Skrucha

Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości,
ale jemu nie uwierzyliście, natomiast celnicy i nierządnice uwierzyli mu.
Chociaż to widzieliście, nie okazaliście skruchy, aby mu uwierzyć
(Mt 21,32 BE).

Żeby uwierzyć, konieczna jest skrucha, zrozumienie swojej grzeszności i potrzeby Zbawiciela.
A konsekwencją jest zmiana życia.

Reklamy

Atmosfera nieba

A kiedy król wszedł, by przyjrzeć się gościom, zobaczył tam człowieka,
który nie był ubrany w strój weselny. Zwrócił się więc do niego:
Przyjacielu, jak się tu dostałeś? Nie masz przecież weselnego stroju.
On jednak milczał. Wówczas król rozkazał sługom:
Zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie na zewnątrz, w ciemność.
Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów

(Mt 22,11-13 BE).

Nie wszyscy będą zbawieni.
Niektórzy ewidentnie nie będą pasowali do atmosfery nieba.

Wolność

Postępujcie jak ludzie wolni, nie jak ci,
którzy wolnością usprawiedliwiają zło, lecz jak słudzy Boga
(1 P 2,16 BE).

Naprawdę wolny jest ten, kto jest niewolnikiem Boga.
Prawdziwa wolność jest wolnością od zła.

Życie

Mówisz: Biada mi! Jahwe bowiem dodaje zgryzotę do mojego bólu.
Słabnę od wzdychania, nie znajduję wytchnienia!

Powiesz mu tak: Tak mówi Jahwe: Oto, co zbudowałem, burzę,
a co zasadziłem, wypleniam.
Ty zaś chcesz szukać wielkich rzeczy dla siebie? Nie szukaj!
Sprowadzą bowiem nieszczęście na wszelkie ciało – wyrocznia Jahwe
– lecz tobie dam twoje życie jako zdobycz wszędzie,
dokądkolwiek pójdziesz

(Jr 45,3-5 BT).

Nie skupiaj się na sobie. Najważniejsze, że Bóg obiecuje ci życie – życie wieczne.

Boże prawo

Do dziś nie okazali skruchy ani lęku,
ani nie postępowali według mojego Prawa i moich przykazań,
jakie nałożyłem wam i waszym przodkom

(Jr 44,10 BT).

Żeby być naprawdę posłuszny prawu Bożemu,
trzeba żałować za grzechy i podziwiać Boga.

Boży charakter

To mówi Jahwe Zastępów: Nie słuchajcie proroków, którzy wam przepowiadają; wprowadzają was w błąd.
Zwiastują wam urojenia swego serca, nie zaś to,
co pochodzi z ust Jahwe

(Jr 23,16 BT).

Nie o to chodzi jak sobie wyobrażam Boga, ale jaki On jest naprawdę.
Nie to, co myślę, że mówi, ale co faktycznie mówi w swoim Słowie.

Decyzja

Raz postanawiam przeciwko narodowi lub królestwu,
że je wyplenię, obalę i zniszczę.
Lecz jeśli ten naród (przeciwko któremu orzekłem karę) nawróci się ze swej nieprawości, będę żałował nieszczęścia, jakie zamyślałem na niego zesłać.
Innym razem postanawiam w stosunku do jakiegoś narodu lub królestwa, by je budować i sadzić.
Jeżeli jednak czyni wobec Mnie zło, nie słuchając Mojego głosu, będę żałował pomyślności, jaką postanowiłem go obdarzyć

(Jr 18,7-10 BT).

Boży wyrok zależy wyłącznie od mojej decyzji.