Nieobrzezane ucho

Do kogo mam przemówić, kogo przestrzec, aby słuchali?
Oto ich ucho jest nieobrzezane, więc nie mogą słyszeć.
Oto słowo Pana stało się dla nich przedmiotem drwiny,
nie mają w nim upodobania
(Jr 6,10 BW).

Jeśli nie słuchasz i nie jesteś posłuszny Słowu,
to Bóg nie może do ciebie dotrzeć.
To jest nieobrzezane ucho.

Reklamy

Bieda i bogactwo

Znacie przecież łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa:
dla was stał się ubogim, będąc bogaty,
abyście się ubogacili Jego ubóstwem
(2 Kor 8,9 BE).

Jak można wzbogacić się w biedę albo biedą?
Jedynie wtedy, gdy ktoś bogaty da mi całe swoje bogactwo.
Wtedy on staje biedny, a ja bogaty.
Chrystus zrezygnował z tego, co posiadał w niebie,
żebym ja mógł to niebo otrzymać.

Charakter

Panie, moje serce się nie wywyższa,
nie patrzą wyniośle moje oczy.
Nie gonię za wielkimi rzeczami, zbyt niezwykłymi dla mnie.
Przeciwnie, swoją duszę uspokoiłem i uciszyłem.
Jak niemowlę przy piersi matki,
tak spokojna jest moja dusza. Izraelu,
ufaj Panu, teraz i na wieki
(Ps 131 BE).

Im bliżej jesteś Boga, tym bardziej wyciszony i święty masz charakter.

Sąd

Kiedy jednak mówił on o sprawiedliwości,
wstrzemięźliwości i o przyszłym sądzie,
Feliks przestraszony odpowiedział:
Na teraz wystarczy, odejdź!
W stosownej chwili przywołam cię ponownie
(Dz 24,25 BE).

Przyszły sąd odbędzie się na podstawie tego, czy
1) przyjmiesz sprawiedliwość Chrystusa (usprawiedliwienie) i
2) będziesz brał udział w pracy nad swoim charakterem (uświęcenie).

Moc Słowa

A teraz polecam was Bogu i Słowu Jego łaski,
które ma moc zbudować i dać dziedzictwo
ze wszystkimi świętymi
(Dz 20,32 BE).

Pismo Święte ma moc umacniania (buduje)
i zbawienia (zapewnia nagrodę).
To są Boże obietnice.

Cel

Lecz wcale nie cenię sobie życia.
Chcę tylko dokończyć mego biegu i posługiwania,
które otrzymałem od Pana Jezusa
i dać świadectwo Ewangelii łaski Bożej
(Dz 20,24 BE).

Życie jest biegiem, bo bieg ma swój cel.
Życie musi mieć swój cel.
Tylko jaki?