Okoliczności

Szukajcie więc najpierw Królestwa Boga
i Jego sprawiedliwości,
a wszystko inne będzie wam dodane

(Mt 6,33).

Albo koncentrujesz się na okolicznościach,
albo na społeczności z Jezusem.
Jeśli skupiasz się na okolicznościach,
społeczność z Jezusem nie ma dla ciebie największego znaczenia.
Jeśli na pierwszym miejscu stawiasz poznawanie Jezusa,
okoliczności nie będą miały większego znaczenia.

Czy nie powinniście się Mnie bać
– wyrocznia Pana –
czy nie powinniście drżeć przede Mną,
który z piasku uczyniłem granicę morzu
– wieczystym postanowieniem –
której nie można przekroczyć?

(Jr 5,22).

Piasek nie może być falochronem.
Ale dla Boga jest.
Czy nie warto również za to podziwiać Boga?

Negocjacje

Przebiegnijcie ulice Jerozolimy,
rozejrzyjcie się, proszę,
zbadajcie i przeszukajcie jej place,
czy nie znajdziecie człowieka,
czy będzie ktoś, kto przestrzega prawa,
szuka prawdy,
a wtedy przebaczę jej

(Jr 5,1).

Abraham zakończył negocjacje w sprawie Sodomy
na dziesięciu sprawiedliwych.
A Bóg przebaczyłby ze względu na jednego.

Brud

Nawet jeśli obmyjesz się ługiem sodowym
i do tego użyjesz dużo ługu drzewnego,
to twoja wina pozostanie dla Mnie niczym skaza
– wyrocznia Pana, Boga

(Jr 2,22).

Nie jesteś w stanie sam zmyć swoich grzechów, swojej winy.
Ponieważ grzech nie jest jak brud, ale jak śmiertelna rana.
Dlatego tylko śmierć Jezusa jest w stanie go zniszczyć.
To jest możliwe tylko dzięki przyjęciu ofiary Jezusa.

Podwójne zło

Mój lud popełnił bowiem podwójne zło:
Opuścił Mnie – źródło żywej wody –
żeby wydrążyć sobie zbiorniki, zbiorniki popękane,
które nie są w stanie zatrzymać wody

(Jr 2,13).

Zło zawsze jest podwójne.
Gdy odwracasz się od Boga,
zwracasz się do bożków.
Gdy odwracasz się od Zbawiciela,
starasz się sam zapracować na swoje zbawienie.
Gdy odwracasz się od Źródła Mądrości,
szukasz ludzkiej mądrości.
Gdy odwracasz się od Tego, który cię zaopatruje,
próbujesz sam zapewnić sobie dobrobyt.

Z pustyni

Nie mówili: Gdzie jest Pan,
który wyprowadził nas z ziemi egipskiej,
który prowadził nas przez pustynię,
przez ziemię stepów i wąwozów,
przez ziemię wyschłą i mroczną,
przez ziemię, której nikt nie przemierza
i gdzie nikt nie mieszka?
I wprowadziłem was do ziemi urodzajnej,
abyście spożywali jej owoce i korzystali z jej dóbr

(Jr 2,6-7).

Bóg przeprowadza cię przez trudności,
aby cię z nich wyprowadzić.
On ma dla ciebie przyszłość.
Lepszą przyszłość.

Idole

Tak mówi Pan:
Jaką nieprawość znaleźli we Mnie wasi ojcowie,
że oddalili się ode Mnie,
poszli za marnością i sami zmarnieli?

(Jr 2,5).

Twoją wielkość kształtują twoje priorytety.
Gdy idziesz za Bogiem, stajesz się podobny do Niego.
On cię zmienia na lepsze.
Gdy idziesz za marnościami, stajesz się taki, jak one.
Zmieniają cię na gorsze.

Dwie obietnice

Będą walczyć przeciwko tobie,
lecz cię nie pokonają,
bo Ja jestem z tobą – wyrocznia Pana
– aby cię ratować

(Jr 1,19).

Bóg daje ci dwie obietnice:
1) Gdy idziesz z Bogiem, będziesz miał wrogów.
2) Gdy idziesz z Bogiem, On będzie cię chronił.

Piękno

Patrz, ustanowiłem cię dzisiaj
nad narodami i nad królestwami,
abyś wyrywał i obalał, niszczył i burzył,
i abyś budował i sadził

(Jr 1,10).

Żeby zbudować w tobie coś pięknego,
Bóg musi najpierw zburzyć w tobie coś brzydkiego.