Wysłuchane czy nie?

Ręka Pana nie jest za krótka, aby mogła wybawić,
ani Jego ucho zbyt słabe, aby mogło usłyszeć!
Raczej wasze winy są przeszkodą
pomiędzy wami i waszym Bogiem,
wasze grzechy zakrywają Jego twarz przed wami
i nie pozwalają was wysłuchać

(Iz 59,1-2).

Jeśli przychodzimy do Boga z prośbami, On nas nie wysłucha.
Bóg nas nie wysłucha, jeśli nie przyjdziemy do Niego z prośbami
o przebaczenie naszych grzechów.

Niezawodny uchwyt

Jestem bowiem przekonany, że
ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności,
ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce,
ani to, co wysoko, ani to, co głęboko,
ani żadne inne stworzenie
nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga,
która jest w Chrystusie Jezusie, naszym Panu

(Rz 38-39).

Jezus Tyle wycierpiał będąc na tej ziemi.
Umarł okrutną męczeńską śmiercią na krzyżu.
Zupełnie goły. Bez skrawka materiału,
który by przykrył Jego nagość.
Zrobił to z miłości do ciebie.

Czy myślisz, że coś byłoby w stanie zniechęcić Go do ciebie? Porzucić cię?
Odwrócić się od ciebie? Po tylu cierpieniach?
Jedynie twoja decyzja porzucenia Go.

Jeśli zdecydujesz się odrzucić Jego starania, pójść swoją drogą,
On z bólem serca przyjmie i uszanuje twoją wolę.
Ale jeśli ty przyjmiesz i uszanujesz Jego wolę, i poddasz się jej,
wtedy nic nie będzie w stanie wyrwać cię z Jego ręki.

Pogańska modlitwa

W swoich modlitwach nie bądźcie gadatliwi jak poganie,
którym się wydaje, że zostaną wysłuchani
ze względu na swą wielomówność.
Nie naśladujcie ich. Ojciec wasz bowiem wie, jakie macie potrzeby,
jeszcze zanim Go poprosicie

(Mt 6,7-8).

W czasie modlitwy nie możesz ciągle mówić.
Musisz dać Bogu czas na odpowiedź.
To ma być rozmowa a nie monolog.

Poganie ciągle mówią, bo ich bogowie nie potrafią mówić.
Jeśli ty wciąż mówisz, to nie wierzysz, że twój Bóg potrafi odpowiadać.

Poganie ciągle mówią, bo ich bogowie nie znają ich problemów.
Jeśli ty wciąż mówisz, to nie wierzysz, że twój Bóg cię zna lepiej
niż ty sam siebie.

Ewa

Potem Pan Bóg powiedział:
Nie jest dobrze, jeśli człowiek jest sam,
uczynię więc pomoc odpowiednią dla niego. (…)
Z żebra wyjętego człowiekowi Pan Bóg zbudował kobietę
i przyprowadził ją do mężczyzny

(Rdz 2,18.22).

Pomocy potrzebuje ktoś, kto sobie sam nie radzi.
Dzięki Panie Boże, że stworzyłeś kobietę.
Bez niej byłaby bieda.

Facebook

Zwracajmy uwagę jedni na drugich,
dążąc do gorliwej miłości i dobrych uczynków.
Nie zaniedbujmy również wspólnych zgromadzeń,
jak to się stało zwyczajem niektórych,
ale zachęcajmy się wzajemnie tym bardziej,
im bardziej widzimy, że zbliża się dzień

(Hbr 10,24-25).

Dbanie o wspólnotę wierzących.
O duchowy wzrost. O wzajemną miłość.
O wzajemne wsparcie.
Jeśli nie zależy nam na wzajemnych więziach,
to znaczy, że nie zależy nam na więziach z Bogiem.
Bo skąd mamy się nauczyć prawidłowych więzi,
jak nie od Boga?!

To, że ludziom wystarcza facebook czy twitter,
świadczy o tym,
że więzi z Bogiem również są zaniedbane.

Radość a nie stres

znaj Boga (…)
i służ Mu całym sercem i radosną duszą,
ponieważ Pan przenika wszystkie serca
i zna wszelkie pragnienia i myśli
(1 Krn 28,9).
Gdy poznasz Boga, będziesz Mu służył z radością.
Tym bardziej, że zna On każdą twoją najskrytszą myśl.
To nie jest powód do stresu, ale do radości.

I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny,
zwany diabłem i szatanem,
ten, który zwodzi cały świat

(Ap 12,9)

Cały wszechświat przyczynę zła widzi w szatanie.
Tylko ludzie przyczynę zła widzą w Bogu.