Wszystkie wpisy, których autorem jest kajetan

Wybranie

Bóg naszych ojców wybrał ciebie,
abyś poznał Jego wolę,
ujrzał Sprawiedliwego i usłyszał słowa z Jego ust

(Dz 22,14).

Do czego ciebie wybrał Bóg?
Właśnie do tego. Bóg chce, żebyś poznał Jego wolę.
Dał ci na to całe życie. Dał ci na to całe Pismo Święte.
Bóg chce, żebyś zobaczył Go.
Zobaczył Jego charakter, Jego miłość.
Bóg chce, żebyś widział w Piśmie Świętym Jego słowa.
Nie tylko słowa spisane przez proroków.
Ale słowa przekazane przez proroków.
Słowa samego Boga.

Fanatyzm

Gorliwie służyłem Bogu, jak wy wszyscy czynicie to dzisiaj.
Prześladowałem tę Drogę, domagałem się nawet śmierci,
gdy wiązałem i wtrącałem do więzienia mężczyzn i kobiety

(Dz 22,3-4).

Czy można gorliwie służyć Bogu
i jednocześnie prześladować innych ludzi?
Twoje przekonanie o swojej gorliwości wobec Boga
niekoniecznie musi się zgadzać z opinią Boga.
Gorliwość to nie fanatyzm.
Gorliwość to miłość i do Boga, i do wszystkich ludzi.

Mieszkanie

aby miłość, którą Mnie umiłowałeś,
była w nich i abym Ja był w nich

(J 17,26).

Jezus zamieszka w tobie,
jeśli zostaniesz wypełniony Bożą miłością.
Nie wpuścisz Jezusa do swojego wnętrza z wyrachowania
ani z żadnego innego powodu.
Poza miłością do Niego.

Sprawiedliwość

Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał,
lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś

(J 17,25).

Sprawiedliwość polega na tym,
że Jezus przyszedł  umrzeć zamiast ciebie.
Za twoje grzechy.

Każdy

Nie proszę jedynie za nimi,
ale także za tymi,
którzy dzięki ich słowu uwierzą we Mnie

(J 17,20).

Bóg wstawia się za każdym z nas.
Bez względu na, kiedy się urodziłeś.
Jeśli zaufałeś Jezusowi, On jest z tobą.

Dawanie

pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział:
Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu

(Dz 20,35).

To są słowa Jezusa.
On coś o tym wiedział.
Dał swoje życie, aby zabrać nas ze sobą.