Wszystkie wpisy, których autorem jest kajetan

Spotkania

W dzień okazuje mi Pan swoją łaskę,
a w nocy Mu śpiewam i modlę się do Boga mojego życia

(Ps 42,9).

Każdy czas jest dobry na wielbienie Boga
i na rozmowę z Nim.
Najlepszą okazją do tego
jest codzienne zauważanie przejawów Jego dobroci.

Reklamy

W sercu

Zachowuje w sercu pouczenie Boga,
jego kroki się nie zachwieją

(Ps 37,31).

Twoim życiem kieruje to, co masz w sercu.
To, czego nie kochasz, nie ma na ciebie dużego wpływu.
Możesz kochać Pana Boga albo Go lekceważyć.
O tym będzie świadczyło twoje zachowanie.

Spotkanie

Jak łania pragnie wody ze strumieni,
tak moja dusza pragnie Ciebie, Boże.
Moja dusza tęskni za Bogiem, Bogiem żywym
– kiedy przyjdę i ujrzę oblicze Boga?

(Ps 42,2-3).

Prawdziwy, żywy Bóg, którego doświadczam,
odczuwam w moim życiu – za tym tęsknię.
Gdy Go doświadczasz, wtedy jesteś szczęśliwy.
Czy twoim największym pragnieniem jest spotykanie się z Bogiem?

Święci

Unikaj złego i czyń dobro, a będziesz żył na wieki,
bo Pan miłuje prawo i nie opuszcza swoich świętych
– strzeże ich na wieki

(Ps 37,27-28).

To, co jest dobrem, a co złem,
definiuje prawo Boga.
Bóg nazywa świętymi tych,
którzy postępują zgodnie z Jego prawem.

Grzech

Panie, zmiłuj się nade mną, ulecz moją duszę,
bo zgrzeszyłem przeciwko Tobie!

(Ps 41,5).

Grzech to choroba duszy, którą tylko Bóg może uzdrowić.

Potknięcia

Pan umacnia kroki człowieka
i drogę tego, kogo kocha.
Ten, choćby się potknął, nie upadnie,
bo Pan podtrzyma go swoją ręką

(Ps 37,23-24).

Twoja miłość do Boga nie oznacza,
że nie będziesz się potykał.
Ale jeśli poddajesz się pod ochronę Boga,
On cię uratuje.

Mówisz, co widzisz

Wiele uczyniłeś cudów, Panie, mój Boże,
a w Twoich zamiarach wobec nas nikt Ci nie dorówna.
Chciałbym je opowiedzieć i rozgłosić,
lecz są zbyt liczne, by je wymienić

(Ps 40,6).

Ile Bożych błogosławieństw w twoim życiu mógłbyś wymienić?
Ile zajęłoby ci to czasu?
Jeśli niewiele, to znaczy, że coś nie tak jest z twoim wzrokiem.
Ale nie okulisty ci potrzeba.
Potrzeba ci zastanowienia się
i przemyślenia swojego dotychczasowego życia.