Człowieczeństwo

Kiedy ktoś mówi: Ja jestem Pawła,
a inny: Ja Apollosa,
to czy nie jesteście tylko ludźmi?

(1 Kor 3,4).

Nie mamy być tylko ludźmi.
Mamy być więcej niż ludźmi!

Reklamy

Owoce

nadal jesteście ludźmi cielesnymi.
Dopóki przecież zazdrość
i niezgoda są między wami,
czyż nie jesteście ludźmi cielesnymi
i czy nie postępujecie w sposób czysto ludzki?
Kiedy ktoś mówi: Ja jestem Pawła, a inny: Ja Apollosa,
to czy nie jesteście tylko ludźmi?

(1 Kor 3,3-4).

Człowieka duchowego poznaje się po jego zachowaniu.
Jeśli jest zazdrosny, to nie jest duchowy.
Jeśli się spiera, to nie jest duchowy.
Jeśli jest stronniczy, to nie jest duchowy.

Pokora

Kto bowiem poznał sposób myślenia Pana tak,
aby mógł Go pouczać?
My właśnie mamy sposób myślenia Chrystusa

(1 Kor 2,16).

Boży sposób myślenia, Boża mądrość polega na tym,
że człowiek wsłuchuje się w Boży głos
i jest Mu posłuszny.
Nie dyskutuje z Nim.

Duchowość

Natomiast człowiek poznający tylko zmysłami
nie przyjmuje darów Ducha Bożego.
Są one bowiem dla niego głupstwem
i nie może ich zrozumieć,
ponieważ można je badać jedynie w sposób duchowy

(1 Kor 2,14).

Zmysły to nie to samo co duchowość.
Nie można mylić tych dwóch pojęć!

Przemoc?

Głosimy wprawdzie mądrość wśród doskonałych,
ale nie mądrość tego świata
ani władców tego świata, którzy przemijają.
Przeciwnie, głosimy mądrość Boga,
pełną tajemnicy i zakrytą,
którą Bóg przeznaczył przed wiekami dla naszej chwały,
której nie poznał żaden z władców tego świata.
Gdyby ją bowiem poznali, nie ukrzyżowaliby Pana chwały

(1 Kor 2,6-8).

Prawdziwa mądrość, Boża mądrość
jest daleka od przemocy.

Łączność

Wierny jest Bóg,
przez którego zostaliście powołani
do wspólnoty z Jego Synem,
Jezusem Chrystusem, naszym Panem

(1 Kor 1,9).

Nasza wiara jest efektem łączności z Bogiem.
A łączność z Bogiem mamy dzięki wierności Boga.

Zwycięstwo

On również będzie was umacniał do końca,
aby nie można było was o nic oskarżyć
w dniu naszego Pana Jezusa Chrystusa

(1 Kor 1,8).

O wiele rzeczy można nas oskarżyć.
I to słusznie.
Ale jeśli Jezus będzie nas wzmacniał, zwyciężymy.