Światłość

Jezus znowu przemówił do nich i powiedział:
Ja jestem światłością świata.
Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności,
ale będzie miał światłość życia

(J 8,12).

Jeśli chcesz mieć poukładane życie,
mieć jasno wyznaczone cele, naśladuj Jezusa.
Ucz się od Niego.
Zawsze za kimś podążamy.
Albo za światłością, albo za ciemnością.

Wyobraź sobie siebie idącego za ciemnością.
Nie wiesz, dokąd dojdziesz.
Nie wiesz, czy w ogóle dojdziesz dokądkolwiek.

Osądzanie

Jezus im oznajmił:
Jeżeli nawet Ja sam świadczyłbym o sobie,
to Moje świadectwo jest prawdziwe,
bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę

(J 8,14).

Czy dobrze znasz swoją misję?
Czy rozumiesz, dlaczego żyjesz?
Czy zdajesz sobie sprawę, jakie jest twoje pochodzenie i jakie przeznaczenie?

Jeśli nie zrozumiesz sensu swojego istnienia,
miniesz się ze swoim przeznaczeniem.
A przecież Bóg przeznaczył cię do wieczności.

Rewolucjonista

Wiele mogę mówić i was osądzać.
Ale Ten, który Mnie posłał, jest prawdomówny,
a Ja to, co usłyszałem od Niego,
to mówię do świata

(J 8,26).

Jezus był rewolucjonistą swoich czasów.
Ale nie był rewolucjonistą Bożych nauk.
Był rewolucjonistą ludzkich interpretacji Bożych nauk.

Medytacje

Gdy skończył się modlić,
przyszedł do uczniów i zastał ich
śpiących ze smutku.
Powiedział do nich: Dlaczego śpicie?
Wstańcie i módlcie się,
abyście nie ulegli pokusie

(Łk 22,45-46).

Gdy ogarnie cię smutek, nie zasypiaj.
Nie prześpisz swoich problemów.
Nie rozwiąże ich czas. Rozwiąże je Bóg.
Nie śpij. Módl się.
Nie śpij. Rozmawiaj z Bogiem.
Nie śpij.
Nie uciekaj w nicość.
Nie uciekaj w żadną formę wyciszenia.
Nie uciekaj w kontemplacje.
Nie uciekaj w medytacje.
Hiob tak nie robił. A miał poważne problemy.
Stracił wszystkie swoje dzieci.
Stracił cały swój dobytek.
Stracił swoje zdrowie.
Hiob nie zamknął się w sobie.
Przyszedł ze swoimi problemami do Boga.
Rozmawiał z Nim.
Kłócił się z Nim.
Żądał od Niego odpowiedzi.
Wyzywał Go na słowny pojedynek.
To nie kontemplacja rozwiązała problemy Hioba.
To Bóg je rozwiązał.
Tak postępowali wszyscy wierzący opisani w Piśmie Świętym.

Rozmawiaj z Bogiem. Rozmawiaj o wszystkim.
Nie zamykaj się w sobie.
Otwórz się na działanie Boga.
Otwórz się na Jego Słowo.
Mów do Niego.
Słuchaj Go.
Rozmawiaj z Nim.

Życie

Ten, kto będzie się starał o zachowanie swego życia,
utraci je,
a kto utraci swoje życie,
odzyska je

(Łk 17,33).

Życie nie jest największą wartością.
Największą wartością jest Jezus.

Pieniądz

Ten zaś, kto skąpo sieje, skąpo też będzie zbierał,
a kto hojnie sieje, hojnie też będzie zbierał

(2 Kor 9,6).

Chciwy ma zawsze mało pieniędzy.
Hojny ma zawsze czym się dzielić.