Mieszkanie

aby miłość, którą Mnie umiłowałeś,
była w nich i abym Ja był w nich

(J 17,26).

Jezus zamieszka w tobie,
jeśli zostaniesz wypełniony Bożą miłością.
Nie wpuścisz Jezusa do swojego wnętrza z wyrachowania
ani z żadnego innego powodu.
Poza miłością do Niego.

Sprawiedliwość

Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał,
lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś

(J 17,25).

Sprawiedliwość polega na tym,
że Jezus przyszedł  umrzeć zamiast ciebie.
Za twoje grzechy.

Każdy

Nie proszę jedynie za nimi,
ale także za tymi,
którzy dzięki ich słowu uwierzą we Mnie

(J 17,20).

Bóg wstawia się za każdym z nas.
Bez względu na, kiedy się urodziłeś.
Jeśli zaufałeś Jezusowi, On jest z tobą.

Dawanie

pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział:
Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu

(Dz 20,35).

To są słowa Jezusa.
On coś o tym wiedział.
Dał swoje życie, aby zabrać nas ze sobą.

Pismo Święte

A teraz polecam was Bogu i Słowu Jego łaski,
które ma moc zbudować
i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi

(Dz 20,32).

Pismo Święte ma moc umacniania i zbawienia.
To są Boże obietnice.
Warto zaufać Słowu Bożemu.