Niezmienny

Jezus Chrystus wczoraj i dziś, Ten sam i na wieki
(Hbr 13,8).

Chrześcijaństwo dzisiaj to naśladowanie tego samego Jezusa,
który żył dwa tysiące lat temu.
On się nie zmienia, Jego miłość się nie zmienia,
Jego nauki się nie zmieniają
i Jego zasady się też nie zmieniają.

Pragnienia

Nie bądźcie chciwi na pieniądze,
bądźcie zadowoleni z tego, co posiadacie.
Sam bowiem Bóg powiedział: Nie porzucę cię ani nie opuszczę.
Dlatego śmiało możemy powiedzieć:
Pan jest Tym, który mnie wspomaga, nie będę się lękał.
Co może uczynić mi człowiek?

(Hbr 13,5-6).

Nie można mieć równocześnie apetytu na Pana Boga
i na pieniądze.
Albo pragniesz Boga, albo pieniędzy.
Pieniądze zasłaniają ci Boga.
Bóg zasłania ci pieniądze.

Małżeństwo

Do małżeństwa niech wszyscy odnoszą się z szacunkiem,
a pożycie małżeńskie niech będzie nieskalane,
gdyż Bóg osądzi rozpustników i cudzołożników

(Hbr 13,4).

Dzisiaj małżeństwo nie jest poważane wśród ludzi.
Ale Pan Bóg je poważa. I to bardzo.

Łaska

A ponieważ przyjmujemy Królestwo niezmienne,
trwajmy w łasce, dzięki której będziemy służyć tak,
jak się Bogu podoba, z pobożnością i bojaźnią

(Hbr 12,28).

Przemiana charakteru jest możliwa tylko dzięki łasce Pana Boga.
Ale wymaga od nas wysiłku – ciągłego trzymania się blisko Niego.

Żywe Słowo

Uważajcie, abyście nie zrezygnowali ze słuchania Tego,
który mówi

(Hbr 12,25).

Nie przegap codziennego kontaktu z Pismem Świętym.
To przez nie Pan Bóg do ciebie przemawia.

Gorycz

Uważajcie, aby nikt nie pozbawił się łaski Boga,
aby jakiś gorzki korzeń wyrastając nie rozplenił się
i nie zatruł wielu

(Hbr 12,15).

Pielęgnowanie goryczy niszczy relacje z Bogiem i z ludźmi.

Pokój

Szukajcie ze wszystkimi pokoju i uświęcenia,
bez którego nikt nie będzie oglądał Pana

(Hbr 12,14).

Jeśli szukasz pokoju w sercu, staraj się o pokój z innymi.