Bałwochwalstwo

Nie bądźcie więc bałwochwalcami,
jak niektórzy z nich,
jak jest napisane:
Usiadł lud, aby jeść i pić,
i wstali, aby się bawić

(1 Kor 10,7).

Bałwochwalstwem jest nieposkromiony apetyt
i zabawowe życie.

Reklamy

Radość

I będziesz się radował z wszelkiego dobra,
które Pan, twój Bóg, dał tobie i twemu domowi

(Pwt 26,11).

Wszystko, co masz – masz od Boga.
Ciesz się więc z tego zamiast narzekać.

Wolność od niewoli

Wszystko mi wolno,
ale nie wszystko jest pożyteczne.
Wszystko mi wolno,
ale ja nie dam się niczemu zniewolić

(1 Kor 6,12).

Mam wolność wyboru.
Jeśli wybiorę zło, to stracę moją wolność
– stanę się jego niewolnikiem.

Homoseksualizm

Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi
nie odziedziczą Królestwa Boga?
Nie łudźcie się!
Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy,
ani cudzołożnicy, ani rozwiąźli,
ani ci, którzy współżyją z mężczyznami,
ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy,
ani oszczercy, ani zdziercy
nie odziedziczą Królestwa Boga.
A takimi właśnie byli niektórzy z was.
Ale zostaliście obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni
w imię Pana Jezusa Chrystusa
i przez Ducha naszego Boga

(1 Kor 6,9-11).

Homoseksualiści nie będą zbawieni.
Ale jeśli przestaną współżyć i wyznają swój grzech
– zostaną oczyszczeni.

Seksualność

Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi
nie odziedziczą Królestwa Boga?
Nie łudźcie się!
Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy,
ani cudzołożnicy, ani rozwiąźli,
ani ci, którzy współżyją z mężczyznami

(1 Kor 6,9).

Z pierwszych czterech niesprawiedliwości
wymienionych przez apostoła Pawła
aż trzy dotyczą seksualności!

Hierarchia ważności

Czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat?
A jeśli świat będzie sądzony przez was,
to czy nie jesteście kompetentni w sprawach
tak małej wagi?

(1 Kor 6,2).

Życie codzienne to sprawy małej wagi.
Życie wieczne – to są sprawy dużej wagi.

Wszystko i nic

Kto bowiem cię wyróżnia?
Co też masz, czego być nie otrzymał?
Jeżeli zaś rzeczywiście otrzymałeś,
dlaczego się chlubisz, jakbyś nie otrzymał?

(1 Kor 4,7).

Wszystko, co posiadasz, jest darem od Boga.
Wszystko, co potrafisz, jest darem od Boga.
Wszystko, co sprawia, kim jesteś, jest darem od Boga.
Więc czym się możesz szczycić?
Jedynie miłością Boga do ciebie.
Jedynie Jego łaską.