Wsparcie

Wielkie tłumy schodziły się,
aby Go słuchać i leczyć się
ze swoich dolegliwości.
On zaś odchodził na pustkowie
i modlił się

(Łk 5,15-16).

Im więcej masz pracy do wykonania,
tym więcej czasu potrzebujesz
na rozmowę z Bogiem.
Na wsparcie od Niego.

Pomoc

Gdy był w jednym z miast,
zjawił się mężczyzna
cały obsypany trądem.
Zobaczył Jezusa, padł na twarz i błagał Go:
Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić.
Jezus wyciągnął rękę,
dotknął go i powiedział:
Chcę, bądź oczyszczony.
I natychmiast trąd go opuścił

(Łk 5,12-13).

Jezus chce każdego z nas
uleczyć z każdej choroby.
Chce każdemu z nas pomóc
w każdym problemie.
Bez względu na to, czy jest on duży,
czy mały.
Tylko że my przychodzimy do Niego
po pomoc dopiero wtedy,
gdy problem jest naprawdę poważny.
Dopiero wtedy zauważamy Jezusa,
który stoi przy nas.
Gotowy do pomocy.
Dopiero, gdy padniemy na twarz,
zupełnie bezradni,
błagamy Jezusa o pomoc.

Logika

A gdy przestał przemawiać,
zwrócił się do Szymona:
Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów.
Szymon odpowiedział:
Mistrzu, przez całą noc trudziliśmy się
i nic nie złowiliśmy,
ale na twoje słowo zarzucę sieci.
Tak też uczynili i złapali tak wielką ilość ryb,
że sieci się rwały

(Łk 5,4-6).

Bóg wie lepiej
od najlepiej wyszkolonego specjalisty:
czy to rybaka, czy inżyniera,
czy lekarza, czy psychologa.
Jeśli Jego posłuchasz
– nawet wbrew ludzkiej logice,
odkryciom i doświadczeniom naukowym
– wygrasz na tym.

Wola Boga

Potem zaprowadził Go do Jeruzalem,
postawił na szczycie narożnika świątyni
i powiedział:
Jeśli jesteś Synem Boga, rzuć się stąd w dół.
Napisane jest przecież:
Aniołom swoim rozkaże, aby Cię strzegli
oraz:
Na rękach będą Cię nosić,
abyś nie uraził swojej stopy o kamień.
Jezus jednak mu oznajmił:
Powiedziano:
Nie będziesz wystawiał na próbę Pana,
Boga swego

(Łk 4,9-12).

Dzieckiem Bożym jesteś nie po to,
by chodzić własnymi drogami.
Jedyna bezpieczna droga, to droga Boża.
To pełnienie woli Boga.

Pokłon

Potem diabeł wyprowadził Go wysoko
i w jednej chwili ukazał Mu
wszystkie królestwa świata.
Następnie powiedział:
Tobie dam całą ich potęgę i chwałę,
bo zostały mi przekazane
i daję je, komu chcę.
Jeśli więc złożysz mi pokłon,
wszystko będzie Twoje.
Lecz Jezus mu odpowiedział:
Napisane jest:
Panu, Bogu twemu będziesz składał pokłon
i Jemu samemu będziesz służył

(Łk 4,5-8).

Dzieckiem Bożym jesteś nie po to,
by pragnąć władzy i bogactw.
W ten sposób kłaniasz się szatanowi.

Cuda

Wtedy diabeł zwrócił się do Niego:
Jeśli jesteś Synem Boga,
powiedz temu kamieniowi,
żeby zamienił się w chleb.
Jezus jednak odpowiedział:
Napisane jest:
Nie samym chlebem będzie żył człowiek

(Łk 4,3-4).

Dzieckiem Bożym jesteś nie po to,
by robić cuda na własny użytek.