Wszystkie wpisy, których autorem jest kajetan

Dobro

Wielu mówi: Kto nam pokaże dobro?
O Panie, ukaż nam światło Twojego oblicza!

(Ps 4,7).

Czy chcesz poznać dobro?
Poznaj Boga!

Reklamy

Łaska

Odpowiedz mi na wołanie,
mój sprawiedliwy Boże!
Gdy byłem w niebezpieczeństwie,
Ty mnie uwolniłeś.
Zmiłuj się nade mną
i wysłuchaj moją modlitwę

(Ps 4,2).

Ze względu na naszą grzeszność
wysłuchanie naszych próśb nie jest obowiązkiem Boga,
ale łaską.
Niezasłużoną łaską.

Słowo Boże i mądrość

Niech mój krzyk dotrze do Ciebie, Panie,
przez swoje słowo daj mi zrozumienie!

(Ps 119,169).

To nie mądrość daje zrozumienie Słowa Bożego.
To Słowo Boże daje mądrość.
Gdy otwierasz Pisma,
otwierasz się na wpływ Bożego Ducha.
To On daje mądrość i zrozumienie.
O to warto się modlić z całej siły.

Pokora

Jeśli zaś chodzi o mnie,
to obym się nie chlubił z innego powodu,
jak tylko z krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa,
dzięki któremu świat został ukrzyżowany dla mnie,
a ja dla świata

(Ga 6,14).

Pycha to chwalenie się.
Chwalenie się sobą.
Pokora to chwalenie się.
Chwalenie się Jezusem.
Chwalenie się Jezusem wynika z tego, że ja znikam.
Umieram.
Jestem ukrzyżowany.

On musi wzrastać, a ja stawać się mniejszym
(J 3,30).

Dobroć

Dopóki więc mamy czas,
czyńmy dobrze wszystkim,
a zwłaszcza najbliższym w wierze

(Ga 6,10).

Prawdziwa dobroć nie jest wybiórcza.
Jest powszechna.
Albo się jest naprawdę dobrym
– dobrym dla wszystkich,
albo się jest egoistą
– dobrym dla niektórych.

Wytrwałość

Nie ustawajmy w czynieniu dobra,
zbierzemy bowiem plon we właściwym czasie,
jeśli nie osłabniemy

(Ga 6,9).

Wytrwałość w działaniu na rzecz dobra
przyniesie dobre owoce.

Rozwój

Kto sieje w swoim ciele,
jako plon z ciała zbierze zagładę.
Kto zaś sieje w Duchu,
z Ducha zbierze życie wieczne

(Ga 6,8).

Przede wszystkim trzeba się skupić na rozwoju duchowym.