Sykomora

Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę,
żeby Go ujrzeć,
bo miał tamtędy przechodzić

(Łk 19,4).

Co jesteś gotowy zrobić, żeby zobaczyć Jezusa?
Jezus doceni każdy twój wysiłek.

Reklamy

Z Jezusem lub bez Niego

Syn Człowieczy przyszedł bowiem
odszukać i zbawić to, co zginęło

(Łk 19,10).

Bez Jezusa już zginąłeś.
Z Jezusem już jesteś zbawiony.

Ochrona

Strzeżcie się, aby wasze serca
nie były ociężałe wskutek obżarstwa,
pijaństwa i trosk doczesnych,
aby ten dzień was nie zaskoczył niby pułapka.
Przyjdzie on bowiem na wszystkich,
którzy mieszkają na całej ziemi.
Czuwajcie więc i módlcie się nieustannie,
abyście uniknęli tego wszystkiego,
co ma nadejść i stanęli przed Synem Człowieczym

(Łk 21,34-36).

Ochroną przed obżarstwem, pijaństwem i troskami
jest ciągły kontakt z Bogiem.
Bez przerwy.
Bo każdą przerwę wykorzysta szatan.
Wciśnie się w każdą lukę.

Wytrwałość

Przez swoją wytrwałość
ocalicie wasze dusze

(Łk 21,19).

Zbawienie jest osiągalne dzięki łasce
przez wiarę w ofiarę Jezusa za twoje grzechy.
Ale w tej wierze trzeba wytrwać aż do końca.

Przyjaciele i „przyjaciele”

Będą zaś was wydawać rodzice i bracia,
krewni i przyjaciele,
a niektórych spośród was nawet zabiją

(Łk 21,16).

Prawdziwego Ojca masz w niebie.
On cię nie zawiedzie.
Prawdziwego Brata masz w Jezusie.
On cię nie zawiedzie.
Prawdziwego Przyjaciela masz w Jezusie.
On cię nie zawiedzie.

Pytania bez odpowiedzi

Zapytali Go:
Powiedz nam, jakim prawem to czynisz?
Albo kim jest ten, kto dał Ci taką władzę?
Odpowiedział im:
Ja także zadam wam pytanie. Powiedzcie Mi:
Chrzest Janowy pochodził z nieba czy od ludzi?
Wtedy zaczęli naradzać się między sobą:
Jeśli powiemy, że z nieba, to zapyta:
Dlaczego nie uwierzyliście mu?
A jeśli powiemy, że od ludzi,
to cały lud ukamienuje nas,
bo są przekonani, że Jan był prorokiem.
Odpowiedzieli więc, że nie wiedzą skąd.
Wtedy Jezus powiedział:
to i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię

(Łk 20,2-8).

Nieważne, jakie zadajesz pytania.
Ważne, po co je zadajesz.
Może to jest powód, dla którego
Bóg czasami nie odpowiada na twoje pytania.

Największa wartość

Jeżeli w tym dniu ktoś będzie na dachu,
a jego mienie w domu,
niech nie schodzi, by je zabrać,
a kto będzie na polu, niech również nie wraca.
Przypomnijcie sobie żonę Lota.
Ten, kto będzie się starał o zachowanie swego życia,
utraci je,
a kto utraci swoje życie,
odzyska je

(Łk 17,31-33).

Życie nie jest największą wartością.
Największą wartością jest Jezus.
Niech najważniejsze będzie pragnienie
bliskiego kontaktu z Bogiem.
Z twoim Zbawicielem.
Nie warto myśleć o swoim dobytku
ani o swoim doczesnym życiu
kosztem życia wiecznego.