Bunt

Powiedział mi: Synu człowieczy,
Ja posyłam cię do Izraelitów,
do narodu buntowniczego,
który zbuntował się przeciw Mnie.
Oni i ich ojcowie sprzeniewierzali się Mi aż do dzisiaj.
Są synami o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach.
Ja posyłam cię do nich,
abyś im powiedział: Tak mówi Pan Bóg

(Ez 2,3-4).

Bóg cię kocha bez względu na to, co robisz.
Nawet jeśli się buntujesz przeciwko Niemu, On cię kocha.
Gdy się od Niego odwracasz, Bóg przychodzi do ciebie.
Przychodzi, żeby ci pokazać, jaki jest naprawdę.
Posyła do ciebie proroków – swoje Słowo – aby wrócił.

Rozmowa z Bogiem

Jak widok tęczy, która pojawia się
na chmurze w dzień deszczowy,
taki był wygląd tej światłości wokoło.
Miało to wygląd podobny do Chwały Pana.
Zobaczyłem i padłem na twarz.
I usłyszałem głos, który mówił.
Powiedział do mnie:
Synu człowieczy, stań na nogi,
będę z tobą rozmawiał

(Ez 1,28 – 2,1).

Gdy ujrzysz chwałę Boga, padniesz przed Nim na twarz.
Ale Bóg nie chce z tobą rozmawiać w ten sposób.
Bóg nie chce, żebyś z Nim rozmawiał jak z Gromowładnym.
On chce z tobą rozmawiać jak z przyjacielem.

Niewyczerpalny skarb

Są jeszcze i inne liczne dzieła,
których dokonał Jezus,
lecz gdyby zostały spisane szczegółowo,
to cały świat, jak sądzę,
nie pomieściłby ksiąg,
które należałoby napisać

(J 21,25).

Czterech ewangelistów to o wiele za mało,
żeby opisać działalność Jezusa na ziemi.
I czterdziestu byłoby za mało.
Nawet czterystu nie wystarczyłoby.
Każdy czyn Jezusa ma tyle głębi,
że nie sposób zrozumieć i opisać go
przez jednego czy kilku autorów.
Dlatego wciąż możemy odkrywać
nowe znaczenie słów i czynów Jezusa.

Interpretacja

Jezus mu odpowiedział:
Jeśli chcę, aby pozostał, aż przyjdę,
to co ci do tego? Ty pójdź za Mną.
Rozeszła się więc wieść wśród braci,
że ten uczeń nie umrze.
Jezus jednak nie powiedział, że nie umrze,
ale: Jeśli chcę, aby pozostał aż przyjdę, to co ci do tego?

(J 21,22-23).

Czasami może ci się wydawać,
że coś zrozumiałeś,
a wcale nie zrozumiałeś.
Myślisz, że wiesz,
a nie wiesz.

Śmierć uwielbienia

To zaś powiedział, jaką śmiercią uwielbi Boga
(J 21,19).

Uwielbiamy Boga swoim życiem,
ale i swoją śmiercią.
Sposób śmierci, umieranie jest efektem sposoby życia.
Różne są przyczyny śmierci.
Można umrzeć za to, że się jest chrześcijaninem.
Można też umrzeć jako morderca, złodziej,
cudzołożnik, człowiek o niepohamowanym apetycie.

Jezus umarł jako przestępca Prawa,
żebyś ty mógł umrzeć jako chrześcijanin.
Doskonały Jezus umarł jako największy zbrodniarz,
żebyś ty umarł jako doskonały Boży człowiek.

Rozpacz

Gdy to powiedziała, odwróciła się za siebie
i zobaczyła stojącego Jezusa,
ale nie wiedziała, że jest to Jezus

(J 20,14).

Zbyt często w rozpaczy szukając Jezusa
nie zauważamy,
że On stoi przy nas.