Bliski

Który wielki naród ma bogów tak blisko,
jak blisko jest Pan, nasz Bóg, ilekroć Go wzywamy?

(Pwt 4,7).

Nasz Bóg jest naprawdę blisko nas.
Wsłuchuje się w twoje modlitwy, prośby i błagania.
Ale czy słyszy twoje słowa pełne wdzięczności?

Cudowne Prawo

Nauczyłem was ustaw i nakazów,
jak polecił mi Pan, mój Bóg,
abyście tak postępowali w ziemi, do której wchodzicie,
aby wziąć ją w posiadanie.
Przestrzegajcie ich i wypełniajcie je,
ponieważ są one waszą mądrością
i roztropnością w oczach narodów,
które słysząc o tych wszystkich ustawach, powiedzą:
Istotnie, ludem mądrym i roztropnym jest ten wielki naród

(Pwt 4,5-6).

Czy też doceniasz te wszystkie prawa,
które Pan Bóg zawarł w swoim Słowie?

Chwała

Syn Człowieczy (…) przyjdzie w swojej chwale
oraz w chwale Ojca
i świętych aniołów

(Łk 9,26).

Ależ to będzie musiała być chwała!
Nie tylko Jezusa i nie tylko Ojca.
Ale również chwała wszystkich aniołów razem wziętych.

Pismo Święte

Nie z woli człowieka bowiem zostało niegdyś dane proroctwo,
ale przepowiadali je natchnieni przez Ducha Świętego,
posłani przez Boga ludzie

(2 P 1,21).

Boskie natchnienie automatycznie likwiduje
możliwość pisania nieprawdy. Nawet nieświadomie.
Spisywanie ksiąg odbywało się kontrolą Ducha Świętego.
Dlatego w Piśmie Świętym mamy zawarte tylko to,
co jest nam potrzebne. Czystą prawdę.

Światłość

Jezus znowu przemówił do nich i powiedział:
Ja jestem światłością świata.
Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności,
ale będzie miał światłość życia

(J 8,12).

Bycie światłością nie polega na oślepianiu człowieka.
Polega na przeprowadzeniu go z grzesznego stanu do świętego.
Ze śmierci do wiecznego życia.
To jest chwałą Boga, chwałą Syna i chwałą aniołów.
Oni wszyscy są zaangażowani w ten proces twojej przemiany.
Jeśli zaczniesz go dostrzegać, zaczniesz dostrzegać Bożą chwałę.

Drugi policzek

Gdy to oznajmił, jeden ze stojących obok strażników
spoliczkował Jezusa i powiedział:
Tak odpowiadasz arcykapłanowi?
Jezus mu odpowiedział:
Jeśli źle powiedziałem, udowodnij to,
a jeśli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz?

(J 18,22-23).

Jest to praktyczny przykład zasady
nadstawiania drugiego policzka.
Nie chodzi o to, żeby się podkładać.
Jezus był gotowy przyjąć drugie uderzenie.
Ale najpierw uświadomił temu, który Go bił, że robi źle.
Że jest nieuczciwy. Że postępuje niesprawiedliwie.
Nie chodzi o bierne poddanie się złu.
Chodzi o bierny opór.

Przywilej

A odźwierna zapytała Piotra:
Czy i ty jesteś jednym z uczniów tego Człowieka?
On odpowiedział: Nie jestem

(J 18,17).

Bycie uczniem Jezusa to przywilej,
którym trzeba się cieszyć w każdych okolicznościach.
Nawet wtedy, gdy jest to niepoprawne politycznie.
Albo niebezpieczne.