Traktowanie innych

Lepsze jest ubóstwo sprawiedliwego
niż wielkie bogactwo bezbożnych

(Ps 37,16).

Ważniejsze od tego, co masz, jest to, kim jesteś.
To, kim jesteś, decyduje o tym, jak traktujesz innych.

Reklamy

Spotkanie

Tęskniąc, czekałem na Pana,
a On skłonił się ku mnie i wysłuchał mojego wołania

(Ps 40,2).

Czy czekasz na spotkanie z Bogiem?
Czy myślisz o tym spotkaniu ze strachem, niechęcią, czy tęsknotą?
Jak bardzo tęsknisz za Bogiem?
Jeśli nie tęsknisz, to znaczy, że nie jest On ci bliski.
W takim razie warto Go lepiej poznać.

Gniew

Zamilknij przed Panem i Jemu zaufaj,
nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści,
na człowieka, który knuje intrygi.
Zaprzestań gniewu, porzuć zapalczywość,
nie oburzaj się, gdyż to prowadzi tylko do złego.
Złoczyńcy i tak zostaną wytępieni,
a ufający Panu odziedziczą ziemię.
Jeszcze trochę, a zniknie bezbożny,
spojrzysz na jego miejsce – i już go nie będzie.
Pokorni zaś odziedziczą ziemię
i będą się cieszyć pełnią pokoju

(Ps 37,7-11).

Bogu zostaw gniew na zło.
I karę za zło.
Boży gniew jest sprawiedliwy.
Boży gniew buduje wieczną sprawiedliwość i dobro.
Ludzki gniew buduje zło.

Goście

Wysłuchaj mojej modlitwy, Panie,
nadstaw ucha ku mojej prośbie.
Nie lekceważ moich łez, bo jestem Twoim gościem,
przechodniem, jak wszyscy moi przodkowie

(Ps 39,13).

Nie jesteśmy intruzami na tej planecie.
Nie jesteśmy też jej gospodarzami.
Ale jesteśmy gośćmi Boga.
A goście są traktowani z szacunkiem.
I tak Bóg nas traktuje. Z szacunkiem.

Plany

Powierz Panu swoją drogę, zaufaj Mu,
a On będzie działał

(Ps 37,5).

Żeby powierzyć Bogu swoje plany,
muszą to być plany zgodne z Jego planami.
Wtedy Bóg będzie ci błogosławił.

Milczenie jest złotem

Wybaw mnie od wszystkich moich grzechów,
nie wystawiaj na pośmiewisko głupca!
Zamilkłem, ust nie otwieram, bo Ty to sprawiłeś

(Ps 39,9-10).

Najwięcej grzechów wychodzi z naszych ust.
Dlatego milczenie jest złotem.

Marzenia

Nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość. (…)
Raduj się w Panu, On spełni pragnienie twego serca

(Ps 37,1.4).

Niech twoje marzenia będą związane z Bogiem,
a nie ze złem.