków.
Dlatego Pan Zastępów zapłonął wielkim gniewem

(Za 7,11-12).

Bóg gniewa się,
gdy odrzucamy Jego wyciągniętą rękę.
Gdy odrzucamy Jego pomoc.
Jedyną skuteczną pomoc.

Dla kogo?

Gdy pościliście i lamentowaliście
w piątym i w siódmym miesiącu
przez siedemdziesiąt lat,
to czy na pewno pościliście
ze względu na Mnie?
A gdy jecie i pijecie,
to czy nie dla siebie jecie i pijecie?

(Za 7,5-6).

Wszystko, co robimy lub czego nie robimy,
możemy robić lub nie robić z dwóch powodów.
Albo dla Boga, albo dla siebie.