Pycha

Bojaźń Pana to nienawiść zła.
Nienawidzę pychy, wyniosłości,
drogi zła i ust przewrotnych
(Prz 8,13 BE).

Dlaczego jedynym wymienionym tu złem jest pycha?
Bo jest ona sednem każdego innego zła, każdego grzechu.

Teraz albo później

Ziemia się przelękła i zamilkła, gdy Bóg powstał,
by dokonać sądu, by wybawić wszystkich pokornych ziemi
(Ps 76,9-10 BE).

Ci, którzy wcześniej odczuwali bojaźń przed Bogiem,
nie przestraszą się Go wtedy, gdy przyjdzie na sąd.
Bać się będą ci, którzy Go lekceważyli.

Uświęcenie

Swoją obietnicą umocnij moje kroki,
nie pozwól owładnąć mną żadnej niegodziwości
(Ps 119,133 BE).

Bóg obiecał twoje uświęcenie.
Jeżeli ty sam również tego mocno pragniesz,
to On tego dokona.
Jeśli wyznajemy nasze grzechy,
to Bóg, który jest wierny i sprawiedliwy,
odpuści nam grzechy i oczyści nas z wszelkiej nieprawości
(1 J 1,9 BE).

Poważna sprawa

Odrzucasz wszystkich, którzy odstępują od Twoich ustaw,
bo perfidne jest ich oszustwo
(Ps 119,118 BE).

Grzech to poważna sprawa. Jego konsekwencją jest śmierć.
Twoja, albo Jezusa:
Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć,
a darem łaski Boga życie wieczne
w Chrystusie Jezusie, naszym Panu
(Rz 6,23 BE).

Towarzystwo

Odejdźcie ode mnie złoczyńcy,
bo chcę zachować przykazania mojego Boga! (…)
Wspomóż mnie, a będę ocalony,
będę miał zawsze przed oczyma Twoje ustawy!
(Ps 119,115.117 BE).

Trudno jest postępować dobrze w złym towarzystwie.
Ale z Bożą pomocą jest to możliwe.

Rozumiesz?

Niech zstąpi na mnie Twoje miłosierdzie,
a będę żył, gdyż cieszę się Twoim Prawem
(Ps 119,77 BE).

Bóg się lituje nad grzesznikiem i go zbawia,
gdy ten widzi i rozumie znaczenie Bożego prawa.