Wszystkie wpisy, których autorem jest kajetan

Więzi

Przyciągałem ich więzami ludzkimi,
więzami miłości.
Byłem dla nich jak ten,
który zdejmuje z nich jarzmo,
nachylałem się nad nimi,
by ich nakarmić

(Oz 11,4).

Bóg chce mieć z nami głębokie więzi.
Jak rodzic, który karmi.

W Bożych rękach

A przecież Ja uczyłem chodzić Efraima,
brałem go na swoje ramiona
– oni jednak nie poznali,
że chciałem ich uleczyć

(Oz 11,3).

Gdy Bóg bierze nas w swoje ręce,
to po to, by nas leczyć, ratować.

Miłość i cierpliwość

Jeśli zaś o was chodzi,
jesteśmy przekonani w Panu,
że to, co wam polecamy,
czynicie i będziecie czynić.
A Pan niech zwróci wasze serca
ku miłości Boga i cierpliwości Chrystusa

(2 Tes 3,4-5).

Posłuszeństwo Słowu Bożemu
kieruje nas do istoty Bożego charakteru.
Do Jego miłości.
Do Jego cierpliwości.

Zbawienie

Wybrał was Bóg
jako pierwszy owoc dla zbawienia
przez uświęcające działanie Ducha
i wiarę w prawdę

(2 Tes 2,13).

Zbawienie jest przez wiarę w prawdę
i przez poddawanie się działaniu Ducha Świętego.

Prawa Boże

Przekazałem mu na piśmie wiele Moich praw,
ale oni uznali je za coś obcego

(Oz 8,12).

Bóg przekazał nam swoje prawa.
Ale nie wystarczy mówić, że się je ma.
Trzeba je pokochać.
Jak coś swojego.

Wolność

Ja ich wyzwalam,
a oni mówią o Mnie kłamstwa
i nie wołają do Mnie z głębi serca

(Oz 7,13-14).

Bóg daje wolność, a ludzie mówią, że niewolę.
Wolność do kochania Go
i przychodzenia do Niego po pomoc.