Strach i bojaźń

Wysłuchaj, Boże, mojej głośnej skargi,
uchroń moje życie od strachu przed wrogiem

(Ps 64,2 BE).

No właśnie: Boże, naucz mnie bać się Ciebie a nie ludzi.

Reklamy

Ratunek

Wołam do Ciebie z krańców ziemi, gdy moje serce omdlewa: Wprowadź mnie na skałę dla mnie zbyt wysoką!
Ty bowiem jesteś moim schronieniem, wieżą obronną przeciw moim wrogom
” (Ps 61,3-4 BE).

Jedynym ratunkiem dla mnie jest Bóg, ale ratunkiem dla mnie nieosiągalnym.
Nie jestem w stanie sam dotrzeć do Niego.
Dlatego to On przychodzi do mnie, wychodzi mi naprzeciw.

Milczenie nie jest złotem

Gdy milczałem, próchniały moje kości wśród codziennych moich narzekań” (Ps 32,3 BE).
Jak Bóg patrzy na moje narzekania? Gdy narzekam, to tak jakbym milczał.

No to kiedy zaczynam mówić?
Wyznałem Tobie mój grzech i winy nie zataiłem. Powiedziałem: Wyznam Panu moje występki” (Ps 32,5 BE).
Mówię dopiero wtedy, gdy wyznaję swoje grzechy.

I dopiero wtedy zaczynam się cieszyć:
Cieszcie się i radujcie w Panu, sprawiedliwi, wykrzykujcie radośnie, wszyscy prawego serca!” (Ps 32,11 BE).

Wierność w trzech odsłonach

Asaf napisał, „że mają w Bogu pokładać nadzieję, nie zapominać dzieł Bożych i przestrzegać Jego przykazań; aby nie byli jak ich przodkowie rodem przekornym i buntowniczym, rodem niestałego serca, którego duch nie jest wierny Bogu” (Ps 78,7-8 BE).

Wierność Bogu polega na tych trzech rzeczach:
1. pamiętać o Bogu, jako o Zbawicielu,
2. pamiętać o Nim, jako o Stworzycielu,
3. pamiętać o Nim, jako o tym, który jest Prawodawcą i Sędzią

Pewność i pokora

Pewny pomyślności powiedziałem sobie: Nigdy się nie zachwieję!
Panie, w swej łaskawości postawiłeś mnie na wysokiej górze,
ale kiedy zakryłeś twarz swoją, ogarnęła mnie trwoga

(Ps 30,7-8 BE).

Nie traktuj Bożego błogosławieństwa jako własnej zasługi,
bo Bóg będzie musiał cię nauczyć pokory.

Bóg kocha i nienawidzi

Pan doświadcza sprawiedliwego i bezbożnego, nienawidzi tego, który kocha przemoc” (PS 11,5 BE)

Bóg nienawidzi grzesznika, ale dla niego przyszedł na ziemię. Bóg nas kochał, gdy byliśmy grzesznikami:
Bóg natomiast okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł” (Rz 5,8 BE).
Paradoks? Nie. On nienawidzi grzesznika kochającego zło. Przyszedł, aby grzesznik je znienawidził.

Bóg słucha i mówi

Czy dlatego się z Nim spierałeś, że nie odpowiedział na żadne twe słowo? Bóg bowiem przemawia raz i drugi, ale się tego nie dostrzega” (Hi 33,13-14 BE).
Nie rozumiemy Boga, walczymy z Nim, bo nie słyszymy Jego odpowiedzi na nasze pytania. Mimo, że odpowiada.

Chociaż mówisz, że Go nie dostrzegasz, twoja sprawa jest przed Nim, czekaj na Niego” (Hi 35,14 BE).
Bez względu na to, czy Boga doświadczasz – słyszysz, odczuwasz – czy nie, On cię widzi, myśli o tobie i działa dla twojego dobra.