Facebook

Zwracajmy uwagę jedni na drugich,
dążąc do gorliwej miłości i dobrych uczynków.
Nie zaniedbujmy również wspólnych zgromadzeń,
jak to się stało zwyczajem niektórych,
ale zachęcajmy się wzajemnie tym bardziej,
im bardziej widzimy, że zbliża się dzień

(Hbr 10,24-25).

Dbanie o wspólnotę wierzących.
O duchowy wzrost. O wzajemną miłość.
O wzajemne wsparcie.
Jeśli nie zależy nam na wzajemnych więziach,
to znaczy, że nie zależy nam na więziach z Bogiem.
Bo skąd mamy się nauczyć prawidłowych więzi,
jak nie od Boga?!

To, że ludziom wystarcza facebook czy twitter,
świadczy o tym,
że więzi z Bogiem również są zaniedbane.

Radość a nie stres

znaj Boga (…)
i służ Mu całym sercem i radosną duszą,
ponieważ Pan przenika wszystkie serca
i zna wszelkie pragnienia i myśli
(1 Krn 28,9).
Gdy poznasz Boga, będziesz Mu służył z radością.
Tym bardziej, że zna On każdą twoją najskrytszą myśl.
To nie jest powód do stresu, ale do radości.

I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny,
zwany diabłem i szatanem,
ten, który zwodzi cały świat

(Ap 12,9)

Cały wszechświat przyczynę zła widzi w szatanie.
Tylko ludzie przyczynę zła widzą w Bogu.

Oto oko Pana nad tymi, którzy się Go boją
i oczekują Jego łaski, aby ich życie ocalić od śmierci
i zachować w czasie głodu
(Ps 33,18-19 BE).

Bóg jest zapatrzony na tych,
którzy są zapatrzeni w Niego.

My zaś nie otrzymaliśmy ducha świata,
lecz Ducha, który pochodzi od Boga,
abyśmy poznali dary łaski udzielone nam przez Boga
(1 Kor 2,12 BE).

Duch Święty jest dany po to,
abyśmy mieli świadomość dobroci Boga.
Abyśmy byli Mu wdzięczni za zbawienie z Jego łaski.

Tylko grzesznicy zostaną zbawieni

Zdrowi nie potrzebują lekarza, lecz ci,
którzy się źle mają.
Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników
(Mk 2,17 BE).

Dopiero gdy zrozumiesz, że jesteś grzesznikiem,
masz możliwość przyjęcia zbawienia.
Dlatego tylko grzesznicy będą zbawieni.

Anioł Pana rozbija obóz wokół tych,
którzy się Go boją i ich ratuje
(Ps 34,8 BE).

Nie będziesz się bać nikogo i niczego,
gdy będziesz się bać Boga.