Wszystkie wpisy, których autorem jest kajetan

Uświęcenie

do Kościoła Bożego, który jest w Koryncie,
do uświęconych przez Jezusa Chrystusa,
do powołanych na świętych wraz ze wszystkimi,
którzy w jakimkolwiek miejscu, u siebie i u nas,
wzywają imienia naszego Pana, Jezusa Chrystusa

(1 Kor 1,2).

Z natury jesteśmy grzesznikami.
Ale Jezus przeznaczył nas do świętości.
To On nas uświęca.
Tylko dzięki Jego działaniu możemy stać się świętymi.
Uświęcenie dokonuje się tylko przez Jezusa.

Reklamy

Kwalifikacje do pouczania

Jestem co do was przekonany, moi bracia,
że i sami jesteście pełni dobroci,
napełnieni wszelką wiedzą,
i możecie również jedni drugich pouczać

(Rz 15,14).

Żeby pouczać, trzeba nie tylko posiadać wiedzę,
ale i pełnię dobroci.

Przygarnięcie

Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem tak
, jak i Chrystus przygarnął was ku chwale Boga

(Rz 15,7).

Bóg przygarnia, a nie odtrąca!
Jeśli już, to my sami odsuwamy się od Boga.
Nie dopuszczamy Go do swojego życia.
A jeśli nie dopuszczamy do siebie Boga,
to również nie dopuszczamy do siebie ludzi.

Jednomyślność

Bóg zaś, który jest źródłem wytrwałości i pociechy,
niech sprawi, abyście między sobą to samo myśleli,
zgodnie z wolą Chrystusa Jezusa,
abyście jednomyślnie, jednym głosem
wielbili Boga i Ojca naszego Pana, Jezusa Chrystusa

(Rz 15,5-6).

Nie chodzi tylko o to, żeby ludzie byli jednomyślni.
Chodzi o to, żeby te myśli i cele
były takie same, jak myśli i cele Jezusa.
Jednomyślność między ludźmi
bez jednomyślności z Bogiem nie uwielbi Boga.

Źródło

Bóg zaś,
który jest źródłem wytrwałości i pociechy

(Rz 15,5).

Bóg jest źródłem wszystkiego w naszym życiu.
Również naszej wytrwałości i pociechy.

Wytrwałość

A co niegdyś zostało napisane,
napisano dla naszego pouczenia,
abyśmy przez wytrwałość
i zachętę płynącą z Pism,
trwali w nadziei

(Rz 15,4).

Wytrwałość rodzi się ze studiowania Pisma Świętego.
Z poznawania działania Boga w przeszłości.
I na tej podstawie możemy Mu ufać,
że tak samo będzie teraz i w przyszłości.

Siła

My natomiast, mocni,
powinniśmy nosić słabości słabych,
a nie myśleć sami o sobie

(Rz 15,1).

Siła duchowa i fizyczna służą do tego,
żeby pomagać innym.
Żeby ją wykorzystywać dla dobra słabszych.