Bóg zawsze cię pozna

Wstał więc i wrócił do swojego ojca.
Gdy był jeszcze w oddali, jego ojciec ujrzał go,
wzruszył się do głębi, pobiegł, rzucił się mu na szyję i ucałował
(Łk 15,20 BE).

Po czym ojciec poznał syna? Bo przecież nie po ubiorze.
Możemy zmieniać się na lepsze lub gorsze, ale pewnych rzeczy nie zmienimy. I to po tym Bóg nas poznaje.
Jesteśmy wyjątkowi dla naszego Ojca.

Wolność

Ten zaś, kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności
i jest mu wierny – nie jak słuchacz skłonny do zapominania,
ale jak wykonawca dzieła
– ten będzie błogosławiony w tym, co robi
(Jk 1,25 BE).

Prawo kojarzy się z niewolą, ale Prawo Boże zapewnia wolność.
Wolność od grzechu, zniewolenia.

Jego wola

Niech wam udzieli wszelkiego dobra, abyście pełnili Jego wolę.
Z nami zaś niech czyni to, co się Jemu podoba,
przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen
(Hbr 13,21 BE).

Pozwól Bogu robić z tobą to, co się Jemu podoba, a niekoniecznie tobie.

Widzieć Niewidzialnego

Dzięki wierze opuścił Egipt nie lękając się gniewu króla,
bo jakby widząc to, co niewidzialne, stał się wytrwały
(Hbr 11,27 BE).

Chociaż nie widzisz Boga, traktuj Go tak, jakbyś Go widział obok siebie.