Komentarze

W poznawaniu Boga możesz posługiwać się również komentarzami do Pisma Świętego, ale i tu trzeba być ostrożnym. Są bowiem dobre i złe komentarze. I to wcale nie jest mój punkt widzenia. To nie ja decyduję, który przyjąć, a który odrzucić. Sama Biblia je pokazuje. Pierwszy komentarz do Słowa Bożego jest zapisany w Księdze Rodzaju. Bóg powiedział do Adama i Ewy: „Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz.” (Rdz 2,16—17 BW). To było Boże Słowo do pierwszej pary ludzkiej, natomiast wąż tłumaczy je tak: „Na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło.” (Rdz 3,4—5 BW). Zauważasz różnicę? Bóg mówi, że śnieg jest biały, a szatan wyjaśnia:

— Nie, nie! Bogu nie o to chodziło w tej wypowiedzi. Mówiąc to Bóg miał na myśli, że śnieg jest zielony…

Śmieszne? Wielu ludzi właśnie w ten sposób wyjaśnia Pismo Święte. To nie ma nic wspólnego z dobrym komentarzem. Po czym poznać dobry komentarz? Posłuchaj Jezusa: „Wiecie, że powiedziano: Nie będziesz cudzołożył. A Ja wam mówię: Każdy, kto patrzy na kobietę i pragnie ją mieć, już w swoim sercu dopuścił się cudzołóstwa.” (Mt 5,27—28).

Pan Jezus w wierszach 21—32 piątego rozdziału Ewangelii według św. Mateusza zacytował szóste i siódme przykazanie Dekalogu i pokazał ich głębię. Powiedział:

— Tak rób jak zostało napisane, ale zastanów się też, skąd bierze się początek grzechu. Przestrzeganie Przykazań to nie tylko nie pozbawienie kogoś życia albo powstrzymanie się od seksu pozamałżeńskiego. To przede wszystkim czystość twoich myśli.

Może słyszałeś o powiedzeniu, że nieważna jest litera Prawa, ale jego duch. No to teraz porównaj:

Zły (diabelski) komentarz:

— Owszem, tak jest napisane, ale Bóg miał coś innego na myśli.

Dobry (Boży) komentarz:

— Owszem, tak jest napisane, to jest prawda, ale sięgnij jeszcze głębiej, poszukaj sedna.

Innymi słowy, diabeł mówi, że litera to jedno, a duch to coś zupełnie innego. Z kolei Bóg mówi, że literę Prawa należy przestrzegać patrząc na jego duchową istotę.

Dzisiaj wielu teologów wskazuje na drugie Przykazanie i twierdzi, że ono nie obowiązuje. Wskazują na czwarte i mówią, że trzeba je przestrzegać, ale inaczej niż jest tam zapisane (porównaj Dziesięć Przykazań Bożych: Wj 20,1—17).
A przecież w tym samym miejscu Chrystus powiedział: „Nie myślcie, że przyszedłem unieważnić Prawo lub Proroków. Nie przyszedłem unieważnić, ale dopełnić. Zapewniam was, dopóki niebo i ziemia będą istnieć, ani jedna jota, ani jedna kreska w Prawie nie przeminie, aż wszystko się wypełni. Kto by unieważnił jedno, choćby najmniejsze przykazanie i tak by nauczał, będzie najmniejszy w Królestwie Niebios. Kto jednak będzie posłuszny Prawu i będzie tak nauczał, zostanie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.” (Mt 5,17).

%d blogerów lubi to: