Wszystkie wpisy, których autorem jest kajetan

Przyzwyczajenie

Ratuj, Panie!
Nie ma już pobożnego,
wierni zniknęli spośród ludzi.
Wszyscy się okłamują,
języki ich obłudne, a serca nieszczere

(Ps 12,2-3).

Jak żyć w świecie,
gdzie prawda, szczerość i miłość nie są normą?
Czy przyzwyczaiłeś się do takiego świata?
Czy dobrze się w nim czujesz?

Reklamy

Bliżej

Chodźcie, zobaczcie dzieła Pana,
który dokonał zdumiewających rzeczy na ziemi!

(Ps 46,9).

Jeśli nie podejdziesz bliżej Boga,
jeśli nie skupisz na Nim uwagi,
to nie zauważysz wielkich dzieł dokonywanych przez Niego.

Pokorni

Panie,
wysłuchałeś wołania pokornych,
umocniłeś ich serca,
nadstawiłeś ucha

(Ps 10,17).

To pokorni wołają do Boga.
I to pokorni wsłuchują się w Jego odpowiedzi.

Niezawodny

Bóg jest naszą ucieczką i mocą,
niezawodną pomocą w utrapieniach

(Ps 46,2).

Jeśli chodzi o pomoc w potrzebie,
to nawet najwierniejszy przyjaciel,
najbliższa ci osoba może zawieść.
Ale nie twój Bóg.
On jest niezawodny.

Nie ma Boga

Myśli bezbożny pełen pychy:
Nie będzie karał!
Nie ma Boga!
Oto całe jego myślenie

(Ps 10,4).

Odrzucenie Boga
wynika ze strachu przed Jego sądem.
Często podświadomego strachu.

Triumf

Powstań, Panie,
by człowiek nie triumfował

(Ps 9,20).

To nie człowiek ma triumfować.
Nawet człowiek pobożny nie ma triumfować.
Człowiek pobożny ma być pokorny.
Triumfować ma Bóg.