Morze Czerwone

Dzięki wierze przeszli przez Morze Czerwone
jak przez suchą ziemię,
gdy zaś Egipcjanie próbowali to uczynić,
potonęli

Hbr 11,29 BE

Trzeba dużej wiary, by iść po dnie morza,
gdy po bokach masz ściany wody
nie powstrzymywane niczym widocznym.
Przeżyli tę podróż dzięki wierze.
Gdyby nie wierzyli, zginęliby tak, jak Egipcjanie.

Reklamy

Perspektywa

„Wolał raczej cierpieć krzywdy razem z ludem Bożym,
niż korzystać z chwilowej rozkoszy grzechu”

Hbr 11,25 BE

Co wybierasz? Chwilową rozkosz dzisiaj, czy nieustanną, wieczną w przyszłości?

Radość i smutek

Dlatego cieszcie się niebiosa i ich mieszkańcy. Biada ziemi i morzu,
bo zszedł do was diabeł, owładnięty wielkim gniewem, gdyż wie,
że ma niewiele czasu

(Ap 12,12 BE).

Tam gdzie nie ma diabła, jest radość.
Tam gdzie on jest, panuje smutek.
Źródłem smutku, bólu, cierpienia, chorób, nieszczęścia
jest diabeł a nie Bóg.

W niebie już jest radość. Tam już Bóg zrobił z nim porządek.
Wkrótce przyjdzie czas na naszą planetę.
Dlatego diabeł tak bardzo się denerwuje.

Ale ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty
(J 7,49 BE).

To powiedzieli faryzeusze. No i co z tego, że znali Prawo?
Znajomość prawa Bożego nie chroni przed śmiercią.
Znajomość Jezusa tak! I to przed śmiercią wieczną.

Wybranie

Bóg naszych ojców wybrał ciebie,
abyś poznał Jego wolę,
ujrzał Sprawiedliwego
i usłyszał słowa z Jego ust
(Dz 22,14 BE).

Czy nie do tego wybrał nas Bóg?

Słuchanie

Wtedy otworzył ich umysły, aby rozumieli Pisma
(Łk 24,45 BE).

Nie zrozumiesz Pisma Świętego, jeśli Bóg ci nie otworzy umysłu.
Dlatego gdy je czytasz, módl się o Boże prowadzenie
i nastaw się na słuchanie.