Wszystkie wpisy, których autorem jest kajetan

Wróg Boga

dążenie ciała jest wrogie Bogu,
bo Prawu Boga się nie podporządkowuje,
ani nie może się podporządkować.
Ci więc, co żyją według ciała,
nie mogą się spodobać Bogu

(Rz 8,7-8).

Ci, którzy nie podporządkowują się Bożemu Prawu,
nie podobają się Bogu. Są Jego wrogami.
Jeśli poddajesz się Bogu, jesteś posłuszny Jego Prawu.

Jeśli posłusznie oddajecie siebie jako niewolników,
jesteście niewolnikami tego, czemu jesteście posłuszni:
czy to grzechu, który prowadzi do śmierci,
czy posłuszeństwa, które prowadzi do usprawiedliwienia

(Rz 6,16).

Reklamy

Przeciwności

radujemy się w uciskach, wiedząc, że
z ucisku rodzi się wytrwałość

(Rz 5,3).

Wytrwałość rodzi się wśród przeciwności,
a nie wśród dobrobytu.
Dobrobyt rozleniwia. A lenistwo niszczy.
Jeśli jest ci dobrze, nie musisz walczyć.
A jeśli nie walczysz, nie kształtuje się twoja wytrwałość.
Może więc nasze modlitwy powinny dotyczyć próśb
o nasz duchowy wzrost, a nie o zewnętrzny spokój?
Bo wygląda na to, że te dwie rzeczy się wzajemnie wykluczają…

Wiara

Usprawiedliwieni z wiary, mamy pokój z Bogiem
przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Przez Niego, dzięki wierze,
mamy także dostęp do tej łaski,
w której trwamy i radujemy się nadzieją chwały Boga

(Rz 5,1-2).

Pokój z Bogiem mamy nie dzięki naszej wierze,
ale dzięki Jezusowi.
Dzięki temu, że On nas usprawiedliwia
i uwalnia od naszych grzechów.
Dlatego że przyjęliśmy Jego ofiarę za nasze grzechy.
Nasza wiara to zrozumienie i przyjęcie tego,
co On dla nas dokonał.
Nasza wiara to nie jest nasza zasługa.
To przyjęcie zasług Jezusa.

Dwa rozwiązania

Prawo bowiem sprowadza gniew,
a gdzie nie ma Prawa,
nie ma też przestępstwa

(Rz 4,15).

Bóg miał dwie możliwości rozwiązania
problemu grzechu człowieka.
Albo zlikwidować grzesznika, albo zlikwidować Prawo.
Wybrał trzecią możliwość.
Zamiast grzesznika Jezus umarł za jego grzechy.
To znaczy, że Prawo dalej jest aktualne.

Miłosierdzie

Faraon odpowiedział: Kim jest Pan,
abym miał Go posłuchać i wypuścić Izraela?
Nie znam Pana i Izraela nie wypuszczę

(Wj 5,2).

Kto nie zna Boga, nie ma w sercu miłosierdzia.

Właściciel

Wtedy Pan go zapytał: Co masz w ręku?
Odpowiedział: Laskę. (…)
Mojżesz wziął w rękę laskę Bożą

(Wj 4,2.20).

Zwykła laska stała się laską Bożą.
Zwykłe rzeczy, zwykli ludzie stają się albo Bożymi,
albo diabelskimi.
To zależy od tego, kto je do czego wykorzysta.
Czy Bóg, czy szatan.
I w każdej chwili mogą zmienić „właściciela”.