Poznanie

Rozpoznawaj Go na wszystkich swoich drogach, a On będzie prostował twoje ścieżki” (Prz 3,6 BE).

Zawsze staraj się zrozumieć wolę Bożą względem ciebie.
Z Nim nawet pod górkę będzie jak z górki.

Prawda

Prawda jest tym, co najważniejsze w Twym słowie, Twoje słuszne wyroki trwać będą na wieki” (Ps 119,160 BWP).

W Piśmie Świętym najważniejsza jest prawda, ponieważ jej konsekwencje sięgają wieczności.

Kłopoty

Potężny cios mnie dosięgnął, o mały włos nie upadłem, ale Pan mnie podtrzymał” (Ps 118,13 BE).

Ciosy szatana są tak potężne, że jedynie całkowite poleganie na Bogu może uratować.

Prawo i ja

Oświeć mnie, bym zachował Twoje Prawo, a będę go strzegł całym sercem” (Ps 119,34 BE).

Ciężko o własnych siłach być posłusznym, dlatego wciąż potrzebuję Bożego oświecenia.

Drzewo poznania

Serce przewrotne będzie daleko ode mnie, nie chcę znać zła!
(Ps 101,4 BE).

Bóg nie chce, żebym znał zło i doświadczał go. Ale diabeł tego chce.
Dlatego Bóg zabronił jeść owoce z drzewa poznania dobra i zła, a diabeł do tego namawiał.
Jaka jest moja odpowiedź?
Taka jak Dawida w tym psalmie, czy jak Ewy w raju?