Dzień sądu

Oto przychodzi dzień gorący jak piec,
a wszyscy zarozumiali
i czyniący zło będą ścierniskiem.
Spali ich ten dzień, gdy nadejdzie
– mówi Pan Zastępów –
nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki.
Ale do was, którzy lękacie się Mojego imienia,
wzejdzie słońce sprawiedliwości
z uzdrowieniem w jego skrzydłach

(Ml 3,19-20).

Dzień sądu będzie dniem
oddzielenia pysznych od pokornych.
Tych, którzy lekceważą Boga
od tych, którzy Go uwielbiają.

Czyny

Oto przychodzi dzień gorący jak piec,
a wszyscy zarozumiali
i czyniący zło będą ścierniskiem.
Spali ich ten dzień, gdy nadejdzie
– mówi Pan Zastępów

(Ml 3,19).

Nie trzeba robić nic złego,
żeby być złym w oczach Boga.
Wystarczy być zarozumiałym.
Dla Boga pycha jest największym grzechem.
Wszystkie złe czyny wypływają z pychy.

Rozpoznawanie dobra i zła

Nawróćcie się,
abyście zobaczyli różnicę
między sprawiedliwym a bezbożnym,
między sługą Boga, a tym, który Mu nie służy

(Ml 3,18).

Żeby nie zostać zwiedzionym,
trzeba się nawrócić.
Żeby rozpoznawać zło i unikać go,
trzeba być blisko Boga.

Wyrzeczenia

Powróćcie do Mnie,
i Ja też do was powrócę
– mówi Pan Zastępów.
Wy jednak pytacie:
W jaki sposób mamy powrócić?
Czy człowiek powinien oszukiwać Boga,
jak wy Mnie oszukujecie?
A wy mówicie:
W jaki sposób Cię oszukaliśmy?
Dziesięciną i darem ofiarnym!
Ciąży na was przekleństwo,
ponieważ Mnie oszukujecie,
wy wszyscy, cały naród!
Przynieście do spichlerza całą dziesięcinę,
niech będzie zapas w Moim domu!
Wystawcie Mnie w ten sposób na próbę!
– mówi Pan Zastępów –
Czy nie otworzę wam okien nieba
i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę?

(Ml 3,7-10).

Powrót do Boga wymaga wyrzeczeń.
Ale te wyrzeczenia są po pierwsze pozorne,
a po drugie chwilowe.
Pozorne, ponieważ to, co oddajemy Bogu,
i tak do nas nie należy.
Wszystko, co posiadamy, otrzymujemy od Niego.
Chwilowo, ponieważ Bóg to wynagrodzi wielokrotnie.

Grzesznik

Przybędę do was na sąd
i natychmiast stanę jako świadek
przeciwko uprawiającym czary
i przeciwko cudzołożnikom,
i przeciwko krzywoprzysięzcom,
przeciwko uciskającym najemnika,
wdowę i sierotę
oraz gnębiącym przybysza,
przeciwko tym, którzy się Mnie nie boją
– mówi Pan Zastępów

(Ml 3,5).

Grzeszą ci, którzy nie mają szacunku do Boga.

Charakter Boga

Naprzykrzacie się Panu swoimi słowami i pytaniami:
W jaki sposób się naprzykrzamy?
Tym, że mówicie:
Każdy, kto czyni zło, jest dobry w oczach Pana
i w takim On znajduje upodobanie;
albo:
Gdzie jest Bóg praworządności?

(Ml 2,17).

Twoje zrozumienie dobra i zła
nie zawsze pokrywa się z Bożym zrozumieniem.
Jest to niezrozumienie charakteru Boga.
Jeśli chcesz zrozumieć, co Bóg o tym myśli,
poznawaj Jego prawo.
Poznawaj Jego Słowo.

Rozwód

Nienawidzę rozwodu
– mówi Pan, Bóg Izraela

(Ml 2,16).

Bóg nienawidzi rozwodu.
Bo małżeństwo jest symbolem
naszego związku z Nim.
Jeśli nie potrafisz dochować wierności człowiekowi,
którego widzisz,
to tym bardziej nie dochowasz wierności Bogu,
którego nie widzisz.