Prawo i ja

Oświeć mnie, bym zachował Twoje Prawo, a będę go strzegł całym sercem” (Ps 119,34 BE).

Ciężko o własnych siłach być posłusznym, dlatego wciąż potrzebuję Bożego oświecenia.

Reklamy

Drzewo poznania

Serce przewrotne będzie daleko ode mnie, nie chcę znać zła!
(Ps 101,4 BE).

Bóg nie chce, żebym znał zło i doświadczał go. Ale diabeł tego chce.
Dlatego Bóg zabronił jeść owoce z drzewa poznania dobra i zła, a diabeł do tego namawiał.
Jaka jest moja odpowiedź?
Taka jak Dawida w tym psalmie, czy jak Ewy w raju?

Przebaczenie i kara

Panie, Boże nasz, Ty ich wysłuchałeś, byłeś dla nich Bogiem, który przebacza, lecz karze wykroczenia!
(Ps 99,8 BE).

Bóg i przebacza i karze. To zależy od tego, czy wyznajesz grzechy.
Jeśli wyznajemy nasze grzechy, to Bóg, który jest wierny i sprawiedliwy, odpuści nam grzechy i oczyści nas z wszelkiej nieprawości” (1J 1,9 BE).
Dlatego tak ważna jest znajomość Prawa – umiejętność rozróżniania dobra i zła.
Musisz umieć oddzielić dobro od zła i zło od dobra.
To, że mówisz: „Jestem dobrym człowiekiem, więc Bóg, jeśli jest, mnie przyjmie” – nie wystarczy.
Grzechem jest niewiara w ofiarę Chrystusa –
Co do grzechu, bo nie wierzą we Mnie” (J 16,9 BE).

Słuchaj

Uważajcie więc jak słuchacie: Kto bowiem ma, będzie mu dodane, a temu, kto nie ma, będzie odebrane i to, co mu się wydaje, że ma
(Łk 8,18 BE).

Uważaj jak słuchasz. Nie każde słuchanie jest dobre.
Słuchaj tak, by zyskiwać, a nie tracić.
Masz, czy tylko wydaje ci się, że masz?
Chociaż mówisz: Jestem bogaty; oraz:
Wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję,
to jednak nie wiesz, że jesteś nędzny, pożałowania godny, biedny, ślepy i nagi
” (Ap 3,17 BE).
Albo masz, albo nie masz.
Są tylko te dwa stany bez względu na to, co ci się wydaje.
Możesz sobie myśleć, że masz trochę, że masz część.
Ale to nieprawda.
Albo masz i ci przybywa, albo nie masz nic.

Gniew Boga

Wówczas przysiągłem w Moim gniewie:
Nie wejdą do miejsca Mojego odpoczynku

(Hbr 3,11 BE).

Jest tylko jedna przyczyna gniewu Boga:
Jeśli odrzucasz lub lekceważysz ofiarę Jezusa.

Wyobraź sobie Ojca, który patrzył jak Jego Syn cierpiał na krzyżu i umarł za ciebie. Ojca, który patrząc na Golgotę sam cierpiał nie mogąc Mu pomóc, abyś ty mógł być zbawiony.
I teraz, jeśli jesteś obojętny wobec takiej miłości, nie dziw się Jego reakcji.

Głęboka cisza

Wtedy wstał, zgromił wicher i powiedział do jeziora:
Milcz, ucisz się! I wicher się uspokoił, i nastała głęboka cisza

(Mk 4,39 BE).

W czasie burzy nie panujesz nad swoją łodzią.
Gdy Jezus uciszył burzę, nastała flauta – wielka cisza. Żagle były bezużyteczne.
Jezus nie zaczął dmuchać w żagle, żeby dopłynęli do brzegu.
Nie włożył ręki do wody i nie zrobił z niej silnika.
Konieczne było użycie siły własnych mięśni przez apostołów.

Cisza nie zwalnia z wysiłku. Obecność Jezusa nie zwalnia z wysiłku.
Cisza (pokój) i obecność Jezusa sprawia, że wysiłek przynosi zamierzony efekt.