Poniżenie

Czy Mnie obrażają – wyrocznia Jahwe –
czy raczej siebie samych, na własną hańbę

(Jr 7,19 BT).

Grzech, chociaż obraża Boga, to przede wszystkim
uderza w tego, który go popełnia. Niszczy go i poniża.

Poszukiwania prawdy

I leczą rany swojego ludu powierzchownie, mówiąc:
Pokój, pokój! choć nie ma pokoju.
Czy się wstydzą, że popełnili obrzydliwość?
Oni nie potrafią się wstydzić, nie umieją się także rumienić.
Dlatego padną wśród poległych, runą, gdy ich nawiedzę
– mówi Pan. Tak mówi Pan: Przystańcie na drogach i patrzcie,
pytajcie się o odwieczne ścieżki, która to jest droga do dobrego
i chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy!
Lecz oni odpowiedzieli: Nie pójdziemy

(Jr 6,14-16 BW)

Są różne metody leczenia. Niektóre dają niewielki, powierzchowny efekt. Ale prawdziwe uleczenie jest wtedy, gdy będziesz poszukiwał prawdy i będziesz posłuszny Bogu.

Bóg zawsze cię pozna

Wstał więc i wrócił do swojego ojca.
Gdy był jeszcze w oddali, jego ojciec ujrzał go,
wzruszył się do głębi, pobiegł, rzucił się mu na szyję i ucałował
(Łk 15,20 BE).

Po czym ojciec poznał syna? Bo przecież nie po ubiorze.
Możemy zmieniać się na lepsze lub gorsze, ale pewnych rzeczy nie zmienimy. I to po tym Bóg nas poznaje.
Jesteśmy wyjątkowi dla naszego Ojca.