Skróty

Skróty przekładów Pisma Świętego

Podczas studiowania Pisma Świętego warto posługiwać się różnymi przekładami tej niesamowitej Księgi.
Oto skróty tych, z których korzystam i podaję cytaty:

BE        – Biblia Ekumeniczna (przekład międzywyznaniowy)
BG       – Biblia Gdańska
BI         – Biblia Interlinearna
BJW   – Biblia ks. Jakuba Wujka
BP        – Biblia Poznańska
BT        – Biblia Tysiąclecia

BW      – Biblia Warszawska
BWP   – Biblia Warszawsko-Praska

Skróty nazw ksiąg biblijnych

W nawiasach podałem wcześniej używane nazwy niektórych ksiąg.

Księgi Starego Testamentu

Rdz       – Księga Rodzaju (Pierwsza Księga Mojżesza)
Wj         – Księga Wyjścia (Druga Księga Mojżesza)
Kpł       – Księga Kapłańska (Trzecia Księga Mojżesza)
Lb         – Księga Liczb (Czwarta Księga Mojżesza)
Pwt      – Księga Powtórzonego Prawa (Piąta Księga Mojżesza)
Joz       – Księga Jozuego
Sdz       – Księga Sędziów
Rt          – Księga Rut
1 Sm    – Pierwsza Księga Samuela
2 Sm    – Druga Księga Samuela
1 Krl    – Pierwsza Księga Królewska
2 Krl    – Druga Księga Królewska
1 Krn  – Pierwsza Księga Kronik
2 Krn  – Druga Księga Kronik
Ezd      – Księga Ezdrasza
Ne        – Księga Nehemiasza
Est       – Księga Estery
Hi         – Księga Hioba (Joba)
Ps         – Księga Psalmów
Prz       – Księga Przysłów (Przypowieści)
Koh     – Księga Koheleta (Eklezjastesa, Kaznodziei Salomona)
Pnp      – Pieśń nad Pieśniami
Iz          – Księga Izajasza
Jr          – Księga Jeremiasza
Lm       – Lamentacje (Treny)
Ez        – Księga Ezechiela
Dn       – Księga Daniela
Oz       – Księga Ozeasza
Jl          – Księga Joela
Am      – Księga Amosa
Ab       – Księga Abdiasza
Jon     – Księga Jonasza
Mi       – Księga Micheasza
Na      – Księga Nahuma
Ha      – Księga Habakuka
So       – Księga Sofoniasza
Ag      – Księga Aggeusza
Za      – Księga Zachariasza
Ma    – Księga Malachiasza

Księgi Nowego Testamentu

Mt         – Ewangelia św. Mateusza
Mk        – Ewangelia św. Marka
Łk          – Ewangelia św. Łukasza
J             – Ewangelia św. Jana
Dz         – Dzieje Apostolskie
Rz          – List św. Pawła do Rzymian
1 Kor   – Pierwszy List św. Pawła do Koryntian
2 Kor   – Drugi List św. Pawła do Koryntian
Ga         – List św. Pawła do Galatów (Galacjan)
Ef          – List św. Pawła do Efezjan
Flp        – List św. Pawła do Filipian
Kol       – List św. Pawła do Kolosan
1 Tes   – Pierwszy List św. Pawła do Tesaloniczan
2 Tes   – Drugi List św. Pawła do Tesaloniczan
1 Tm    – Pierwszy List św. Pawła do Tymoteusza
2 Tm    – Drugi List św. Pawła do Tymoteusza
Tt          – List św. Pawła do Tytusa
Flm      – List św. Pawła do Filemona
Hbr     – List do Hebrajczyków
Jk         – List św. Jakuba
1 P      – Pierwszy List św. Piotra
2 P      – Drugi List św. Piotra
1 J       – Pierwszy List św. Jana
2 J       – Drugi List św. Jana
3 J       – Trzeci List św. Jana
Jud     – List św. Judy
Ap       – Apokalipsa św. Jana (Księga Objawienia)

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: