Iść

Dzięki wierze Abraham okazał posłuszeństwo wezwaniu,
aby wyruszyć na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo.
Wyruszył, nie wiedząc, dokąd zmierza
(Hbr 11,8 BE).

Abraham nie wiedział dokąd idzie, ale wiedział z Kim idzie!

Reklamy

Sprawiedliwość

Każdy bowiem, kto jest karmiony mlekiem,
nie pojmuje nauki sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem.
Dorośli zaś przyjmują pokarm stały, gdyż przez używanie
mają wyćwiczone zmysły do rozróżniania dobra i zła
(Hbr 5,13-14 BE).

Co to jest sprawiedliwość?
Jest to umiejętność rozróżniania między dobrem a złem.

Sedno pobożności

A bez wątpienia jest to wielka tajemnica pobożności:
Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w Duchu,
ukazał się aniołom, ogłoszono Go wśród pogan,
uwierzono Mu w świecie, został wyniesiony do chwały
(1 Tm 3,16 BE).

Sednem pobożności jest Jezus!

Prawda i kłamstwo

Dlatego Bóg zsyła im złudne działanie, żeby uwierzyli kłamstwu,
aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie,
lecz upodobali sobie nieprawość
(2 Tes 2,11-12 BE).

Albo wierzymy kłamstwu, albo prawdzie. Nie ma nic pośredniego.
Nigdy nie było i nigdy nie będzie.

Przygotowanie

Umiem żyć w biedzie i umiem żyć w dostatku.
Do wszystkiego jestem należycie przygotowany:
mogę być syty i głodny, żyć w dostatku i w biedzie.
Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia
(Flp 4,12-13 BE).

Przygotowanie polega na całkowitym zaufaniu Jezusowi.
Czasami trudniej jest zaufać Bogu w bogactwie niż biedzie.
A może częściej niż czasami?

W górę

Nasza zaś ojczyzna jest w niebiosach,
skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa
(Flp 3,20 BE).

Gdy na kogoś czekasz, to co chwila patrzysz w tę stronę,
z której ma nadejść.
Jezus przyjdzie z nieba, więc miej wzrok skierowany w górę.

Przestawić myślenie

Niech wasze myślenie będzie myśleniem Chrystusa Jezusa
(Flp 2,5 BE).

Moje myślenie ma być myśleniem Jezusa.
Przestawić swój sposób myślenia na Boży.
Poddać swój umysł działaniu Ducha Świętego
– to jest nasz cel i wyzwanie.