Czas

Kiedy więc Samarytanie przyszli do Niego, prosili Go,
aby u nich pozostał. I pozostał u nich dwa dni.
A dzięki Jego słowom jeszcze więcej uwierzyło w Niego

(J 4,40-41 BE).

Samarytanom wystarczyły dwa dni, żeby zaufać Jezusowi.
Ile dni, tygodni, miesięcy, a może lat ty potrzebujesz?

Powody wiary

Gdy więc zmartwychwstał, Jego uczniowie przypomnieli sobie,
że to mówił, i uwierzyli Pismu i słowom, które Jezus powiedział.
W Jerozolimie zaś podczas święta Paschy wielu widząc znaki,
które czynił, uwierzyło w Niego. Jezus jednak nie polegał na nich,
ponieważ wszystkich znał
” (J 2,22-24 BE).

Są dwie przyczyny uwierzenia i nawrócenia:
1. Z powodu ofiary Jezusa, Jego dzieła i nauczania – jest to dobry powód, najlepszy.
2. Z powodu cudów – to nie jest najlepszy powód według Jezusa.

Poznanie

Rozpoznawaj Go na wszystkich swoich drogach, a On będzie prostował twoje ścieżki” (Prz 3,6 BE).

Zawsze staraj się zrozumieć wolę Bożą względem ciebie.
Z Nim nawet pod górkę będzie jak z górki.

Prawda

Prawda jest tym, co najważniejsze w Twym słowie, Twoje słuszne wyroki trwać będą na wieki” (Ps 119,160 BWP).

W Piśmie Świętym najważniejsza jest prawda, ponieważ jej konsekwencje sięgają wieczności.

Kłopoty

Potężny cios mnie dosięgnął, o mały włos nie upadłem, ale Pan mnie podtrzymał” (Ps 118,13 BE).

Ciosy szatana są tak potężne, że jedynie całkowite poleganie na Bogu może uratować.