Wszystkie wpisy, których autorem jest kajetan

Charakter

Panie, moje serce się nie wywyższa,
nie patrzą wyniośle moje oczy.
Nie gonię za wielkimi rzeczami, zbyt niezwykłymi dla mnie.
Przeciwnie, swoją duszę uspokoiłem i uciszyłem.
Jak niemowlę przy piersi matki,
tak spokojna jest moja dusza. Izraelu,
ufaj Panu, teraz i na wieki
(Ps 131 BE).

Im bliżej jesteś Boga, tym bardziej wyciszony i święty masz charakter.

Reklamy

Sąd

Kiedy jednak mówił on o sprawiedliwości,
wstrzemięźliwości i o przyszłym sądzie,
Feliks przestraszony odpowiedział:
Na teraz wystarczy, odejdź!
W stosownej chwili przywołam cię ponownie
(Dz 24,25 BE).

Przyszły sąd odbędzie się na podstawie tego, czy
1) przyjmiesz sprawiedliwość Chrystusa (usprawiedliwienie) i
2) będziesz brał udział w pracy nad swoim charakterem (uświęcenie).

Moc Słowa

A teraz polecam was Bogu i Słowu Jego łaski,
które ma moc zbudować i dać dziedzictwo
ze wszystkimi świętymi
(Dz 20,32 BE).

Pismo Święte ma moc umacniania (buduje)
i zbawienia (zapewnia nagrodę).
To są Boże obietnice.

Cel

Lecz wcale nie cenię sobie życia.
Chcę tylko dokończyć mego biegu i posługiwania,
które otrzymałem od Pana Jezusa
i dać świadectwo Ewangelii łaski Bożej
(Dz 20,24 BE).

Życie jest biegiem, bo bieg ma swój cel.
Życie musi mieć swój cel.
Tylko jaki?

Godność

Wtedy Paweł i Barnaba odważnie powiedzieli:
Należało głosić Słowo Boga najpierw wam.
Jeśli jednak je odrzucacie i sami uznajecie się
za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan
(Dz 13,46 BE).

Bóg każdego uważa za godnego Królestwa.
Chociaż faktycznie nie jesteśmy godni.
Ale w Chrystusie jesteśmy.
Jeśli sami czynimy się niegodnymi, to przez odrzucenie ofiary Jezusa.

Właściwy głos

A Pan mu oznajmił: Wstań i idź na ulicę Prostą,
i w domu Judy poszukaj Szawła z Tarsu.
Właśnie się modli (…).
Wówczas Ananiasz odpowiedział:
Panie, słyszałem od wielu,
ile zła wyrządził on Twoim świętym w Jeruzalem
(Dz 9,11.13 BE).

Możesz wiele różnych rzeczy słyszeć od różnych ludzi
i z różnych źródeł.
Ale co słyszysz z ust Jezusa?
Co słyszysz z najbardziej wiarygodnego źródła – ze Słowa Bożego?