Wszystkie wpisy, których autorem jest kajetan

Przyczyna i skutek

Okrutnicy czyhają na moje życie – nie liczą się z Bogiem
(Ps 54,5).

Ci, którzy nie liczą się z Bogiem, nie liczą się również z ludźmi.
Jeśli liczą się z Bogiem, liczą się też z ludźmi.
Jeśli szanują Boga, szanują też ludzi.
Jeśli kochają Boga, kochają też ludzi.

Reklamy

Boża miłość

Wyprowadził mnie na przestronne miejsce
i ocalił,
bo mnie szczerze kocha

(Ps 18,20).

Nie każde uczucie jest szczere.
Ale Bóg kocha naprawdę szczerze.

Zbawienie

Kto ześle Izraelowi zbawienie z góry Syjon?
Gdy Bóg odmieni niedolę swego ludu,
Jakub będzie się radował, a Izrael weselił

(Ps 53,7).

Zbawienie musi przyjść z góry.
Ale nawet największy anioł go nie zapewni.
Tylko Bóg jest w stanie nas uratować przed wieczną śmiercią.

Normalność

Czy rozum potracili ci, którzy czynią nieprawość,
którzy Mój lud pożerają tak, jakby chleb jedli?

(Ps 53,5).

Dzisiaj zło traktuje się jako coś normalnego.
Ale dla Boga jest nienormalne.

To życie

Ocal od ludzi ręką swoją, Panie,
od ludzi tego świata,
których udziałem tylko to życie,
których brzuchy napełniasz swoimi dobrami,
nasycasz ich synów,
a reszta pozostaje ich małym dzieciom

(Ps 17,14).

Każdy ma udział w błogosławieństwach tego życia.
Ale tylko niektórzy będą mieli udział w przyszłym,
wiecznym życiu i jego błogosławieństwach.
Podobnie wszyscy mają udział w cierpieniach tego życia.
Ale niektórzy będą mieli udział w wiecznej śmierci.

Głupota

Rzekł głupiec w swoim sercu: Nie ma Boga! (…)
Czy rozum potracili ci, którzy czynią nieprawość?

(Ps 53,1.5).

Głupota charakteryzuje się tym,
że człowiek albo odrzuca istnienie Boga,
albo Go ignoruje.