Światłość

Jezus znowu przemówił do nich i powiedział:
Ja jestem światłością świata.
Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności,
ale będzie miał światłość życia

(J 8,12).

Bycie światłością nie polega na oślepianiu człowieka.
Polega na przeprowadzeniu go z grzesznego stanu do świętego.
Ze śmierci do wiecznego życia.
To jest chwałą Boga, chwałą Syna i chwałą aniołów.
Oni wszyscy są zaangażowani w ten proces twojej przemiany.
Jeśli zaczniesz go dostrzegać, zaczniesz dostrzegać Bożą chwałę.

Drugi policzek

Gdy to oznajmił, jeden ze stojących obok strażników
spoliczkował Jezusa i powiedział:
Tak odpowiadasz arcykapłanowi?
Jezus mu odpowiedział:
Jeśli źle powiedziałem, udowodnij to,
a jeśli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz?

(J 18,22-23).

Jest to praktyczny przykład zasady
nadstawiania drugiego policzka.
Nie chodzi o to, żeby się podkładać.
Jezus był gotowy przyjąć drugie uderzenie.
Ale najpierw uświadomił temu, który Go bił, że robi źle.
Że jest nieuczciwy. Że postępuje niesprawiedliwie.
Nie chodzi o bierne poddanie się złu.
Chodzi o bierny opór.

Przywilej

A odźwierna zapytała Piotra:
Czy i ty jesteś jednym z uczniów tego Człowieka?
On odpowiedział: Nie jestem

(J 18,17).

Bycie uczniem Jezusa to przywilej,
którym trzeba się cieszyć w każdych okolicznościach.
Nawet wtedy, gdy jest to niepoprawne politycznie.
Albo niebezpieczne.

Wybranie

Bóg naszych ojców wybrał ciebie,
abyś poznał Jego wolę,
ujrzał Sprawiedliwego i usłyszał słowa z Jego ust

(Dz 22,14).

Do czego ciebie wybrał Bóg?
Właśnie do tego. Bóg chce, żebyś poznał Jego wolę.
Dał ci na to całe życie. Dał ci na to całe Pismo Święte.
Bóg chce, żebyś zobaczył Go.
Zobaczył Jego charakter, Jego miłość.
Bóg chce, żebyś widział w Piśmie Świętym Jego słowa.
Nie tylko słowa spisane przez proroków.
Ale słowa przekazane przez proroków.
Słowa samego Boga.

Fanatyzm

Gorliwie służyłem Bogu, jak wy wszyscy czynicie to dzisiaj.
Prześladowałem tę Drogę, domagałem się nawet śmierci,
gdy wiązałem i wtrącałem do więzienia mężczyzn i kobiety

(Dz 22,3-4).

Czy można gorliwie służyć Bogu
i jednocześnie prześladować innych ludzi?
Twoje przekonanie o swojej gorliwości wobec Boga
niekoniecznie musi się zgadzać z opinią Boga.
Gorliwość to nie fanatyzm.
Gorliwość to miłość i do Boga, i do wszystkich ludzi.

Mieszkanie

aby miłość, którą Mnie umiłowałeś,
była w nich i abym Ja był w nich

(J 17,26).

Jezus zamieszka w tobie,
jeśli zostaniesz wypełniony Bożą miłością.
Nie wpuścisz Jezusa do swojego wnętrza z wyrachowania
ani z żadnego innego powodu.
Poza miłością do Niego.

Sprawiedliwość

Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał,
lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś

(J 17,25).

Sprawiedliwość polega na tym,
że Jezus przyszedł  umrzeć zamiast ciebie.
Za twoje grzechy.