Cierpliwość

Ci, którzy byli obok Niego, widząc co się dzieje, zapytali:
Panie, czy mamy uderzyć mieczem?
I jeden z nich ugodził sługę arcykapłana, i dociął mu prawe ucho.
Lecz Jezus powiedział: Przestańcie, dosyć tego!
Potem dotknął jego ucha i uleczyć go
(Łk 22,49-51 BE).

Jeśli pytasz Boga, co masz robić, to zaczekaj najpierw na Jego odpowiedź, a dopiero potem rób zgodnie z tym, co ci powiedział.
To, co wydaje ci się słuszne, nie zawsze takie jest.
U stóp Jezusa musisz nauczyć się cierpliwości, słuchania, czekania na odpowiedź.
Przez zbyt szybkie działanie Jezus czasami musi tracić sporo czasu na poprawianie naszych pochopnych decyzji.

Ograniczenia

Pewien zaś bogaty człowiek, imieniem Zacheusz,
zwierzchnik celników, chciał zobaczyć, jak wygląda Jezus.
Nie mógł jednak z powodu tłumu, bo był niskiego wzrostu.
Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, żeby Go ujrzeć,
bo miał tamtędy przechodzić

(Łk 19,2-4 BE).

Nie ma znaczenia kim jesteś ani jaki jesteś.
Żadne ograniczenia nie ograniczą możliwości poznania Jezusa.
Trzeba tylko bardzo chcieć i zrobić wszystko, by to osiągnąć.
A naprawdę niewiele trzeba.
Wystarczy otworzyć Pismo Święte i tam Go szukać.

Przyjemności życia

To, co padło między ciernie, to są ci, którzy usłyszeli,
lecz idąc wśród trosk, bogactwa i przyjemności życia
zostają zniewoleni i nie dochodzą do dojrzałości

(Łk 8,14 BE).

Niektóre przyjemności życia są cierniem, mimo że się nie wydają.

Skrucha

On zaś zaczął zaklinać się i przysięgać: Nie znam tego Człowieka,
o którym mówicie! I zaraz kogut zapiał po raz drugi.
Wówczas Piotr przypomniał sobie słowa,
które powiedział mu Jezus: Zanim kogut dwa razy zapieje,
ty trzy razy się Mnie wyprzesz.
I wybuchnął płaczem

(Mk 14,71-72 BE).

Tak wygląda prawdziwy żal za grzechy.
Zrozumienie, że wynika on z zaparcia się Jezusa.

Zmartwychwstanie

A o umarłych, że zmartwychwstaną, czy nie czytaliście w opowiadaniu
o krzewie w księdze Mojżesza, jak Bóg oznajmił:
Ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba?
Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Bardzo błądzicie

(Mk 12,26-27 BE).

Bardzo błądzicie” – Niewiara w zmartwychwstanie powoduje wielkie zagubienie.

Pytaj

Jezus im jednak odpowiedział: Wy dajcie im jeść.
Zapytali więc Go:
Czy mamy iść i kupić chleba za dwieście denarów, żeby dać im jeść?
(Mk 6,37 BE).

Jeśli Bóg ma dla ciebie jakieś zadanie, to upewnij się,
w jaki sposób ma być ono według Niego wykonane.
Bo sposoby mogą być różne i nie każdy jest zgodny z Jego wolą.

Moje zaproszenie

A przechodząc zobaczył Lewiego, syna Alfeusza,
jak siedział w punkcie celnym i powiedział do niego: Pójdź za Mną.
On wstał i poszedł za Nim.
Gdy Jezus gościł w jego domu, wielu celników i grzeszników
siedziało z Nim i Jego uczniami. Wielu Mu bowiem towarzyszyło
(Mk 2,14-15).

Gdy Jezus wkracza w moje życie, nie tylko idę z Nim,
ale również zapraszam Go tam, gdzie ja bywam.
Czy jestem gotów to zrobić?
Czy Jezus przyjmie moje zaproszenie?
Jezus nie był w miejscu, gdzie kobieta cudzołożyła,
ale czekał na nią na zewnątrz (J 8,3).