Pobożność

Strzeż mojego życia, bo jestem pobożny, wybaw swojego sługę, który ufa Tobie – Ty jesteś moim Bogiem
(Ps 86,2 BE).

Pobożność polega na całkowitym zaufaniu Bogu i uczynieniu Go swoim osobistym Bogiem.

Pycha i pokora

Wielu mnie podziwia, lecz to Ty jesteś moim potężnym wsparciem
(Ps 71,7 BE).

Wszystko, co mam, to kim jestem i jaki jestem – zawdzięczam Bogu.
Tylko Bóg jest godzien czci i podziwu.

Mądrość i głupota

Boże, Ty znasz moją głupotę, moje winy nie są przed Tobą ukryte
(Ps 69,6 BE).

Bóg zna moją głupotę, ale czy ja ją znam?
Bóg zna moje grzechy, ale czy ja je znam?

Mądrością jest świadomość swojej głupoty.

Ratunek

Wołam do Ciebie z krańców ziemi, gdy moje serce omdlewa: Wprowadź mnie na skałę dla mnie zbyt wysoką!
Ty bowiem jesteś moim schronieniem, wieżą obronną przeciw moim wrogom
” (Ps 61,3-4 BE).

Jedynym ratunkiem dla mnie jest Bóg, ale ratunkiem dla mnie nieosiągalnym.
Nie jestem w stanie sam dotrzeć do Niego.
Dlatego to On przychodzi do mnie, wychodzi mi naprzeciw.

Milczenie nie jest złotem

Gdy milczałem, próchniały moje kości wśród codziennych moich narzekań” (Ps 32,3 BE).
Jak Bóg patrzy na moje narzekania? Gdy narzekam, to tak jakbym milczał.

No to kiedy zaczynam mówić?
Wyznałem Tobie mój grzech i winy nie zataiłem. Powiedziałem: Wyznam Panu moje występki” (Ps 32,5 BE).
Mówię dopiero wtedy, gdy wyznaję swoje grzechy.

I dopiero wtedy zaczynam się cieszyć:
Cieszcie się i radujcie w Panu, sprawiedliwi, wykrzykujcie radośnie, wszyscy prawego serca!” (Ps 32,11 BE).

Wierność w trzech odsłonach

Asaf napisał, „że mają w Bogu pokładać nadzieję, nie zapominać dzieł Bożych i przestrzegać Jego przykazań; aby nie byli jak ich przodkowie rodem przekornym i buntowniczym, rodem niestałego serca, którego duch nie jest wierny Bogu” (Ps 78,7-8 BE).

Wierność Bogu polega na tych trzech rzeczach:
1. pamiętać o Bogu, jako o Zbawicielu,
2. pamiętać o Nim, jako o Stworzycielu,
3. pamiętać o Nim, jako o tym, który jest Prawodawcą i Sędzią