Prawda i kłamstwo

Dlatego Bóg zsyła im złudne działanie, żeby uwierzyli kłamstwu,
aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie,
lecz upodobali sobie nieprawość
(2 Tes 2,11-12 BE).

Albo wierzymy kłamstwu, albo prawdzie. Nie ma nic pośredniego.
Nigdy nie było i nigdy nie będzie.

Przygotowanie

Umiem żyć w biedzie i umiem żyć w dostatku.
Do wszystkiego jestem należycie przygotowany:
mogę być syty i głodny, żyć w dostatku i w biedzie.
Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia
(Flp 4,12-13 BE).

Przygotowanie polega na całkowitym zaufaniu Jezusowi.
Czasami trudniej jest zaufać Bogu w bogactwie niż biedzie.
A może częściej niż czasami?

W górę

Nasza zaś ojczyzna jest w niebiosach,
skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa
(Flp 3,20 BE).

Gdy na kogoś czekasz, to co chwila patrzysz w tę stronę,
z której ma nadejść.
Jezus przyjdzie z nieba, więc miej wzrok skierowany w górę.

Przestawić myślenie

Niech wasze myślenie będzie myśleniem Chrystusa Jezusa
(Flp 2,5 BE).

Moje myślenie ma być myśleniem Jezusa.
Przestawić swój sposób myślenia na Boży.
Poddać swój umysł działaniu Ducha Świętego
– to jest nasz cel i wyzwanie.

Prawda jest niezmienna

Jeśli noga powiedziałaby:
Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała
– czy przez to rzeczywiście nie należy do ciała?
(1 Kor 12,15 BE).

Bez względu na to, co mówisz i myślisz – prawdy nie zmienisz.

Wolność wyboru

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne.
Wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczemu zniewolić
(1 Kor 6,12 BE).

Mam wolność wyboru.
Jeśli wybiorę zło, to stracę moją wolność – stanę się jego niewolnikiem.