Napełnieni

Otwórz szeroko usta, a Ja je napełnię!
(Ps 81,11).

Bóg chce ci naprawdę wiele ofiarować.
Jeśli szeroko otworzysz swoje serce przed Bogiem,
wtedy On będzie cię napełniał.

Zbawienie

Panie, Boże Zastępów, odnów nas i ukaż pogodne oblicze,
abyśmy doznali wybawienia!

(Ps 80,20).

Żeby Bóg mógł nas zbawić,
najpierw musi nas przekształcić dzięki swojej łasce.

Zbyt słabi

Niech szybko spłynie na nas Twoje miłosierdzie,
bo jesteśmy bardzo słabi.
Wspomóż nas, Boże, nasz wybawco, dla chwały Twojego imienia!
Ocal nas i odpuść nasze grzechy przez wzgląd na Twoje imię

(Ps 79,8-9).

Jesteśmy zbyt słabi.
Bez Bożego miłosierdzia nie przeżyjemy.
Jeśli nie czujesz się na tyle słaby,
aby błagać Boga o pomoc i łaskę – przegrasz.

Gniew Boga

Ich serca nie trwały przy Nim mocno, przymierzu z Nim nie byli wierni.
On jednak, będąc miłosierny, odpuszczał ich winę i ich nie wytracał,
często swój gniew wstrzymywał i nie pobudzał swej zapalczywości.
Pamiętał bowiem, że są ciałem, że są tchnieniem,
które nie wraca, gdy uleci.
Jakże często buntowali się przeciw Niemu na pustyni
i zasmucali Go na pustkowiu,
nawracali się i znowu wystawiali Boga na próbę,
zasmucali Świętego Izraela!

(Ps 78,37-41).

Bóg wcale nie gniewa się tak szybko.
Jest bardzo, bardzo cierpliwy.
Mimo że my, ludzie jesteśmy bardzo, bardzo buntowniczy.

Zwycięstwa

Synowie Efraima zbrojni, uzbrojeni w łuki uciekli z pola walki.
Nie strzegli przymierza z Bogiem
i nie chcieli postępować według Jego Prawa.
Zapomnieli o Jego dziełach i o cudach, które im ukazał

(Ps 78,9-11).

Bez względu na to, jak potężne masz uzbrojenie,
żeby zwyciężyć, musisz być wierny Bogu.
Musisz pamiętać o Nim.
O Jego dobroci, jaką ci okazywał do tej pory.
Musisz być Mu wdzięczny.
Wtedy będziesz zwyciężać.

Boża droga

Boże, święta jest Twoja droga
(Ps 77,14).

Sposoby działania Boga są doskonałe.
Chociaż czasami wydają się uciążliwe.
Ale Bóg chce nas doprowadzić do świętości.
Do wieczności.

Sumienie

Wspominam Boga i wzdycham, rozmyślam, aż duch mój słabnie.
Nie pozwalasz mi zasnąć, niepokój odejmuje mi mowę

(Ps 77,4-5).

Czasami Bóg mówi do nas tylko przez nasze sumienie.