Dwie obietnice

Będą walczyć przeciwko tobie,
lecz cię nie pokonają,
bo Ja jestem z tobą – wyrocznia Pana
– aby cię ratować

(Jr 1,19).

Bóg daje ci dwie obietnice:
1) Gdy idziesz z Bogiem, będziesz miał wrogów.
2) Gdy idziesz z Bogiem, On będzie cię chronił.

Piękno

Patrz, ustanowiłem cię dzisiaj
nad narodami i nad królestwami,
abyś wyrywał i obalał, niszczył i burzył,
i abyś budował i sadził

(Jr 1,10).

Żeby zbudować w tobie coś pięknego,
Bóg musi najpierw zburzyć w tobie coś brzydkiego.

Prawdziwe zaufanie

Ufam Panu, który zakrywa swoją twarz przed domem Jakuba,
w Nim pokładam nadzieję

(Iz 8,17 BE).

Ufaj Bogu nie dlatego, że ci zawsze błogosławi.
Ufaj Mu dlatego, że jest święty i że nie chce mieć nic do czynienia
ze złem.

Oczyszczenie

Wyciągnę rękę przeciw tobie,
jak ług oczyszczę twój żużel,
usunę z niego wszelki ołów
” (Iz 1,25 BE).
Czy to jest działanie Boga przeciwko tobie, czy dla twojego dobra?
Gdy Bóg cię doświadcza, to tylko po to, by cię oczyścić.

Nie miał nic

Duch Pana, Boga, nade mną, bo Pan mnie namaścił,
abym ogłaszał ubogim dobrą nowinę.
Posłał mnie, abym opatrywał tych,
których serca są złamane,
abym jeńcom oznajmiał uwolnienie
a więźniom wolność,
abym ogłaszał rok łaski Pana
i dzień odpłaty naszego Boga,
abym pocieszał wszystkich pogrążonych w żałobie,
abym nakładał na nich, płaczących na Syjonie,
ozdobny wieniec zamiast popiołu,
olejek radości zamiast żałoby,
płaszcz chwały zamiast ducha przygnębienia

(Iz 61,1-3).

Jezus pomagał biednym nie będąc bogaty.
Uzdrawiał nie będąc lekarzem.
Uwalniał więźniów nie będąc sędzią.
Karmił głodnych nie mając własnej spiżarni.
Wzmacniał załamanych nie będąc psychologiem.

Robił to wszystko dzięki poddaniu się Duchowi Świętemu.
To dlatego Jezus jest najbardziej hojnym Milionerem.
Jest najlepszym Lekarzem.
Jest najbardziej litościwym Sędzią.
Jest najwspanialszym Kucharzem.
Jest najcudowniejszym Psychologiem.