Charakter

Panie, moje serce się nie wywyższa,
nie patrzą wyniośle moje oczy.
Nie gonię za wielkimi rzeczami, zbyt niezwykłymi dla mnie.
Przeciwnie, swoją duszę uspokoiłem i uciszyłem.
Jak niemowlę przy piersi matki,
tak spokojna jest moja dusza. Izraelu,
ufaj Panu, teraz i na wieki
(Ps 131 BE).

Im bliżej jesteś Boga, tym bardziej wyciszony i święty masz charakter.

Reklamy

Sąd

Kiedy jednak mówił on o sprawiedliwości,
wstrzemięźliwości i o przyszłym sądzie,
Feliks przestraszony odpowiedział:
Na teraz wystarczy, odejdź!
W stosownej chwili przywołam cię ponownie
(Dz 24,25 BE).

Przyszły sąd odbędzie się na podstawie tego, czy
1) przyjmiesz sprawiedliwość Chrystusa (usprawiedliwienie) i
2) będziesz brał udział w pracy nad swoim charakterem (uświęcenie).

Moc Słowa

A teraz polecam was Bogu i Słowu Jego łaski,
które ma moc zbudować i dać dziedzictwo
ze wszystkimi świętymi
(Dz 20,32 BE).

Pismo Święte ma moc umacniania (buduje)
i zbawienia (zapewnia nagrodę).
To są Boże obietnice.

Cel

Lecz wcale nie cenię sobie życia.
Chcę tylko dokończyć mego biegu i posługiwania,
które otrzymałem od Pana Jezusa
i dać świadectwo Ewangelii łaski Bożej
(Dz 20,24 BE).

Życie jest biegiem, bo bieg ma swój cel.
Życie musi mieć swój cel.
Tylko jaki?

Godność

Wtedy Paweł i Barnaba odważnie powiedzieli:
Należało głosić Słowo Boga najpierw wam.
Jeśli jednak je odrzucacie i sami uznajecie się
za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan
(Dz 13,46 BE).

Bóg każdego uważa za godnego Królestwa.
Chociaż faktycznie nie jesteśmy godni.
Ale w Chrystusie jesteśmy.
Jeśli sami czynimy się niegodnymi, to przez odrzucenie ofiary Jezusa.

Właściwy głos

A Pan mu oznajmił: Wstań i idź na ulicę Prostą,
i w domu Judy poszukaj Szawła z Tarsu.
Właśnie się modli (…).
Wówczas Ananiasz odpowiedział:
Panie, słyszałem od wielu,
ile zła wyrządził on Twoim świętym w Jeruzalem
(Dz 9,11.13 BE).

Możesz wiele różnych rzeczy słyszeć od różnych ludzi
i z różnych źródeł.
Ale co słyszysz z ust Jezusa?
Co słyszysz z najbardziej wiarygodnego źródła – ze Słowa Bożego?