Wszystkie wpisy, których autorem jest kajetan

Towarzystwo

Odejdźcie ode mnie złoczyńcy,
bo chcę zachować przykazania mojego Boga! (…)
Wspomóż mnie, a będę ocalony,
będę miał zawsze przed oczyma Twoje ustawy!
(Ps 119,115.117 BE).

Trudno jest postępować dobrze w złym towarzystwie.
Ale z Bożą pomocą jest to możliwe.

Reklamy

Rozumiesz?

Niech zstąpi na mnie Twoje miłosierdzie,
a będę żył, gdyż cieszę się Twoim Prawem
(Ps 119,77 BE).

Bóg się lituje nad grzesznikiem i go zbawia,
gdy ten widzi i rozumie znaczenie Bożego prawa.

Zgoda

Twoje ręce mnie stworzyły i ukształtowały,
oświeć mnie, a nauczę się Twoich przykazań

(Ps 119,73 BE).

Skoro Bóg mnie stworzył, to wie, jak trafić do mnie,
bym zrozumiał Boże prawo.
Jednak zasadnicze znaczenie ma moja wola.
Muszę tego chcieć. Muszę Go o to poprosić.

Dziedzictwo

Jesteś dziedzictwem moim, Panie,
przyrzekłem Twoich słów przestrzegać

(Ps 119,57 BE).

Ponieważ będę mieszkał w niebie,
przyrzekam przestrzegać zasady tam obowiązujące.

Dom z aniołami

W którym domu chętniej przebywają aniołowie?
Tam, gdzie panuje miłość? Czy tam, gdzie są kłótnie?

W tym pierwszym, bo tam jest atmosfera nieba.
W tym drugim, bo tam jest wielka potrzeba atmosfery nieba!