Moje zaproszenie

A przechodząc zobaczył Lewiego, syna Alfeusza,
jak siedział w punkcie celnym i powiedział do niego: Pójdź za Mną.
On wstał i poszedł za Nim.
Gdy Jezus gościł w jego domu, wielu celników i grzeszników
siedziało z Nim i Jego uczniami. Wielu Mu bowiem towarzyszyło
(Mk 2,14-15).

Gdy Jezus wkracza w moje życie, nie tylko idę z Nim,
ale również zapraszam Go tam, gdzie ja bywam.
Czy jestem gotów to zrobić?
Czy Jezus przyjmie moje zaproszenie?
Jezus nie był w miejscu, gdzie kobieta cudzołożyła,
ale czekał na nią na zewnątrz (J 8,3).

Czy znasz Jezusa?

Wszystko zostało Mi przekazane przez Mojego Ojca
i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec,
ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn
i ten, komu Syn postanowi to objawić
(Mt 11,27 BE).

Jeśli wydaje ci się, że znasz Jezusa…
Tylko Ojciec Go naprawdę zna.
Ale jeśli otworzysz się na Jego działanie,
to zaczniesz Go poznawać coraz lepiej.

Źródło pokory

Przyjdźcie do Mnie wszyscy utrudzeni i obciążeni,
a Ja wam dam ukojenie.

Weźcie na siebie Moje jarzmo i uczcie się ode Mnie,
że jestem cichy i pokornego serca,
a znajdziecie ukojenie dla waszych dusz

(Mt 11,28-29 BE).

Jezus jest przykładem i źródłem największej pokory na świecie.

Skrucha

Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości,
ale jemu nie uwierzyliście, natomiast celnicy i nierządnice uwierzyli mu.
Chociaż to widzieliście, nie okazaliście skruchy, aby mu uwierzyć
(Mt 21,32 BE).

Żeby uwierzyć, konieczna jest skrucha, zrozumienie swojej grzeszności i potrzeby Zbawiciela.
A konsekwencją jest zmiana życia.

Atmosfera nieba

A kiedy król wszedł, by przyjrzeć się gościom, zobaczył tam człowieka,
który nie był ubrany w strój weselny. Zwrócił się więc do niego:
Przyjacielu, jak się tu dostałeś? Nie masz przecież weselnego stroju.
On jednak milczał. Wówczas król rozkazał sługom:
Zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie na zewnątrz, w ciemność.
Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów

(Mt 22,11-13 BE).

Nie wszyscy będą zbawieni.
Niektórzy ewidentnie nie będą pasowali do atmosfery nieba.

Wolność

Postępujcie jak ludzie wolni, nie jak ci,
którzy wolnością usprawiedliwiają zło, lecz jak słudzy Boga
(1 P 2,16 BE).

Naprawdę wolny jest ten, kto jest niewolnikiem Boga.
Prawdziwa wolność jest wolnością od zła.

Życie

Mówisz: Biada mi! Jahwe bowiem dodaje zgryzotę do mojego bólu.
Słabnę od wzdychania, nie znajduję wytchnienia!

Powiesz mu tak: Tak mówi Jahwe: Oto, co zbudowałem, burzę,
a co zasadziłem, wypleniam.
Ty zaś chcesz szukać wielkich rzeczy dla siebie? Nie szukaj!
Sprowadzą bowiem nieszczęście na wszelkie ciało – wyrocznia Jahwe
– lecz tobie dam twoje życie jako zdobycz wszędzie,
dokądkolwiek pójdziesz

(Jr 45,3-5 BT).

Nie skupiaj się na sobie. Najważniejsze, że Bóg obiecuje ci życie – życie wieczne.