Wszystkie wpisy, których autorem jest kajetan

Twardy kark

Wiedz zatem, że nie przez wzgląd na twoją sprawiedliwość Pan,
twój Bóg, daje ci tę piękną ziemię w posiadanie,
bo jesteś ludem o twardym karku

(Pwt 9,6).

Nie dzięki mojej sprawiedliwości Pan Bóg chce mnie zbawić.
Bo jestem tylko grzesznikiem.
Jak każdy człowiek.
Ani dzięki twojej sprawiedliwości chce On ciebie ocalić.
Bo jesteś takim grzesznikiem jak inni.
Jeśli kiedyś zamieszkamy w Królestwie Boga
to tylko dzięki Jego łasce.

Nauka

Wyprowadził cię z ziemi egipskiej, z domu niewoli,
i prowadził cię przez tę wielką i straszną pustynię,
pełną wężów, żmij i skorpionów, przez suchą ziemię,
na której nie ma wody.
Wyprowadził ci wodę ze skały krzemiennej,
i karmił cię na pustyni manną, której nie znali wasi ojcowie,
aby cię nauczyć pokory i doświadczyć,
a w przyszłości wyświadczyć ci dobro

(Pwt 8,14-16).

Pan Bóg wyprowadza z niewoli grzechu.
Jednak musi nas najpierw przeprowadzić przez „pustynię”.
Musi nas nauczyć pokory.
Musi nauczyć żyć zgodnie z Jego wolą.
Musi nauczyć zauważać Jego błogosławieństwa
wśród trudów codziennego życia.
Dopiero wtedy doświadczymy pełni Jego dobra.
W Królestwie Niebios.

Wdzięczność

Najesz się, nasycisz i będziesz błogosławił Pana, twego Boga,
za tę piękną ziemię, którą tobie daje

(Pwt 8,10).

Przyjdzie czas, gdy będziemy mogli wreszcie dziękować Panu Bogu
za to, że już spełnił wszystkie swoje obietnice.

W drodze

Będziesz więc przestrzegał przykazań Pana, twego Boga,
abyś postępował Jego drogami i Jego się lękał.
A Pan, twój Bóg, wprowadzi cię do ziemi pięknej

(Pwt 8,6-7).

Nie można wejść do Królestwa Niebios,
gdzie wykonuje się tylko wolę Boga,
jeśli się jej nie wykonuje w drodze do tego Królestwa.

Przeszłość

Pamiętaj o całej twojej drodze, którą wiódł cię Pan, twój Bóg,
przez czterdzieści lat po pustyni, aby cię nauczyć pokory
i wystawić na próbę, i aby poznać, co jest w twoim sercu,
czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie.
Uczył cię pokory i dawał ci odczuć głód,
ale też karmił cię manną, której nie znałeś i nie znali twoi ojcowie,
aby dać ci poznać, że nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz człowiek żyje tym wszystkim, co wychodzi z ust Pana

(Pwt 8,2-3).

Najchętniej byśmy zapomnieli o tych wszystkich trudach,
które przechodziliśmy w przeszłości.
Ale Pan Bóg ma w tym swój cel.
On chce, abyśmy nauczyli się żyć w trudnych warunkach.
Abyśmy z pokorą uznali nasze grzeszne zachowanie, grzeszną naturę.
Byśmy nauczyli się kierować nasze kroki na Boże drogi.
Byśmy nauczyli się, że Boże Słowo zapewnia prawdziwe życie.

Wierność Boga

Dlatego wiedz, że Pan, twój Bóg, jest Bogiem,
Bogiem wiernym, który dochowuje przymierza
i miłosierdzia do tysięcznego pokolenia wobec tych,
którzy Go kochają i przestrzegają Jego przykazań,
a odpłaca temu, który Go nienawidzi

(Pwt 7,9-10).

Pan Bóg jest wierny. Jego wierność polega na tym,
że dotrzymuje danego słowa.
I tym, którzy są Mu wierni, i tym, którzy są Mu niewierni.
Wiernym obiecał wieczne zbawienie od wiecznej śmierci.
Niewiernym – wieczną śmierć bez wiecznego zbawienia.
Tak więc od nas zależy, któremu słowu będzie On wierny.

Wybranie

Pan was upodobał sobie i was wybrał nie dlatego,
że jesteście liczniejsi od innych narodów
– gdyż jesteście najmniejsi ze wszystkich narodów –
lecz dlatego, że Pan was umiłował i chce dochować przysięgi,
którą złożył waszym ojcom

(Pwt 7,7-8).

Rodzice kochają swoje dzieci nie dlatego,
że są duże, silne i zdrowe.
Kochają je dlatego, że są.
Po prostu.

Posłuszeństwo

Słuchaj Izraelu! Pan jest naszym Bogiem, Pan jedyny!
Będziesz miłował Pana, twego Boga, z całego swego serca
i z całej swojej duszy i z całej swojej siły.
Niechaj pozostaną te słowa, które ja dziś tobie nakazuję,
w twoim sercu

(Pwt 6,4-6).

Miłowanie Pana Boga całym sobą przejawia się między innymi
w posłuszeństwie Jego nakazom.

Trzymaj się drogowskazów

Starajcie się, aby tak postępować,
jak nakazał wam Pan, wasz Bóg.
Nie odstępujcie od tego ani na prawo, ani na lewo.
Idźcie dokładnie tą drogą, którą wyznaczył wam Pan, wasz Bóg,
abyście żyli i dobrze się wam powodziło
i aby były przedłużone wasze dni na ziemi

(Pwt 5,32-33).

Najmniejsze zejście z drogi, którą Pan Bóg chce nas prowadzić,
grozi nieszczęściem.

Szacunek

Oby ich serce było takie, aby się Mnie lękali
i strzegli wszystkich Moich przykazań po wszystkie dni,
by im się dobrze wiodło i ich synom na wieki

(Pwt 5,29).

Przestrzeganie wszystkich przykazań Pana Boga
wynika z szacunku do Niego.
Nieposłuszeństwo jest spowodowane brakiem szacunku.
A przecież On daje nam swoje prawa dla naszego szczęścia.