Jezus

Imię Jezus było dosyć popularne w tamtym czasie. W Nowym Testamencie mamy wzmianki o dwóch osobach, które je nosiły.
Pozdrawia was Arystarch, (…) i Jezus nazywany Justusem” (Kol 4,10-11).
Gdy przeszli całą wyspę aż do Pafos, spotkali pewnego maga, fałszywego proroka żydowskiego imieniem Bar-Jezus” (Dz 13,6).

Tradycja podaje, że Barabasz również miał na imię Jezus. Kim był Barabasz? „A został on wtrącony do więzienia za wywołanie rozruchów w mieście i za zabójstwo” (Łk 23,19). „Barabasz zaś był zbrodniarzem” (J 18,40). Gdyby faktycznie tak było, to Jezus Zbawiciel umarłby zamiast Jezusa – buntownika i zabójcy. Co więcej, znaczyłoby to, że ludzie woleli Jezusa zbrodniarza niż Jezusa „podobnie jak my doświadczonego we wszystkim, oprócz grzechu” (Hbr 4,15).

Najbardziej znanym człowiekiem w Starym Testamencie o imieniu Jezus był Jozue. Hebrajskie imię Jeszua (Jozue) jest odpowiednikiem greckiego (i polskiego) Jezus. To nie było jego oryginalne imię. Zostało mu nadane z pewnego konkretnego powodu. Bardzo ważnego powodu. „To właśnie imiona mężczyzn, których posłał Mojżesz, by przeprowadzili rozpoznanie w tej ziemi. Wtedy też Mojżesz nadał Ozeaszowi, synowi Nuna, imię Jozue” (Lb 13,16). Ozeasz otrzymał imię Jozue w związku z ziemią obiecaną. Ostatecznie to on wprowadził tam Izraelitów, lud Boży. On pierwszy poznał i docenił piękno tej ziemi.
Pod tym względem Jozue był symbolem Jezusa. Bo to przecież Jezus doprowadzi lud Boży do zbawienia. Dzięki Jezusowi osiedlą się na Nowej Ziemi. Jan opisał to, co zostało przygotowane: „I zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze niebo bowiem i pierwsza ziemia przeminęły” (Ap 21,1).

Znaczenie imienia Jezus

Imię Jezus dosłownie znaczy Jahwe moim zbawieniem. Tak więc to imię niesie ze sobą niesamowite przesłanie, niezwykłe poselstwo – ja nie jestem w stanie nic zrobić, żeby się uratować od kary za moje grzechy. To sam Bóg, Jahwe, mnie ratuje od śmierci. „Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, a darem łaski Boga życie wieczne w Chrystusie Jezusie” (Rz 6,23).

Powiedz mojej duszy: Jestem twoim zbawieniem” (Ps 35,3). Największą pociechą, marzeniem Dawida było usłyszeć głos Boga mówiącego: Jestem twoim zbawieniem, po hebrajsku: jeszuatek ani. W tym zwrocie jest zawarte słowo Jeszua. To niesamowite, że już Dawid marzył o tym, by usłyszeć to imię, to poselstwo o zbawieniu dzięki Jezusowi.

Każdy swego sąsiada i każdy swego brata nie będzie już więcej uczyć, mówiąc: Poznajcie Pana! Oni wszyscy bowiem będą Mnie znać od najmniejszego do największego– wyrocznia Pana – ponieważ odpuszczę im winę, a o ich grzechu nie będę już wspominać” (Jr 31,34). Prawdziwe poznanie jest wtedy, gdy zrozumiesz, że Bóg jest twoim Zbawicielem.

Dlaczego Jezus?

Dlaczego Józef i Maria nazwali swego syna właśnie tak a nie inaczej? Które z nich wpadło na ten pomysł? Żadne. Ale i Józef i Maria wiedzieli, że to będzie syn, i że będzie miał na imię Jezus. Bo obydwu ukazał się anioł i przekazał właśnie taką wolę Boga. Marii powiedział: „Oto poczniesz i urodzisz syna, i nadasz Mu imię Jezus” (Łk 1,31). Podobne słowa anioł skierował do Józefa: „Gdy urodzi Syna, nadasz Mu imię Jezus” (Mt 1,21).

Dlaczego Bóg zdecydował się na takie imię? „nadasz Mu imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od grzechów” (Mt 1,21). Bóg zdecydował, że Chrystus będzie miał na imię Jezus – Jahwe moim zbawieniem – bo Jezus będzie moim zbawieniem.
Tak więc z imienia Jezus wynikają dwa kolejne imiona do Niego należące: Jahwe i Zbawiciel.

Czy rzeczywiście Jezus to Jahwe? Czy imię Jahwe nie należy wyłącznie do Boga Ojca? Warto się nad tym zastanowić. Zrobimy to później.

%d blogerów lubi to: