Łaska

Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki!
Niech mówi Izrael: Jego łaska trwa na wieki.
Niech powie dom Aarona: Jego łaska trwa na wieki.
Niech mówią bojący się Pana: Jego łaska trwa na wieki
(Ps 118,1-4 BE).

Najpiękniejsza dla człowieka w Bogu jest Jego łaska.

Reklamy

Zaufać mocy Jezusa

Jeśli Mu nie ufam, to tak, jakbym chodził po mieszkaniu
coraz bardziej głodny, mając pełną lodówkę.

Jeśli nie uwierzę, że jest ona pełna jedzenia,
jeśli jej nie otworzę
i jeśli nie skorzystam z jej zawartości,
to umrę z głodu!

Odpowiedź

Miłuję Pana,
bo usłyszał moje błagalne wołanie,

bo zwrócił ku mnie swoje ucho.
Będę Go wzywał przez całe me życie
(Ps 116,1-2 BE).

Dlaczego kocham Boga?
Bo gdy mam problemy, to mi pomaga.
To jest moja odpowiedź na Jego miłość.

Poszukiwania

Poszukuję Ciebie całym sercem –
nie pozwól mi odejść od Twoich przykazań
(Ps 119,10 BE).

Celem mego życia jest poznawanie Boga.
Pozwolenie Mu, żeby zrobił wszystko,
abym od Niego nie odszedł.

Szczęście

Szczęśliwi, którzy żyją nienagannie
i postępują zgodnie z Prawem Pana.
Szczęśliwi, którzy przestrzegają Jego napomnień
i poszukują Go z całego serca,
nie czynią nieprawości, lecz chodzą Jego drogami

(Ps 119,1-3 BE).

Bóg dał nam prawo, abyśmy byli szczęśliwi.