Twarz

Podczas modlitwy zmienił się wygląd Jego twarzy,
a Jego odzienie stało się lśniąco białe

(Łk 9,29).

Czy podczas modlitwy twoja twarz się zmienia?
Czy spotkanie z Bogiem tak zmienia twoje serce,
że jest to widoczne na zewnątrz?
Takie było doświadczenie Mojżesza:
A gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj,
mając w ręku dwie tablice Świadectwa, nie wiedział,
że skóra na jego twarzy promieniała po rozmowie z Bogiem

(Wj 34,29).
To osobiste spotkania z Bogiem przekształcają twoje serce.
Zmieniają cię na lepsze.
Wewnątrz i na zewnątrz.
Brak zmian wynika z braku lub niewłaściwych kontaktów z Bogiem.

Szczęście

Gdzie więc podziało się wasze szczęście?
Mogę wam zaświadczyć, że jeśli byłoby to możliwe,
to wyłupilibyście sobie oczy i dali je mnie

(Ga 4,15).

Największe szczęście jest w dawaniu.
Gdy przestajesz dawać, tracisz szczęście.

Niewola

A jeśli nie zechcecie tego słuchać,
to moja dusza będzie płakać w ukryciu
z powodu waszej pychy
– naprawdę będzie płakać.
Z moich oczu będą spływać łzy,
ponieważ trzoda Pana dostała się do niewoli

(Jr 13,17).

Bóg płacze przede wszystkim z powodu naszej pychy,
a nie z powodu niewoli.
Niewola jest tylko konsekwencją pychy.

Kolejność zdarzeń

ponieważ usilnie i nieustannie ostrzegałem waszych ojców
od dnia, gdy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej aż do dziś,
mówiąc: Słuchajcie Mojego głosu.
Jednak nie słuchali i nie nadstawili swego ucha,
lecz każdy poszedł według zatwardziałości swego złego serca.
Sprowadziłem więc na nich wszystkie słowa tego przymierza,
które nakazałem, aby wypełniali, lecz nie wypełnili

(Jr 11,7-8).

Bóg najpierw mówi jak postępować,
przedstawia konsekwencje złego zachowania,
potem ostrzega i zachęca do powrotu do posłuszeństwa,
a dopiero później karze.

Droga

Wiem, Panie, że droga człowieka nie należy do niego
ani do tego, który idzie, by kierował swoimi krokami

(Jr 10,23).

Albo Bóg prowadzi, albo szatan.
Żeby tak wszyscy o tym wiedzieli…
Wtedy zrozumieliby, że trzeba uciekać spod mocy szatana
pod moc Boga.

Problemy

Udręczę ich, żeby Mnie odnaleźli
(Jr 10,18).

Czasami jedynym sposobem na ratunek,
na zwrócenie się do Boga są problemy.
Jest to ostatni sposób, w jaki Bóg próbuje do ciebie dotrzeć.

Miłosierdzie

Tak mówi Pan:
Niech się nie chwali mądry swoją mądrością
i niech się nie chwali dzielny swoją dzielnością,
niech się nie chwali bogaty swoim bogactwem,
lecz jeśli ktoś chce się chwalić, to niech się chwali tym,
że jest rozsądny i Mnie zna.
Ja, Pan, czynię bowiem miłosierdzie,
prawo i sprawiedliwość na ziemi,
gdyż tego pragnę – wyrocznia Pana

(Jr 9,22-23).

Mądrość, charakter i dobrobyt posiadamy dzięki miłosierdziu Boga.

Chcieć

Napinają swój język niczym łuk;
oszustwo, a nie prawda wzmaga się w kraju.
Ponieważ przechodzą od jednej niegodziwości do drugiej,
Mnie zaś nie znają – wyrocznia Pana. (…)
Miejsce twego przebywania jest pośród oszustwa.
Przez oszustwo wzbraniają się, by poznać Mnie – wyrocznia Pana

(Jr 9,2.5).

Złą rzeczą jest nie znać Boga,
ale jeszcze gorszą jest nie chcieć Go znać.

Mądrość

Oto wzgardzili słowem Pana.
Jaka więc mądrość im została?

(Jr 8,9).

Jedyna mądrość pochodzi z Pisma Świętego,
które jest Słowem Bożym.
Jedyna mądrość pochodzi od Jezusa,
który Słowem Pana.

Zmęczenie Jezusa

Nagle na jeziorze zerwała się tak gwałtowna burza,
że fale zalewały łódź.
A Jezus spał.
Wtedy zwrócili się do Niego i obudzili Go,
wołając: Panie, ratuj! Giniemy!
On zaś zapytał: Dlaczego się boicie, ludzie małej wiary?
Następnie wstał, zgromił wichry i jezioro,
i nastała głęboka cisza

(Mt 8,24-26).

Jezus musiał być bardzo, ale to bardzo zmęczony,
skoro nie słyszał i nie czuł potężnego sztormu.
Ale nie zapytał: „Dlaczego Mnie budzicie?”.
Mimo ogromu pracy Jezus jest gotowy pomóc ci w każdej potrzebie.