Wybranie

Bóg naszych ojców wybrał ciebie,
abyś poznał Jego wolę,
ujrzał Sprawiedliwego
i usłyszał słowa z Jego ust
(Dz 22,14 BE).

Czy nie do tego wybrał nas Bóg?

Słuchanie

Wtedy otworzył ich umysły, aby rozumieli Pisma
(Łk 24,45 BE).

Nie zrozumiesz Pisma Świętego, jeśli Bóg ci nie otworzy umysłu.
Dlatego gdy je czytasz, módl się o Boże prowadzenie
i nastaw się na słuchanie.

Cierpliwość

Ci, którzy byli obok Niego, widząc co się dzieje, zapytali:
Panie, czy mamy uderzyć mieczem?
I jeden z nich ugodził sługę arcykapłana, i dociął mu prawe ucho.
Lecz Jezus powiedział: Przestańcie, dosyć tego!
Potem dotknął jego ucha i uleczyć go
(Łk 22,49-51 BE).

Jeśli pytasz Boga, co masz robić, to zaczekaj najpierw na Jego odpowiedź, a dopiero potem rób zgodnie z tym, co ci powiedział.
To, co wydaje ci się słuszne, nie zawsze takie jest.
U stóp Jezusa musisz nauczyć się cierpliwości, słuchania, czekania na odpowiedź.
Przez zbyt szybkie działanie Jezus czasami musi tracić sporo czasu na poprawianie naszych pochopnych decyzji.

Ograniczenia

Pewien zaś bogaty człowiek, imieniem Zacheusz,
zwierzchnik celników, chciał zobaczyć, jak wygląda Jezus.
Nie mógł jednak z powodu tłumu, bo był niskiego wzrostu.
Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, żeby Go ujrzeć,
bo miał tamtędy przechodzić

(Łk 19,2-4 BE).

Nie ma znaczenia kim jesteś ani jaki jesteś.
Żadne ograniczenia nie ograniczą możliwości poznania Jezusa.
Trzeba tylko bardzo chcieć i zrobić wszystko, by to osiągnąć.
A naprawdę niewiele trzeba.
Wystarczy otworzyć Pismo Święte i tam Go szukać.

Przyjemności życia

To, co padło między ciernie, to są ci, którzy usłyszeli,
lecz idąc wśród trosk, bogactwa i przyjemności życia
zostają zniewoleni i nie dochodzą do dojrzałości

(Łk 8,14 BE).

Niektóre przyjemności życia są cierniem, mimo że się nie wydają.

Skrucha

On zaś zaczął zaklinać się i przysięgać: Nie znam tego Człowieka,
o którym mówicie! I zaraz kogut zapiał po raz drugi.
Wówczas Piotr przypomniał sobie słowa,
które powiedział mu Jezus: Zanim kogut dwa razy zapieje,
ty trzy razy się Mnie wyprzesz.
I wybuchnął płaczem

(Mk 14,71-72 BE).

Tak wygląda prawdziwy żal za grzechy.
Zrozumienie, że wynika on z zaparcia się Jezusa.

Zmartwychwstanie

A o umarłych, że zmartwychwstaną, czy nie czytaliście w opowiadaniu
o krzewie w księdze Mojżesza, jak Bóg oznajmił:
Ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba?
Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Bardzo błądzicie

(Mk 12,26-27 BE).

Bardzo błądzicie” – Niewiara w zmartwychwstanie powoduje wielkie zagubienie.