Nie tylko słowo

Jezus wypędził demony słowem
(Mt 8,16).

Wystarczyło słowo Jezusa, Jego rozkaz,
a została stworzona cała Ziemia.
Wystarczyło Jego słowo, a demony uciekały.
Ale musiał osobiście umrzeć za naszego grzechy,
za każdego człowieka,
żeby było możliwe i dostępne zbawienie dla ciebie i mnie.

Zaufanie

Niech ci się stanie, jak uwierzyłeś
(Mt 8,13).

Jeśli poznasz charakter Pana Boga i naprawdę Mu zaufasz,
wtedy zobaczysz Jego działanie w twoim życiu.
Zauważysz, jak odpowiada na twoje modlitwy.

Dotyk

Wówczas zbliżył się trędowaty, oddał Mu pokłon i prosił:
Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić.
Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział:
Chcę, bądź oczyszczony.
I natychmiast został oczyszczony z trądu

(Mt 8,2-3).

Pan Jezus nie ma oporów, by zbliżyć się do grzesznika, czy dotknąć trędowatego.
Po to przyszedł na świat, by oczyścić grzesznika z jego grzechów,
a trędowatego z jego choroby.
Nie zakładał maseczki. Nie dezynfekował rąk. On nie musiał.
Pan Jezus zwycięża każdy grzech i każdą chorobę.

Jutro

Nie martwcie się o dzień jutrzejszy,
bo jutro zatroszczy się samo o siebie.
Każdy dzień ma dość własnego utrapienia

(Mt 6,34).

Jutro nie istnieje.

Zaufanie

Jeśli więc roślinę polną, która dzisiaj jest,
a jutro zostanie wrzucona do pieca, Bóg tak przyodziewa,
to czy nie o wiele bardziej was, ludzie małej wiary?
Dlatego nie martwcie się, mówiąc:
Co będziemy jeść? Co będziemy pić? W co mamy się ubrać?
O to wszystko zabiegają poganie.
Wasz Ojciec w niebie zna bowiem wszystkie wasze potrzeby

(Mt 6,30-32).

Wiara polega na zaufaniu Panu Bogu w codziennych sprawach.
To On martwi się o nas i dba o nasze potrzeby.

Mamona

Nikt nie może służyć dwom panom,
bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał,
albo jednemu będzie oddany, a drugim wzgardzi.
Nie możecie służyć Bogu i mamonie.
Dlatego mówię wam: Nie martwcie się o swoje życie,
co będziecie jeść i pić, ani o swoje ciało, w co się ubierzecie

(Mt 6,24-25).

Służymy pieniądzom wtedy, gdy zamartwiamy się o swoją przyszłość.

Oko

Światłem ciała jest oko.
Jeśli twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie pełne światła.
Lecz jeśli twoje oko jest chore,
całe twoje ciało będzie pogrążone w ciemności.
Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością,
jakże wielka to ciemność

(Mt 6,22-23).

Prawdziwa światłość pojawia się wtedy,
gdy mamy wzrok skierowany na Pana Jezusa.
Jeśli koncentrujemy się na czymkolwiek innym,
wtedy to, co wydaje się nam światłem,
jest co najwyżej półmrokiem.

Post

W czasie postu nie bądźcie jak obłudnicy,
którzy przybierają ponury wygląd,
aby pokazać ludziom, że poszczą.
Zapewniam was, już otrzymują swoją nagrodę.
Ty natomiast w czasie postu namaść głowę i umyj twarz,
aby nie ludziom pokazać, że pościsz, lecz Ojcu,
który widzi to, co ukryte i wynagrodzi tobie

(Mt 6,16-18).

Post jest to szczególny czas
poświęcony pogłębianiu więzi z Panem Bogiem.
To nie jest powód do smutku, ale do radości.

Modlitwa

Gdy się modlisz, wejdź do swojego pokoju, zamknij drzwi
i módl się do swego Ojca, który jest w ukryciu,
a twój Ojciec, który widzi także to, co ukryte,
wynagrodzi tobie

(Mt 6,6).

Błogosławieństwo rozmów z Panem Bogiem.

Nagroda

Wystrzegajcie się pobożności na pokaz, takiej,
która szuka ludzkiego uznania,
bo inaczej nie otrzymacie nagrody od waszego Ojca w niebie

(Mt 6,1).

Nagrodą za pobożność jest społeczność z Bogiem.