Zrozumienie

Cieszcie się z cieszącymi,
płaczcie z płaczącymi.
Bądźcie jednej myśli

(Rz 12,15-16).

Często bardziej niż wsparcia
ludzie potrzebują zrozumienia.

Reklamy

Błogosławienie

Błogosławcie tych, którzy was prześladują,
błogosławcie, a nie przeklinajcie. (…)
Nikomu złem za zło nie odpłacajcie.
Wobec wszystkich ludzi troszczcie się o to,
co jest dobre

(Rz 12,14.17).

Naszym zadaniem jest uszczęśliwiać każdego człowieka.
Każdego.
Bez względu na to, jaki on ma do nas stosunek.

Trzymaj się…

Nienawidźcie zła,
uchwyćcie się tego, co dobre

(Rz 12,9).

W naszym życiu chwytamy się różnych rzeczy.
Nie zawsze trzymamy się dobra.
A właśnie chodzi o to, by wybierać dobro i trzymać się go.
I nawet nie oglądać się na zło.
Odwracać się od zła tak, jak odwracamy się od tego,
czym się brzydzimy i gardzimy.

Problemy

Radujcie się nadzieją,
w ucisku bądźcie cierpliwi,
w modlitwie wytrwali

(Rz 12,12).

Problemy będą zawsze.
Zniesiemy je cierpliwie,
jeśli będziemy zapatrzeni w przyszłość.
Skoncentrowani na społeczności z Bogiem.
Jeśli będziemy działać dla innych,
a nie tylko myśleć o sobie.

Braterska miłość

Miłujcie się wzajemnie miłością braterską,
jedni drugich wyprzedzajcie w okazywaniu szacunku

(Rz 12,10).

Prawdziwa braterska miłość
polega na skoncentrowaniu się
na okazywaniu szacunku innym.
A nie sobie.

Miłość

Niech miłość będzie nieobłudna.
Nienawidźcie zła,
uchwyćcie się tego, co dobre

(Rz 12,9).

Obłudna miłość kocha zło.
Prawdziwa miłość nienawidzi zła.