Zrozumienie Pisma Świętego

Powróćcie do moich napomnień,
a wyleję na was mojego ducha,
dam wam poznać moje słowa

(Prz 1,23).

Warunkiem poznania Pisma Świętego
jest przyjmowanie napomnień zapisanych na jego kartach.

Miłość

Jak długo wy, bezmyślni, będziecie kochać bezmyślność,
szydercy lubować się w szyderstwie,
a głupcy nienawidzić wiedzy?

(Prz 1,22).

Człowiek kocha to, jakim jest.
Ale nie zawsze ta miłość jest dobrze ulokowana.

Kopanie dołków

Oni przecież czyhają na swoją krew,
zastawiają zasadzkę na swoje życie.
Taki jest los każdego, kto bogaci się przemocą,
odbiera ona życie temu, kim zawładnie

(Prz 1,18-19).

Kto mieczem wojuje, od miecza ginie.

Pokusa jedności

Przyłącz się do nas, będziemy mieli jedną sakiewkę
(Prz 1,14).

Jedną z pokus jest przynależność do grupy.
Poczucie jedności nie zawsze wychodzi na dobre.
Wszystko zależy od tego, co to za towarzystwo.
Zastanów się, jakie mają cele.
Dokąd zmierzają.

Wsparcie

Szczęśliwy, kogo wspomaga Bóg Jakuba,
dla kogo nadzieją jest Pan, jego Bóg,
który stworzył niebo i ziemię, morze i wszystko,
co w nim istnieje, który dochowuje wierności na wieki

(Ps 146,5-6).

Bez Bożego wsparcia nigdy nie będziemy szczęśliwi.

Bliski

Pan jest bliski wszystkim, którzy Go wzywają,
wszystkim, którzy Go wzywają szczerze

(Ps 145,18).

Bóg zawsze jest blisko każdego człowieka.
Ale gdy Go wołasz, wtedy ty odczuwasz,
że rzeczywiście jest blisko ciebie.
Wtedy zauważasz, że nie musisz wołać głośno.
On słyszy twój szept.
Słyszy słowa, których nawet nie zdążysz wypowiedzieć.