Ucieczka

Pycha Izraela odbija się na jego twarzy,
nie powrócili do Pana, swojego Boga
i na przekór wszystkiemu Go nie szukali

(Oz 7,10).

Pycha odwraca człowieka od Boga.
Sprawia, że nie chce Go poznawać.
Pomimo dowodów Jego miłości.

Niegodni

Wesele wprawdzie jest przygotowane,
ale zaproszeni nie okazali się godni

(Mt 22,8).

Dlaczego zaproszeni okazali się niegodnymi?
Przecież zostali zaproszeni.
Przecież przyjęli zaproszenie.
Przyjęli, ale z tego zaproszenia nie skorzystali.
Nie przyszli.

Zaproszenie

Królestwo Niebios jest podobne
do pewnego króla,
który wyprawił wesele swojemu synowi

(Mt 22,2).

Królestwo Niebios kojarzy się z weselem,
radością, ucztą.
Zaproszenie do Królestwa Niebios brzmi:

Chodźcie na wesele!
(Mt 22,4).

Przebaczenie

Już więcej się nie zmiłuję nad domem Izraela
i im nie przebaczę.
(…) ponieważ wy nie jesteście Moim ludem,
a Ja nie jestem wasz

(Oz 1,6.9).

Przebaczenie i zbawienie jest możliwe tylko wtedy,
gdy Bóg jest twoim osobistym Bogiem.

Nad domem Judy jednak się zmiłuję
i wybawię ich w Panu,
ich Bogu

(Oz 1,7).

Bóg wysłuchuje

Nie bój się, Danielu,
od pierwszego bowiem dnia,
kiedy zacząłeś się głębiej zastanawiać
i okazałeś pokorę wobec swojego Boga,
twoje słowa zostały wysłuchane

(Dn 10,12).

Bóg wysłuchuje tych,
którzy rozmyślają nad Bożym Słowem
i pokornych.

Pismo Święte

A teraz polecam was Bogu i Słowu Jego łaski,
które ma moc zbudować
i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi

(Dz 20,32).

Pismo Święte ma moc umacniania (buduje)
i zbawienia (zapewnia nagrodę).
To są Boże obietnice.

Kara

Tak, jak zostało napisane w Prawie Mojżesza,
dotknęło nas całe to nieszczęście.
Nie prosiliśmy o zmiłowanie Pana, naszego Boga,
nie odwróciliśmy się od naszych grzechów
i nie staraliśmy się poznać Twojej prawdy.
Pan więc dopilnował,
by nieszczęście spadło na nas,
bo Pan, nasz Bóg, jest sprawiedliwy
we wszystkich swoich czynach,
my zaś nie posłuchaliśmy Jego głosu

(Dn 9,13-14).

Grzech nie jest takim wielkim problemem.
O wiele większym jest trwanie w grzechu,
gdy Bóg ostrzega.