Nawrócenie

Gdy powiem bezbożnemu: Na pewno umrzesz;
a on odwróci się od swego grzechu
i będzie czynił prawo i sprawiedliwość,
zwróci zastaw, odda to, co zagrabione,
będzie postępował według nakazów życia,
żeby nie czynić bezprawia,
to na pewno będzie żył.
Nie umrze.
Wszystkie jego grzechy, nie będą mu pamiętane.
Czynił prawo i sprawiedliwość,
na pewno będzie żył

(Ez 33,14-16).

Nawrócenie to zmiana serca.
A serce zmienia nastawienie do Boga i do ludzi.
Jest to zmiana z buntownika w lojalnego poddanego.

Tylko jeden grzech

Gdy powiem sprawiedliwemu:
Na pewno będziesz żył,
a on, polegając na swej sprawiedliwości,
popełni bezprawie,
to całej jego sprawiedliwości nie będzie się wspominać.
Umrze przez swoją nieprawość, którą popełnił

(Ez 33,12).

Wystarczy jeden grzech,
a całe sprawiedliwe życie zostanie zaprzepaszczone.
Tylko jeden.
Wystarczy jeden grzech, żebyś potrzebował Zbawiciela,
który poniósł śmierć za ten grzech.
Zamiast ciebie.

Boże nastawienie

Powiedz im: Na Moje życie – wyrocznia Pana Boga –
nie mam upodobania w śmierci bezbożnego,
lecz w odwróceniu się bezbożnego od jego postępowania,
żeby żył.
Odwróćcie się! Odwróćcie się od waszych złych dróg.
Dlaczego macie umierać, domu Izraela?

(Ez 33,11).

Bóg ma upodobanie w zbawieniu.
Bóg chce, żebyś zmienił swoje nastawienie i zachowanie
nie dlatego, że taką ma zachciankę.
Nie dlatego, żeby ci zrobić na złość.
Nie dlatego, żeby cię do czegoś zmuszać.
Bóg po prostu chce, żebyś żył.
Żebyś żył wiecznie.
Żebyś był naprawdę szczęśliwy.

Nawrócenie

Uwierzył również sam Szymon,
a kiedy został ochrzczony, towarzyszył wszędzie Filipowi
i zdumiewał się bardzo
na widok  dokonywanych znaków i cudów

(Dz 8,13).

Najtrudniej oszukasz specjalistę w swojej dziedzinie.
A Szymon był zachwycony tym, co robił Filip.
Uważał, że Filip naprawdę robił to mocą Boga.
Szymon uwierzył, ale się nie nawrócił.
Bo nawrócenie powoduje zmianę charakteru.

Gdy Szymon zobaczył,
że apostołowie przez nakładanie rąk udzielali Ducha,
przyniósł im pieniądze i powiedział:
Dajcie i mnie tę władzę, aby ten, na kogo nałożę ręce,
otrzymał Ducha Świętego.
Wówczas Piotr oświadczył:
Niech twoje pieniądze przepadną razem z tobą,
ponieważ sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze!
Nie masz żadnego udziału w tym dziele,
bo twoje serce nie jest prawe wobec Boga

(Dz 8,18-21).

Szymon nie rozumiał zasad Królestwa Niebios.

Cuda

Od pewnego czasu mieszkał w mieście
pewien człowiek o imieniu Szymon,
który zajmował się magią
i wprawiał w zdumienie lud Samarii,
ponieważ twierdził, że jest kimś niezwykłym.
Poważali go wszyscy, od najmniejszego do największego.
Mówili: Ten jest wielką mocą Boga.
A liczyli się z nim dlatego,
że już od dość długiego czasu
zachwycał ich magicznymi sztukami

(Dz 8,9-11).

Ludzie podziwiają i zachwycają się tymi,
którzy czynią cuda.
A pierwszą cechą tego, kto naprawdę czyni cuda mocą Boga,
jest pokora.
Możesz robić wielkie rzeczy,
możesz mówić, że działasz w imieniu Boga,
a i tak Bóg będzie cię rozliczał z tego, co myślisz o sobie.
Możesz robić wielkie rzeczy i mówić o Bogu, a wywyższać siebie.
Ludzi to pociąga.
Ale Bóg patrzy w serce i widzi grzech.

Bezpieczeństwo

Dom Izraela nie miał już więcej
niebezpiecznego ciernia i sprawiającego ból kolca
pośród wszystkich swoich sąsiadów,
którzy nim gardzili.
Poznają, że Ja jestem Pan Bóg.
Tak mówi Pan Bóg:
Gdy zgromadzę dom Izraela spośród ludów,
wśród których został rozproszony,
uświęcę się w nim na oczach narodów.
Zamieszkają w swej ziemi,
którą dałem Memu słudze Jakubowi.
Będą w niej mieszkali bezpiecznie.
Zbudują domy, zasadzą winnice.
Będą mieszkać bezpiecznie,
gdy dokonam sądów nad wszystkimi,
którzy nimi gardzili spośród ich sąsiadów.
I poznają, że Ja jestem Panem, ich Bogiem

(Ez 28,24-26).

Prawdziwe bezpieczeństwo będzie wtedy,
gdy Bóg zniszczy całe zło.