Problemy

Spójrz na moją nędzę i utrudzenie
i odpuść mi wszystkie grzechy

(Ps 25,18).

Nasze problemy są spowodowane naszymi grzechami.
Przebaczenie tych grzechów daje nam wolność i pokój.

Reklamy

Wierność

Niech go strzegą łaska i wierność
(Ps 61,8).

To, co cię strzeże przed złem, to Boża łaska i Boża wierność.

Niewola

Moje oczy nieustannie zwrócone są ku Panu,
bo On uwolnił z sideł moje nogi

(Ps 25,15).

Dopóki nie zrozumiesz, że jesteś w niewoli,
nie zapragniesz uwolnienia
i nie będziesz Bogu wdzięczny za to uwolnienie.

Mount Everest

Wołam do Ciebie z krańców ziemi,
gdy moje serce omdlewa:
Wprowadź mnie na skałę dla zbyt wysoką!

(Ps 61,3).

Z Bogiem osiągniesz nierealne cele. Duchowy Mount Everest.

Nic na siłę

Pan jest przyjazny tym, którzy się Go boją,
i daje im poznać swoje przymierze

(Ps 25,14).

Pan Bóg niczego nie robi na siłę.
Jeśli chcesz Go słuchać,
będzie otwierał przed tobą skarby poznania.

Bojaźń

Jaki powinien być człowiek, który boi się Pana?
On go pouczy, jaką drogę ma wybrać

(Ps 25,12).

Na czym polega bojaźń Boga?
Na poddaniu się Jego woli, Jego prowadzeniu.