Problemy

Udręczę ich, żeby Mnie odnaleźli
(Jr 10,18).

Czasami jedynym sposobem na ratunek,
na zwrócenie się do Boga są problemy.
Jest to ostatni sposób, w jaki Bóg próbuje do ciebie dotrzeć.

Miłosierdzie

Tak mówi Pan:
Niech się nie chwali mądry swoją mądrością
i niech się nie chwali dzielny swoją dzielnością,
niech się nie chwali bogaty swoim bogactwem,
lecz jeśli ktoś chce się chwalić, to niech się chwali tym,
że jest rozsądny i Mnie zna.
Ja, Pan, czynię bowiem miłosierdzie,
prawo i sprawiedliwość na ziemi,
gdyż tego pragnę – wyrocznia Pana

(Jr 9,22-23).

Mądrość, charakter i dobrobyt posiadamy dzięki miłosierdziu Boga.

Chcieć

Napinają swój język niczym łuk;
oszustwo, a nie prawda wzmaga się w kraju.
Ponieważ przechodzą od jednej niegodziwości do drugiej,
Mnie zaś nie znają – wyrocznia Pana. (…)
Miejsce twego przebywania jest pośród oszustwa.
Przez oszustwo wzbraniają się, by poznać Mnie – wyrocznia Pana

(Jr 9,2.5).

Złą rzeczą jest nie znać Boga,
ale jeszcze gorszą jest nie chcieć Go znać.

Mądrość

Oto wzgardzili słowem Pana.
Jaka więc mądrość im została?

(Jr 8,9).

Jedyna mądrość pochodzi z Pisma Świętego,
które jest Słowem Bożym.
Jedyna mądrość pochodzi od Jezusa,
który Słowem Pana.

Zmęczenie Jezusa

Nagle na jeziorze zerwała się tak gwałtowna burza,
że fale zalewały łódź.
A Jezus spał.
Wtedy zwrócili się do Niego i obudzili Go,
wołając: Panie, ratuj! Giniemy!
On zaś zapytał: Dlaczego się boicie, ludzie małej wiary?
Następnie wstał, zgromił wichry i jezioro,
i nastała głęboka cisza

(Mt 8,24-26).

Jezus musiał być bardzo, ale to bardzo zmęczony,
skoro nie słyszał i nie czuł potężnego sztormu.
Ale nie zapytał: „Dlaczego Mnie budzicie?”.
Mimo ogromu pracy Jezus jest gotowy pomóc ci w każdej potrzebie.

Okoliczności

Szukajcie więc najpierw Królestwa Boga
i Jego sprawiedliwości,
a wszystko inne będzie wam dodane

(Mt 6,33).

Albo koncentrujesz się na okolicznościach,
albo na społeczności z Jezusem.
Jeśli skupiasz się na okolicznościach,
społeczność z Jezusem nie ma dla ciebie największego znaczenia.
Jeśli na pierwszym miejscu stawiasz poznawanie Jezusa,
okoliczności nie będą miały większego znaczenia.

Czy nie powinniście się Mnie bać
– wyrocznia Pana –
czy nie powinniście drżeć przede Mną,
który z piasku uczyniłem granicę morzu
– wieczystym postanowieniem –
której nie można przekroczyć?

(Jr 5,22).

Piasek nie może być falochronem.
Ale dla Boga jest.
Czy nie warto również za to podziwiać Boga?