Niedosyt

Siejecie wiele, lecz mało zbieracie,
jecie, ale nie jesteście syci.
Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia,
ubieracie się, lecz nie odczuwacie ciepła,
a kto gromadzi zapłatę,
zbiera ją do dziurawej sakiewki.
Tak mówi Pan Zastępów:
Zastanówcie się nad waszym postępowaniem!

(Ag 1,6-7).

Jeśli w twoim życiu brakuje ci satysfakcji,
to zastanów się dlaczego.
Może ma to coś wspólnego z twoim Bogiem?
Z brakiem więzi z Nim?
Jeśli w pierwszej kolejności
nie zadbasz o ścisły kontakt z Bogiem,
to będziesz zawsze odczuwał niedosyt
we wszystkich sferach codziennego życia.

Idźcie w góry, sprowadźcie drewno,
budujcie dom, a Ja znajdę w nim upodobanie
i zostanę uczczony – mówi Pan.
Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało!
Ja rozproszyłem wszystko,
co przynieśliście do domu.
A wiecie dlaczego? – wyrocznia Pana Zastępów.
Z powodu Mojego Domu, który jest spustoszony,
podczas gdy każdy z was krząta się gorliwie
tylko wokół własnego domu!

(Ag 1,8-9).

Skupienie się na sobie nigdy nie przynosi szczęścia.
Ani słowa wystarczy.
Jedynie słowo więcej.
Skupienie się na Bogu zapewni szczęście i spełnienie.

Światło Boga

Bóg przychodzi z Temanu,
Święty z góry Paran.
Jego wspaniałość okrywa niebiosa,
a Jego chwała napełnia ziemię.
Jego blask jest jak światłość,
a z Jego ręki wychodzą promienie,
w których jest ukryta potęga

(Ha 3,3-4).

Boża światłość jest wielką mocą.

Problemy i radości

Nie zazieleni się figowiec
i nie będzie plonu w winnicach,
uschnie drzewo oliwne,
a pola nie dostarczą pożywienia.
Zabraknie owiec w zagrodach
i nie będzie bydła w oborach.
A ja mimo to będę się radował w Panu,
będę się weselić w Bogu,
moim Zbawcy.
Bóg, Pan jest moją mocą
(Ha 3,17-19).

Cokolwiek złego by się działo,
to zawsze mamy się cieszyć ze społeczności z Bogiem.
Bo On doprowadzi nas do zbawienia.

Usprawiedliwienie

Czy usprawiedliwię oszukańczą wagę,
a w worku fałszywe odważniki,
dzięki którym bogacze dopuszczają się wyzysku,
mieszkańcy miasta mówią kłamstwa,
a w ich ustach jest język zdradliwy?
I dlatego Ja zacząłem cię chłostać
i pustoszyć z powodu twoich grzechów

(Mi 6,11-13).

Bóg nie usprawiedliwia grzesznika.
Bóg nie może usprawiedliwić zła.
Dlatego doświadcza człowieka.
Chce, żeby zrozumiał i się nawrócił.
Bóg nie usprawiedliwia grzesznika,
który grzeszy.
Bóg usprawiedliwia grzesznika,
który już nie chce więcej grzeszyć.

Naprzykrzanie

Ludu Mój, co ci uczyniłem
i czym ci się naprzykrzyłem?
Odpowiedz Mi!
Wyprowadziłem cię przecież z ziemi egipskiej
i wykupiłem z domu niewoli

(Mi 6,3-4).

Bóg rzeczywiście ci się naprzykrza.
Bez przerwy stara się wyprowadzić cię
z niewoli grzechu.
Pretensje do Boga możesz mieć tylko o to,
że robi wszystko, abyś był zbawiony.
Że bardzo Mu na tobie zależy.

Gniew Boga

Czy skory do gniewu jest duch Pana?
Czy takie są Jego dzieła?
Czy Jego słowa nie są dobre dla tych,
którzy postępują w sposób prawy?

(Mi 2,7).

Gniew Boga jest Jego odpowiedzią
na postępowanie ludzi.
Jest reakcją na złe traktowanie innych ludzi.

Wczoraj był Moim ludem,
a teraz powstaje jako nieprzyjaciel.
Z miłujących pokój zdzieracie płaszcz,
z przechodniów spokojnych,
którzy żywią odrazę do wojny.
Kobiety Mojego ludu wypędzacie
z przytulnych domów,
ich dzieciom odbieracie na zawsze Moją chwałę

(Mi 2,8-9).

Bóg się gniewa na tych,
którzy łamią Jego prawo.
Bo skutkiem tego jest nieszczęście innych.
Tak więc Bóg się gniewa na ludzi
z powodu miłości do ludzi.

Znaki i cuda

Bojaźń ogarniała każdego,
ponieważ apostołowie czynili
wiele znaków i cudów

(Dz 2,43).

Cuda i znaki mają powodować
bojaźń wobec Boga,
a nie euforię.
Bojaźń u tych,
którzy poddają się wpływowi Ducha Świętego.
Euforię u tych,
którzy szukają sensacji lub własnej korzyści.