Odpowiedzialność

Tak więc każdy za siebie samego
odpowie przed Bogiem

(Rz 14,12).

Nie odpowiadamy za decyzje innych ludzi.
Odpowiadamy tylko za własne decyzje.
Adam i Ewa sami musieli odpowiadać
za zerwanie i zjedzenie zakazanego rajskiego owocu.
Dawid sam odpowiadał za zgrzeszenie z Batszebą
i zamordowanie jej męża.
Chociaż to nie on zabił Uriasza.
Ale myślał o zabiciu go i podjął decyzję o zabiciu go.
A to już jest grzech.

Kto jest odpowiedzialny za zamordowanie
pana Abramowicza, prezydenta Gdańska?
Ten, kto dźgnął go nożem?
Oczywiście!
Ale czy nie również ci,
którzy budują atmosferę nienawiści?
Wszechobecny hejt?

Reklamy

Trzy głębokości

O głębokości bogactwa, mądrości i poznania Boga!
Jak niezbadane są Jego sądy
i niepoznawalne Jego drogi.
Kto bowiem poznał sposób myślenia Pana,
albo kto był Jego doradcą?
Lub kto pierwszy Go obdarował,
aby otrzymać zapłatę?

(Rz 11,33-35).

Dzięki Bogu masz dostęp do największych skarbów.
To Bóg ciebie obdarowuje, a nie ty Jego.
Chrześcijanie są najbogatszymi ludźmi na ziemi.
Boża mądrość jest niewyczerpalna.
On ma rozwiązanie twoich największych problemów.
Jego rady są najlepsze.
Nigdy nie przestaniesz poznawać Boga.
Będziesz odkrywać Jego wspaniałość przez wieczność.
I nigdy nie poznasz Go do końca.

Łaska

Wszyscy bowiem wzięliśmy z Jego pełni
łaskę za łaską

(J 1,16).

Co otrzymujemy i co bierzemy od Jezusa?
Przede wszystkim Jego łaskę.
Czy pamiętamy o tym?
Jeśli nie, to zapominamy, kim jesteśmy.
Zapominamy, w jakim jesteśmy stanie duchowym.
Zapominamy, czego potrzebujemy w pierwszej kolejności.

Zwycięstwo

Ale w tym wszystkim w pełni zwyciężamy
przez Tego, który nas umiłował

(Rz 8,37).

Zwyciężamy tylko dlatego, że On daje nam swoją moc.
Pełne zwycięstwo jest możliwe.
Ale bez pomocy Jezusa nie jest możliwe.

Moja modlitwa?

Podobnie też Duch wspiera nas w naszej niemocy.
Nie wiemy bowiem, o co i jak należy się modlić,
ale sam Duch wstawia się za nami w błaganiach,
których nie można wyrazić słowami

(Rz 8,26).

Nasze prośby wyrażamy słowami.
Modlimy się o sprawy, które najbardziej nas nurtują.
Modlimy się w sposób, jaki nam wydaje się najlepszy.
Ale każda nasza modlitwa, nawet najpiękniejsza,
jest marna i nic niewarta bez wsparcia Ducha Świętego.
To Duch Święty zamienia te nasze nieudolne stękania
w prawdziwe, serdeczne, naprawdę szczere błagania.
A my wtedy mówimy: ‘Nasza modlitwa zadziałała!’.
Akurat, nasza.
To Bóg zadziałał. Dlatego, że Duch Święty zadziałał.

Cierpienia

Liczę bowiem, że teraźniejszych cierpień
nie można stawiać na równi z mającą nastąpić chwałą,
która zostanie w nas objawiona

(Rz 8,18).

Jeśli teraz bardzo przeżywamy nasze cierpienia,
to o ile bardziej będziemy przeżywali wieczną radość!

Pokój

Bezbożni są jak wzburzone morze,
które nie może się uciszyć
– jego fale wyrzucają muł i błoto.
Nie ma pokoju dla bezbożnych!
– mówi mój Bóg

(Iz 57,20-21).

Dlaczego bezbożni nie mają pokoju?
Bo nie ma ich kto uspokoić.
Tylko Bóg może tego dokonać.
Bezbożnik to ten, kto żyje bez Boga.
A co, jeśli jestem chrześcijaninem, a też nie mam pokoju?
To znaczy, że tak naprawdę, mimo nazwy i deklaracji,
żyję bez Boga w sercu.