Moc Słowa

A teraz polecam was Bogu i Słowu Jego łaski,
które ma moc zbudować i dać dziedzictwo
ze wszystkimi świętymi
(Dz 20,32 BE).

Pismo Święte ma moc umacniania (buduje)
i zbawienia (zapewnia nagrodę).
To są Boże obietnice.

Cel

Lecz wcale nie cenię sobie życia.
Chcę tylko dokończyć mego biegu i posługiwania,
które otrzymałem od Pana Jezusa
i dać świadectwo Ewangelii łaski Bożej
(Dz 20,24 BE).

Życie jest biegiem, bo bieg ma swój cel.
Życie musi mieć swój cel.
Tylko jaki?

Godność

Wtedy Paweł i Barnaba odważnie powiedzieli:
Należało głosić Słowo Boga najpierw wam.
Jeśli jednak je odrzucacie i sami uznajecie się
za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan
(Dz 13,46 BE).

Bóg każdego uważa za godnego Królestwa.
Chociaż faktycznie nie jesteśmy godni.
Ale w Chrystusie jesteśmy.
Jeśli sami czynimy się niegodnymi, to przez odrzucenie ofiary Jezusa.

Właściwy głos

A Pan mu oznajmił: Wstań i idź na ulicę Prostą,
i w domu Judy poszukaj Szawła z Tarsu.
Właśnie się modli (…).
Wówczas Ananiasz odpowiedział:
Panie, słyszałem od wielu,
ile zła wyrządził on Twoim świętym w Jeruzalem
(Dz 9,11.13 BE).

Możesz wiele różnych rzeczy słyszeć od różnych ludzi
i z różnych źródeł.
Ale co słyszysz z ust Jezusa?
Co słyszysz z najbardziej wiarygodnego źródła – ze Słowa Bożego?

Nie ma przypadków

Anioł Pana powiedział do Filipa:
Wstań i idź około południa na drogę,
która prowadzi z Jeruzalem do Gazy
(Dz 8,26 BE).

Dlaczego Filip miał być akurat koło południa?
Bóg wiedział, że właśnie wtedy eunuch będzie czytał dokładnie
53 rozdział księgi Izajasza.

W twoim życiu nie ma przypadków. Jest Bóg.
A w przypadku Boga nie ma przypadków.

Blisko

Zapytali ją: Kobieto, dlaczego płaczesz?
A ona odpowiedziała: Zabrali mojego Pana i nie wiem,
gdzie Go położyli. Gdy to powiedziała,
odwróciła się za siebie i zobaczyła stojącego Jezusa,
ale nie wiedziała, że to jest Jezus
(J 20,14 BE).

Zbyt często w rozpaczy szukając Jezusa nie zauważamy,
że On stoi przy nas.