Oko

Światłem ciała jest oko.
Jeśli twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie pełne światła.
Lecz jeśli twoje oko jest chore,
całe twoje ciało będzie pogrążone w ciemności.
Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością,
jakże wielka to ciemność

(Mt 6,22-23).

Prawdziwa światłość pojawia się wtedy,
gdy mamy wzrok skierowany na Pana Jezusa.
Jeśli koncentrujemy się na czymkolwiek innym,
wtedy to, co wydaje się nam światłem,
jest co najwyżej półmrokiem.

Post

W czasie postu nie bądźcie jak obłudnicy,
którzy przybierają ponury wygląd,
aby pokazać ludziom, że poszczą.
Zapewniam was, już otrzymują swoją nagrodę.
Ty natomiast w czasie postu namaść głowę i umyj twarz,
aby nie ludziom pokazać, że pościsz, lecz Ojcu,
który widzi to, co ukryte i wynagrodzi tobie

(Mt 6,16-18).

Post jest to szczególny czas
poświęcony pogłębianiu więzi z Panem Bogiem.
To nie jest powód do smutku, ale do radości.

Modlitwa

Gdy się modlisz, wejdź do swojego pokoju, zamknij drzwi
i módl się do swego Ojca, który jest w ukryciu,
a twój Ojciec, który widzi także to, co ukryte,
wynagrodzi tobie

(Mt 6,6).

Błogosławieństwo rozmów z Panem Bogiem.

Nagroda

Wystrzegajcie się pobożności na pokaz, takiej,
która szuka ludzkiego uznania,
bo inaczej nie otrzymacie nagrody od waszego Ojca w niebie

(Mt 6,1).

Nagrodą za pobożność jest społeczność z Bogiem.

Słowa

Niech wasze „tak” znaczy „tak”, a „nie” znaczy „nie”.
Co ponadto, pochodzi od złego

(Mt 5,37).

Zarówno nasze życie jak i słowa niech będą proste,
jednoznaczne, konkretne i pewne.

Relacje

Jeśli przyniesiesz swój dar, by złożyć go na ołtarzu
i przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie,
zostaw swój dar przed ołtarzem,
idź i pojednaj się najpierw ze swoim bratem,
a potem wróć i złóż swój dar

(Mt 5,23-24).

Nasze złe relacje z ludźmi mogą stać na przeszkodzie
w relacjach z Panem Bogiem.

Rozwój

Mówię wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie doskonalsza
niż nauczycieli Prawa i faryzeuszy,
nigdy nie wejdziecie do Królestwa Niebios

(Mt 5,20).

Nie spoczywaj na laurach. Nasze życie zawsze może być lepsze.
Zaufanie Panu Bogu zawsze może być mocniejsze.
Miłość do Niego i do ludzi – głębsza.
Posłuszeństwo – pełniejsze.
Sprawiedliwość – doskonalsza.
Jeśli nie będziemy się rozwijać, zaczniemy się kurczyć.
Królestwo Niebios jest dostępne dla tych, którzy wzrastają.

Przykład

Nikt nie zapala też lampy i nie przykrywa jej korcem,
lecz stawia ją na świeczniku,
by dawała światło wszystkim domownikom.
Tak niech jaśnieje wasza światłość przed ludźmi,
aby widzieli wasze dobre uczynki
i oddawali chwałę waszemu Ojcu w niebie

(Mt 5,15-16).

To Pan Bóg sprawia, że możemy świecić przykładem
i pokazywać Jego charakter.
Jeśli tego nie robimy, marnujemy ten dar.

Sól

Wy jesteście solą ziemi.
Jeżeli sól utraci swoją moc, to jak można przywrócić jej smak?
Nie nadaje się już do niczego, zostanie więc wyrzucona
i podeptana przez ludzi

(Mt 5,13).

Pan Bóg udziela nam mocy.
Nie możemy jej utracić.
Bez tej mocy jesteśmy bezwartościowi.