Pieniądze i szczęście

Kuropatwa wysiaduje jajka, których nie zniosła;
podobnie czyni ten, kto zbiera w nieuczciwy sposób bogactwa.
W pośrodku dni swoich musi je opuścić
i gdy nadejdzie jego koniec, okazuje się głupcem
(Jr 17,11 BT).

Szczęście zależy od pieniędzy –
nie będziesz szczęśliwy, jeśli zdobędziesz je nieuczciwie.
Pozbawią cię rozumu.

Cenne i pospolite

Dlatego tak mówi Pan: Jeżeli zawrócisz, i Ja się zwrócę do ciebie,
i będziesz mógł stać przed moim obliczem;
a gdy dasz z siebie to, co cenne,
bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami
(Jr 15,19 BW).

Każdy ma w sobie to, co cenne i to, co pospolite.
Chodzi o to, by pozbyć się tego, co pospolite.

Wybór

Wiem, Panie, że nie człowiek wyznacza swą drogę,
i nie w jego mocy leży kierować swoimi krokami, gdy idzie
(Jr 10,23 BT).

Jest tylko dwóch możliwych przewodników.
Albo Bóg prowadzi, albo szatan.

Znać

Napinają swój język jak łuk, kłamstwo,
a nie prawda panuje w kraju,
od jednego do drugiego przechodzą,
mnie zaś nie znają – mówi Pan. (…)
Gwałt idzie za gwałtem, oszustwo za oszustwem.
Nie chcą mnie znać – mówi Pan
(Jr 9,2.5 BW).

Złą rzeczą jest nie znać Boga,
ale jeszcze gorszą jest nie chcieć Go znać.

Nieobrzezane ucho

Do kogo mam przemówić, kogo przestrzec, aby słuchali?
Oto ich ucho jest nieobrzezane, więc nie mogą słyszeć.
Oto słowo Pana stało się dla nich przedmiotem drwiny,
nie mają w nim upodobania
(Jr 6,10 BW).

Jeśli nie słuchasz i nie jesteś posłuszny Słowu,
to Bóg nie może do ciebie dotrzeć.
To jest nieobrzezane ucho.

Bieda i bogactwo

Znacie przecież łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa:
dla was stał się ubogim, będąc bogaty,
abyście się ubogacili Jego ubóstwem
(2 Kor 8,9 BE).

Jak można wzbogacić się w biedę albo biedą?
Jedynie wtedy, gdy ktoś bogaty da mi całe swoje bogactwo.
Wtedy on staje biedny, a ja bogaty.
Chrystus zrezygnował z tego, co posiadał w niebie,
żebym ja mógł to niebo otrzymać.

Charakter

Panie, moje serce się nie wywyższa,
nie patrzą wyniośle moje oczy.
Nie gonię za wielkimi rzeczami, zbyt niezwykłymi dla mnie.
Przeciwnie, swoją duszę uspokoiłem i uciszyłem.
Jak niemowlę przy piersi matki,
tak spokojna jest moja dusza. Izraelu,
ufaj Panu, teraz i na wieki
(Ps 131 BE).

Im bliżej jesteś Boga, tym bardziej wyciszony i święty masz charakter.