Idole

Tak mówi Pan:
Jaką nieprawość znaleźli we Mnie wasi ojcowie,
że oddalili się ode Mnie,
poszli za marnością i sami zmarnieli?

(Jr 2,5).

Twoją wielkość kształtują twoje priorytety.
Gdy idziesz za Bogiem, stajesz się podobny do Niego.
On cię zmienia na lepsze.
Gdy idziesz za marnościami, stajesz się taki, jak one.
Zmieniają cię na gorsze.

Dwie obietnice

Będą walczyć przeciwko tobie,
lecz cię nie pokonają,
bo Ja jestem z tobą – wyrocznia Pana
– aby cię ratować

(Jr 1,19).

Bóg daje ci dwie obietnice:
1) Gdy idziesz z Bogiem, będziesz miał wrogów.
2) Gdy idziesz z Bogiem, On będzie cię chronił.

Piękno

Patrz, ustanowiłem cię dzisiaj
nad narodami i nad królestwami,
abyś wyrywał i obalał, niszczył i burzył,
i abyś budował i sadził

(Jr 1,10).

Żeby zbudować w tobie coś pięknego,
Bóg musi najpierw zburzyć w tobie coś brzydkiego.

Prawdziwe zaufanie

Ufam Panu, który zakrywa swoją twarz przed domem Jakuba,
w Nim pokładam nadzieję

(Iz 8,17 BE).

Ufaj Bogu nie dlatego, że ci zawsze błogosławi.
Ufaj Mu dlatego, że jest święty i że nie chce mieć nic do czynienia
ze złem.

Oczyszczenie

Wyciągnę rękę przeciw tobie,
jak ług oczyszczę twój żużel,
usunę z niego wszelki ołów
” (Iz 1,25 BE).
Czy to jest działanie Boga przeciwko tobie, czy dla twojego dobra?
Gdy Bóg cię doświadcza, to tylko po to, by cię oczyścić.