Uszy do słuchania

Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I mówił im:
Uważajcie na to, czego słuchacie

(Mk 4,23-24 BE).

To, czego warto słuchać, to na pewno Słowo Boże.

Reklamy

Kain

Mój Bóg wyjdzie mi naprzeciw w swej łaskawości, Bóg pokaże mi klęskę moich nieprzyjaciół. Nie zabijaj ich, aby mój lud nie zapomniał! Rozprosz ich swoją mocą i poniż, o Panie, nasza tarczo!
(Ps 59,11-12 BE).

Gdyby Bóg zabił Kaina, to ludzie szybko zapomnieliby o jego zbrodni. A tak, to jego widok był ciągłym jej przypominaniem.

Pobożność

Strzeż mojego życia, bo jestem pobożny, wybaw swojego sługę, który ufa Tobie – Ty jesteś moim Bogiem
(Ps 86,2 BE).

Pobożność polega na całkowitym zaufaniu Bogu i uczynieniu Go swoim osobistym Bogiem.

Pycha i pokora

Wielu mnie podziwia, lecz to Ty jesteś moim potężnym wsparciem
(Ps 71,7 BE).

Wszystko, co mam, to kim jestem i jaki jestem – zawdzięczam Bogu.
Tylko Bóg jest godzien czci i podziwu.

Mądrość i głupota

Boże, Ty znasz moją głupotę, moje winy nie są przed Tobą ukryte
(Ps 69,6 BE).

Bóg zna moją głupotę, ale czy ja ją znam?
Bóg zna moje grzechy, ale czy ja je znam?

Mądrością jest świadomość swojej głupoty.

Ratunek

Wołam do Ciebie z krańców ziemi, gdy moje serce omdlewa: Wprowadź mnie na skałę dla mnie zbyt wysoką!
Ty bowiem jesteś moim schronieniem, wieżą obronną przeciw moim wrogom
” (Ps 61,3-4 BE).

Jedynym ratunkiem dla mnie jest Bóg, ale ratunkiem dla mnie nieosiągalnym.
Nie jestem w stanie sam dotrzeć do Niego.
Dlatego to On przychodzi do mnie, wychodzi mi naprzeciw.