Poważna sprawa

Odrzucasz wszystkich, którzy odstępują od Twoich ustaw,
bo perfidne jest ich oszustwo
(Ps 119,118 BE).

Grzech to poważna sprawa. Jego konsekwencją jest śmierć.
Twoja, albo Jezusa:
Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć,
a darem łaski Boga życie wieczne
w Chrystusie Jezusie, naszym Panu
(Rz 6,23 BE).

Reklamy

Towarzystwo

Odejdźcie ode mnie złoczyńcy,
bo chcę zachować przykazania mojego Boga! (…)
Wspomóż mnie, a będę ocalony,
będę miał zawsze przed oczyma Twoje ustawy!
(Ps 119,115.117 BE).

Trudno jest postępować dobrze w złym towarzystwie.
Ale z Bożą pomocą jest to możliwe.

Rozumiesz?

Niech zstąpi na mnie Twoje miłosierdzie,
a będę żył, gdyż cieszę się Twoim Prawem
(Ps 119,77 BE).

Bóg się lituje nad grzesznikiem i go zbawia,
gdy ten widzi i rozumie znaczenie Bożego prawa.

Zgoda

Twoje ręce mnie stworzyły i ukształtowały,
oświeć mnie, a nauczę się Twoich przykazań

(Ps 119,73 BE).

Skoro Bóg mnie stworzył, to wie, jak trafić do mnie,
bym zrozumiał Boże prawo.
Jednak zasadnicze znaczenie ma moja wola.
Muszę tego chcieć. Muszę Go o to poprosić.

Dziedzictwo

Jesteś dziedzictwem moim, Panie,
przyrzekłem Twoich słów przestrzegać

(Ps 119,57 BE).

Ponieważ będę mieszkał w niebie,
przyrzekam przestrzegać zasady tam obowiązujące.

Dom z aniołami

W którym domu chętniej przebywają aniołowie?
Tam, gdzie panuje miłość? Czy tam, gdzie są kłótnie?

W tym pierwszym, bo tam jest atmosfera nieba.
W tym drugim, bo tam jest wielka potrzeba atmosfery nieba!