Wszystkie wpisy, których autorem jest kajetan

Przekonanie

Wszystko zaś, co nie jest zgodne z przekonaniem,
jest grzechem

(Rz 14,23).

Jeśli masz wątpliwości,
czy to, co zamierzasz zrobić, jest słuszne
– nie rób tego.

Reklamy

Znowu ja

Niech więc wasze dobro
nie będzie przyczyną bluźnierstwa

(Rz 14,16).

Gdy dbam tylko o siebie, ranię innych.
Nie można walczyć jedynie
o zaspakajanie własnych potrzeb,
nie krzywdząc innych.

Ja

Nikt z nas przecież dla siebie nie żyje
i nikt dla siebie nie umiera.
Jeśli bowiem żyjemy, dla Pana żyjemy,
jeśli zaś umieramy, dla Pana umieramy.
Czy więc żyjemy, czy też umieramy,
należymy do Pana.
Po to przecież Chrystus umarł i ożył,
aby panować nad umarłymi i nad żyjącymi

(Rz 14,7-9).

Czy aby na pewno nie żyjemy tylko dla siebie?
Jeśli żyjemy skupiając się na sobie,
odrzucamy sens życia i śmierci Jezusa.

Prowokacja

Nie szukajcie zemsty sami, umiłowani,
ale pozostawcie miejsce gniewowi Boga.
Napisano bowiem:
Do Mnie należy wymierzanie kary,
Ja odpłacę, mówi Pan.
Przeciwnie,
jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny – nakarm go,
jeśli jest spragniony – daj mu pić.
Gdy tak czynisz, rozżarzone węgle sypiesz na jego głowę.
Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

(Rz 12,19-21).

Zemsta nigdy nie jest słodka.
Przeciwnie, jest gorzka.
Albo dla jednej strony, albo dla obydwu.
Chęć zemsty jest prowokacją diabła.
Nie daj się mu sprowokować.

Zachowanie

Nikomu złem za zło nie odpłacajcie.
Wobec wszystkich ludzi troszczcie się o to,
co jest dobre.
Jeśli to możliwe, o ile to od was zależy,
zachowujcie pokój ze wszystkimi ludźmi

(Rz 12,17-18).

Nie od nas zależy zachowanie innych ludzi.
Od nas zależy nasze zachowanie wobec innych ludzi.

Mądrość

Nie uważajcie sami siebie za mądrych
(Rz 12,16).

Jeśli uważasz się za mądrego,
to nie będziesz chciał się już więcej uczyć.
A sednem bycia chrześcijaninem
jest bycie uczniem Jezusa.
Uczeń to ktoś, kto się uczy.
Kto wie, że jeszcze mało wie.

Gonitwa

Nie gońcie za wielkością,
lecz bądźcie skromni

(Rz 12,16).

Gonitwa za wielkością, pozycją,
posiadaniem szacunku
jest jak jazda z górki bez hamulców.
Kończy się katastrofą.
Pragnienie uznania niszczy ciebie
i wszystkich dookoła.