Uwikłanie

W dzieła rąk swoich uwikłał się bezbożny
(Ps 9,17).

Bezbożny wikła się w swoje dzieła.
Pobożny – w dzieła Boże.

Reklamy

Poznanie

Zaufali Tobie znający Twe imię,
bo nie opuszczasz, Panie, tych,
którzy Cię szukają

(Ps 9,11).

Zaufasz, jeśli poznasz charakter Boga.
Boga, który nie pozostawia tych,
którzy wyciągają do Niego ręce.

Łaska

Zwróć się ku mnie, Panie,
ocal moją duszę,
wybaw mnie przez swoje miłosierdzie!

(Ps 6,5).

Zbawienie jest tylko dzięki łasce Boga.
Najgorszą rzeczą, jaka mogłaby mieć miejsce,
to gdyby Bóg odwrócił się od nas.
Dopóki zwraca się ku nam, jest nadzieja.
Więcej niż nadzieja.
Jest pewność, że gdy my zwrócimy się ku Niemu,
On się nad nami zmiłuje.

Pomoc

Ulituj się nade mną, Panie,
bo jestem bezsilny,
ulecz mnie, Panie,
bo drżą moje kości

(Ps 6,3).

Bóg lituje się nad słabym.
Nie lituje się nad silnym,
bo silny nie prosi o pomoc.

Tarcza

Ty bowiem pobłogosławisz sprawiedliwego,
Panie, osłonisz go łaską jak tarczą

(Ps 5,13).

Twoją tarczą nie jest twoja sprawiedliwość,
tylko Boża łaska.

Zaufanie

Niech cieszą się wszyscy ufający Tobie,
niech się weselą na wieki!
Osłonisz ich i będą się radować w Tobie,
ci, którzy kochają Twoje imię

(Ps 5,12).

Zaufanie wypływa z miłości.
Miłość pogłębia zaufanie.